Arkadaþlar birçok paylaþým platformunda görüyorum ki burda paylaþtýðýmýz notalar isimsiz olarak orda paylaþýlýyýr. Emek Hýrsýzlýðýný býrakýn, parazit gibi yaþamayýn. Ben de biliyorum o notalarý heryerde paylaþmayý ama amacýmýz hem müzik hem de siteye biraz faydalý olmak..
Bu konuya lütfen biraz duyarlý olun. Parazitliði býrakýn..
Çok istiyorsanýz bu sitenin linkini paylaþýn ulaþmak isteyen gelir ulaþýr..

(Arkadaþlar sözüm sadece izinsiz paylaþým yapan emek hýrsýzlarýna. Maalesef böyle bir konuyu açmak zorunda kaldým.. Diðer site sakinlerinden özür dilerim)