Arkadaþlar herkese merhabalar. Ozan Emekçinin - Ben Derdimi Kime Yanam isimli türkünün solfejini yapmaya çalýþtým. Hatalarým olabilir þimdiden kusurum varsa affola.

Video:Notalar:

Nakarat (1.Kýsým)


do do do mi re do do si si si si si la sol
la la la do si si si la la la la -----------------x2


Söz 2. Kýsým


re re re sol fa fa fa mi mi mi mi mi re mi --------x2


Þarkýnýn Sözleri:


Kimse Beni Anlamýyor
Ben Derdimi Kime Yanam
Akbabalar Dört Dönüyor
Ben Derdimi Kime Yanam


Seviyorlar Beni Seyri
Sanki Benim Dünyam Ayrý
Dostum Yok Güneþten Gayri
Ben Derdimi Kime Yanam


Emekçi Bin Yýllýk Ahlar
Aforoz Etmiþ Ýlahlar
Dostum Düþmaným Silahlar
Ben Derdimi Kime Yanam