Ben Kar mý yaðmýþ þu Harputun baþýna türküsünün notalarýni istiyorum ama bulamadým forumda.Bu arada internette bý tane var ama çok deðiþik yani çalarken olmuyor gibi.Lutfen yardýmcý olur musunuz ?(çok ileri düzey baðlama çalmýyorum süslemeleri yapmaya baþladým ama calamiyacagim biþey deðil gibi olmadý suslemesiz çalarým ama çok istiyorum çalmayý )