bence ikinci notanýn süresini birinci notaya ekleyeceðini gösteriyor.