Arkadaþlar videodaki 24. ile 30. saniyeler arasýnda ki üst tele çýkýþý nasýl yapýyoruz ya bi yardýmcý olabilir misiniz ?