bilgi sayarýn klavyesini baðlama gibi kullanýyorum