1700 li yýllara ait bir eserdir.Uzun süredir aklýmdaydý solfejini yapmak.kýsmet bugüneymiþ.umarým beðenirsiniz..herkese kolaylýklar dilerim..

https://www.youtube.com/watch?v=sN5RgQ4fmM0

DAÐLARA GEL DAÐLARA

Giriþ introsu
1-SOL LA LA LA .SOL LA LA LA.SOL SÝ LA SOL FA SOL MÝ
2-RE MÝ MÝ MÝ.RE MÝ MÝ MÝ.RE FA MÝ RE DO RE SÝ DO LAA LA LA SOL LA LA LA LA

SÖZ KISMI
3-DO DO DO DODO RE RERE DO SÝSÝ LA LALA SÝSÝ DOO DO DO DO DOO(baþýna bir hal gelirse caným)

4-DO DO DO DODO RE RERE DO SÝSÝ LAA LALA SOOL LA LA LA LA(daðlara gel daðlara)

5-RE RE MÝ FAMÝFASOLMÝREREDOO DODO RERE DOODO DODO(seni saklar vermez ele caným)

6-SÝ SÝ DO REDOREMÝDOSÝSÝLA LA LA SOL LA LA LA LA(seni saklar vermez ele)

5 VE 6. bölümün tekrarý çalýnýrken 6.bölümde küçük bir farklýlýk olacak.o kýsmý da 7.bölüm diye
ekleyelim.

7-SÝ SÝ DO REDOREMÝDOSÝSÝLAA LA LA LA SÝÝ SÝ SÝ SÝ(daðlara gel daðlaraaaaaaa)

6.bölüm tekrar çalýnacak.