Sevgilin yoksa canavara sarýl, mutlu olursun yine de diyor adamlar. Canavardan kasýtlarý ne ola ki?

Tam olarak anlamadým, düþünüyorum Bir fikri olan?

Videoyu da buradan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=d3pctkM7WMc