Baðlama ya da diðer adýyla saz milli deðerlerimizi taþýyan önemli müzik aletlerinden biridir. Baðlama ayný zamanda türkülerin vazgeçilmez müzik aletidir. Baðlama, telli tezeneli çalgýlar ailesine aittir. Türk halkýnýn en sýk kullandýðý ve çok sevdiði çalgýlardan biridir.

Baðlamayla en sevdiðiniz türküleri çalmak istiyorsanýz Baðlama Kursu Ýzmir sizi bekliyor! Baðlama çalmak doðru bir baðlama öðretmeniyle hem kolay hem de eðlenceli bir iþ. Ücretsiz baðlama deneme derslerimize gelerek Ýzmir Baðlama Kursu bünyesinde öðretmenlerimizle tanýþabilir, baðlama kursumuzu gezebilir ve baðlama kursumuz hakkýnda daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Bilgi için: http://luvisanat.com/muzik-kursu/baglama-kursu/