Arkadaþlar ardýç uzun sap akustik bir baðlama yaptýrmayý düþünüyorum. Fakat 300-500 liranýn peþine düþmeden,ömürlük olsun niyetindeyim. Elimde þu an 50 tekne alýcý saz evi çýkýþlý bi divan baðlamam var fakat %100 memnun kalamadým baðlamadan. Bir de 40 tekne yaprak dutum var o daha amatör. Baðlama için anka müziði düþünüyorum. Daha önce yaptýran,fiyatlar hakkýnda bilgisi olan var mý?