Selamlar
Pýnar Haným yine erken davranmýþ
Kýsa yoldan kestirme anlatmýþ

Ben biraz daha meþakkatli yoldan tarif edeyim

1) Öncelikle Sosyal Gruplar sayfasýna girmemiz gerekir
- Sayfanýn üzerindeki Topluluk menüsüne mouse sol tuþu ile 1 kez týklayýn.
Açýlan menüden, Sosyal Gruplar 'a týklayýn

2) Sosyal Gruplar sayfasýný aþaðýya doðru indirin. Linkler siyah renkte olduðundan gözünüze direkt görünmemiþ olabilir belki.

Yeni Grup Olusturun
Geliþmiþ Arama Yap
Grup Abonelikleri

Bu seçeneklerden Yeni Grup Olusturun 'u seçin

3) Açýlan sayfada,
Grup Kategorisini (kategorisiz)
Grup Ýsmi:
Grup Açýklamasý:
Grup Tipi:
Genel (Katýlmak isteyen herkes direkt gruba dahil olur)
Davetli (Sadece grup kurucusunun davet ettiði, site üyeleri gruba dahil olabilir)

bu bilgileri girin.

4) Grubunuza resim eklemek isterseniz, önce kendi profil albümünüze, sonrasýnda da albümünüzdeki resimleri gruba dahil edebilirsiniz

Umarým yardýmý olur