Go Back   Sazkursu.com > S.O.S YARDIM-HELP-HILFE > Müzik,Saz(Baglama),Nota
Müzik,Saz(Baglama),Nota Müzik, Saz (Baglama), Nota Hakkinda Sormak istedikleriniz veya icinden cikamadiginiz konulari ve sorularinizi bu bölüme yazin.

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02-06-2007, 10:35   #1 (permalink)
başlamacı
Konuk
Mesajlar: n/a
Standart A dan Z ye Müzik Terimleri


Sosyal Sitelerde Paylas
Bu Mesajı Paylaş |
A"dan Z"ye Müzik Terimleri

--------------------------------------------------------------------------------

BAZI MÜZİK TERİMLERİ

A CAPELLA (İtal.): Çalgı eşlişi olmayan koro.

ACCELERANDO (İtal.): Hızlanarak.

ADAGİO (İtal.): Yavaş tempo.

ADAGIETTO (İtal.): (1) ââ?¬Å?adagioââ?¬Â tempoda kısa parça. (2) ââ?¬Å?adagioââ?¬Âdan az daha hızlı tempo

AFFETTUOSO (İtal.): Taşkın bir duyguyla.

AGİLE (İtal.): Çabuk, çevik.

AGİTATO (İtal.): Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı.

AKOR (Fran. Accord / İng. Chord): aynı anda tınlamak üzere ââ?¬Å?dikeyââ?¬Â olarak yazılmış ikiden fazla ses. Aynı terim, çalgıların, ses yüksekliklerinin birbiriyle uyuşması amacıyla (La=440) titreşimini tutacak şekilde düzenlenmesi için kullanılır.

AKORDİYON: hava etkisiyle ses veren, kÖrüklü ve klavyeli çalgı. Çoşunlukla dans orkestralarında kullanılır.

AKUSTİK (Fran. Acoustique/ İng. Acoustic): Sesle, sesin doşumu Özellikleri, ulaşımı ve alımı ile uşraşan fizik bilimi kolu.

ALLA MARCİA (İtal.): Marş temposunda, marş gibi.

ALLA TURCA (İtal.): Türk müzişi benzerinde.

ALLEGRETTO (İtal.): ââ?¬Å?Allegroââ?¬Âdan daha yavaş tempo.

ALLEGRO (İtal.): Önceleri yalnız ââ?¬Å?mutluââ?¬Â ve ââ?¬Å?sevinçliââ?¬Â anlamlarına gelirdi. Günümüzde hızlı tempoyu anlatmak için kullanılır.

ALLEMANDE: Almanyaââ?¬â?¢da doşan, 1550 yıllarında Fransaââ?¬â?¢ya geçen, aşırca tempoda tÖren dansı. Bu dansın karakteri 18. yüzyılda sanat müzişinde süitin bÖlümlerinden biri olmuş, başlangıçtaki Özellikleriyle başlılışı azalmıştır.

ALTO (İtal.): Kadın ve çocuk seslerinin en pes olanı. Terim aynı alandaki erkek sesleri içinde kullanıldışı gibi, fransızcada ââ?¬Å?viyolaââ?¬Â karşılışı olarak ta kullanılır. Alto anahtarı portenin üçüncü çizgisine konan ââ?¬Å?doââ?¬Â anahtarıdır.

AMABİLE (İtal.): Sevimli, okşayıcı.

ANDANTE (İtal.): ââ?¬Å?YÖrükââ?¬Â anlamına gelir. Orta yavaşlıkta tempo.

ANDANTİNO (İtal.) ââ?¬Å?andanteââ?¬Âden daha hızlı.

ANİMATO (İtal.): Canlı.

APASSIONATA (İtal.): Tutkulu bir duyguyla.

ARİETTA (İtal.): Kısa ve küçük arya.

ARMONİ (Fran. Harmonie) Akorların kuruluşu, türleri, çevrilmesi, başlanması, yürüyüşü ve melodi ilintileriyle uşraşan bilgi kolu.

ARPEGGİONE: Gitar ve viyolonsel arasında, yaylı ve telli bir çalgı. 1823 yılında Viyanaââ?¬â?¢da G. Staufer yapmıştır. Schubert bu çalgı için aynı adla bilinen sonatını yazmıştır.

ARPEJ (Fran. Arpege / İtal. Arpegio): İtalyanca ââ?¬Å?arpeggiareââ?¬Â kelimesinden , arp çalmak anlamına. Süslemelerin notalanışında, bir akorun yanıbaşına konan dikey ve kıvrımlı çizgi, akor seslerinin birlikte deşil de, birbiri arkasından çalınması gerekeceşini gÖsterir.

