Sazýma 5 gün önce fishman psy 301 taktýrdým cihaz amfiye baðlýyken alt eþik yerinden az biþey bile oynasa ses kesiliyor normal midir?