• Temel Müzik Teorisi
  • Halk Müziði Teorisi
  • Repartuar ve Halk Müziði Eðitimi
  • Yöresel Tavýrlar
  • Batý Müziði ve TSM Teorisi
  • Baðlama Düzeni,Bozuk ( Kara Düzen ) ve Diðer Düzenler
  • Þelpe Tekniði ve Çalýþmalarý
  • Deneysel Koro,Sahne çalýsmalarý ve Konser Etkinlikleri