Arkadaslar bunu internette buldum, Zor yillar, hatirla sevgili, eylem Aktasin seslendirdigi, Lakin tempoyumu tutturamadim calamadim Dogru notalarmi bilemedimZor%20Y%C4%B1llar%20Hat%C4%B1rla%20Sevgili%20Nota%20-%20Dizi%20M%C3%BCzi%C4%9Fi.jpg