2 baðlamam var. Birini satýp elektro baðlama alacaðým. Bu yüzden uygun fiyata birini satýyorum. Deðerinin çok altýna yazdým. Bu yuzden pazarlýk yoktur.
Fiyat-350 tl dir