arkadaþlar deðiþik bir çalýþma yapayým dedim aklýma kral fm müziði geldi öylesine bir deneme yaptým iyi dinlemeler

https://soundcloud.com/fatih-happyju...i/kralfm_intro