ARKADAÞLAR BANA DERT BENDE DERMAN SENDE ÞARKISININ NOTASINI
ATARMUSINIZ DO RE MÝ DÝYE