Deðerli üstadlarým merhabalar,
Þarkýya hastalýk derecesinde baðlandým ancak notalarý çýkaramýyorum arkadaþýn biri yanfütte çalmýþ ama yinede duyamýyorum yardým edermisiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=8DBlrgqMhn4