Merhaba arkadaþlar,
elektro baðlama almak istiyorum. Gördüðüm bir ilanda elektro baðlamanýn özellikleri þöyle :
kelebek tekne, kayýn aðacý sap hareli kelebek kaplama ve abanoz burguludur. gerçek sedef iþçiliði vardýr. Manyetiksiz fiyatý 1300 tl dir. Fiyatýna göre iyimidir. yorumlarýnýza ihtiyacým var.

Konuyu burdan açabildim. Baðlama bölümünde açamýyorum. Anlayýþýnýz için teþekkürler.