Ozan Manasýn söylediði parçanýn solfejini yapabilecek varmi ya da notasini yazabilecek biri simdiden tesekkurler