Arkadaþlar , dostlar selamlar. Ýlkönce þunu belirtmek istiyorum . Baðlamanýzýn genel anlamda Sound alýrken , akortu yada týnýsý ne kadar özel olursa olsun , baðlamanýzýn üstünde basit eq. yada basit önyükselteç devre varsa ton alamazsýnýz o sebepten mixere baðladýðýnýzda metalik vede cýlýz ses alýrsýnýz. Bunlarý bir Elektronik uzmaný olarak tavsiye etmiyorum.... Sizler için özel bir cihaz tasarladýk. Sadece eþik altý takýp mükemmel ton alacaðýnýz bir aleti sizlere sunuyorum kaçýrmayýn : https://www.youtube.com/watch?v=0b-XunjyzwI

Bu alet ayný zamanda elektrobaðlamadada kullanýldý iþte ton özelliði :

https://www.youtube.com/watch?v=LInJnaFSD4o

Ve daha çok üst seviye Lamba'lý aletlerde var. Tabi biraz daha ücreti fazladýr. Ýletiþim için 05412279764 Cem........ Facebook adresimdende ulaþabilirsiniz..... Cem Çakar