Arkadaþlar sizlerle paylaþmak istediðim güzel bir Erzurum türküsü, çok bilinen bir türkü deðil ne yazýk ki. Kaynak: Hulusi Seven. Derleyen: Nida Tüfekçi

Ýcra: Nezahat Bayram


Yükü Yükledim Kediye türküsü

Nota için


Sözler:

Yükü Yükledim Kediye
Yara Yolladým Hediye
Ahbabýmýz Üftadiye

Yâr Gadan Alayým Vanlý
Ben Kölen Olayým Vanlý

Vardým Gittim Odasýna
Mayýl Oldum Edasýna
Çok Yalvardým Edasýna

Yâr Gadan Alayým Vanlý
Ben Kölen Olayým Vanlý

Bahçede Ayakta Durmuþ
Müþevreyi Dünden Kurmuþ
Sevdiðimi Babam Duymuþ

Yâr Gadan Alayým Vanlý
Ben Kölen Olayým Vanlý
[/FONT]