Herkese merhabalar. Kýsa sap yaprak 39 tekne bir baðlama yaptýrdým bir saz evine. saðolsunlar gayet güzel oldu ancak sipariþ verirken elimdeki uzun sap baðlamam kalýn saplý olduðu için ince olsun dedim ancak bir hafta çaldýktan sonra iþaret parmaðým ok zorandý ve artýn neredeyse kullanamýyorum eski sazýmda zorlamýyor kesinlikle. Sizlere sorum acaba sadece sapý deðiþtirebiliyorlarmý? böyle birþey var mýdýr? teþekürler iyi akþamlar.