Muðla Dalyan'da yaþýyorum. Aranýza yeni katýldým. Kýsa sap baðlama kursuna gidiyorum. Þarký notalarý araþtýrýrken gurubunuzu gördüm. Karþýlýklý bilgi paylaþýmlarýyla bir adým ileri gidebiliriz diye umuyorum.
Herkese merhaba!