ARYA (İtal. ââ?¬Å?Ariaââ?¬Â / Fransızca ve İngilizceââ?¬â?¢de ââ?¬Å?Airââ?¬Â): Bir tür şarkı. İnsan sesi için beste. Operalarda genellikle başvurulan biçim. ââ?¬Å?Aria da capoââ?¬Â birinci bÖlümü ikinciden sonra yeniden sÖylemek arya biçimi. ââ?¬Å?Aria concertante ââ?¬â?? konser aryasıââ?¬Â, ââ?¬Å?Aria dââ?¬â?¢abilit ââ?¬â?? şarkıcının teknik gÖsterisine uygun aryaââ?¬Â, ââ?¬Å?Aria di chiesa ââ?¬â?? kilise aryasıââ?¬Â.

ASSAİ (İtal.): Çok. (allegro assai: Çok hızlı. Largo assai: Çok yavaş gibi).

A TEMPO (İtal.): İcrada tempo deşişmesinden sonra, yeniden Önceki tempoya dÖnüş.

A TONALİTE (Fran.): Tonalite dışı. MajÖr, minÖr, yada başka modal dizilerle ilgisizlişi anlatan terim. Bu türlü müzişin başlıca siması sonradan tonalite dışı yazıyı kurallaştıran, Avusturyalı besteci Arnold SchÖnbergââ?¬â?¢dir.--------------------------------------------------------------------------

B
BALALAYKA: Rus halkının ulusal çalgılarından. Üçgen biçimli, uzun boyunlu ve üç telli.

BALLAD (Fran. ââ?¬Å?balladeââ?¬Â / İtal. ââ?¬Å?balataââ?¬Â): 12. yy.ââ?¬â?¢da Güney İtalya halkının sÖyledişi kısa dans şarkısı. Daha sonra, ballad, dans ile başlılışını kaybetmiş, romantik yüzyılda Chopin, Liszt, Brahms gibi besteciler piyano için balladââ?¬â?¢lar yazmışlardır. Bugün bu terim Özellikle halk müzişinde, aşk şarkıları için kullanılır.

BAGATELLE (Fran.): Kelime anlamı ââ?¬Å?boş, Önemsizââ?¬Â. Hafif, kısa piyano parçası anlamına gelir. Başka çalgılar içinde ââ?¬Å?bagatelleââ?¬Â yazmış besteciler vardır.

BANÇO (banjo): Çoşunlukla Amerikan gezginci halk şarkıcılarının kullandışı beş, yada daha çok telli çalgı. İlk caz orkestralarında gitar yerine kullanılırdı.

BANDO (İtal.): Nefes ve vurmalı çalgılardan kurulan, çoşunlukla tÖrenlerde kullanılan çalgı topluluşu. Bandolar, genel olarak askeri marş çalarlar. Bugün ya bu türlü topluluklar için doşrudan doşruya yazılmış, yada düzenlenmiş, senfonik müzik çalan bandolar vardır.

BARCAROLLE (Fran.) Sandal şarkısı. Genellikle Venedik gondolcularının sÖyledikleri hafif ve durgun parça.

BARİTON: Orta kalınlıkta erkek sesi.

BAROK (Fran.,İng.ââ?¬ÂBaroqueââ?¬Â): Müzik alanında Barok çaşı 1550 yıllarında başlamış, 1600ââ?¬â?¢den sonra yayılmış, çaşın Öbür sanatlarındaki renk ve süsleme gÖsterişi, İtalyan madrigalinin kromatik armonisinde, Venedikli bestecilerin birden çok koro için yazdıkları yapıtlarda belirmiştir. Barok eşilimlerine uygun müzik yazmış besteciler arasında Gabrieliââ?¬â?¢ler, Schütz, Buxtehude, bir sınıra kadar Bach, Haendel, Rameau ve Lully gÖsterilebilir.

BAS, BASSO: En kalın erkek sesi.

BASSO CONTİNUO: Sürekli bas. 16. yy. sonlarında klavsenci veya orgçuların çok ses müzişine eşlik etmelerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş kural.

BEL CANTO (İtal.) Güzel şarkı, güzel sÖyleyiş anlamına gelir. İtalyan operasının ses gÖsterisine ve hançere cambazlışına dayanan sÖyleme üslubu.

BEMOL: Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret.

BERCEUSE (Fran.): Ninni.

BİS (Fran.): Konserde halkın icracıdan ek parça çalmasını istemek için kullandışı kelime. Yerine ââ?¬Å? encoreââ?¬Â kelimesi de kullanılır ââ?¬Å?yineââ?¬Â anlamına gelir. Notada ââ?¬Å?bisââ?¬Â yazısı, bir bÖlümün bir kere daha çalınacaşını gÖsterir.

BOLERO: Bir çeşit İspanyol dansı. Üç vuruşludur, kastanyet eşlişinde oynanır. Bu dansa sanat müzişinde de rastlanmaktadır. En ünlü Bolero, Ravelââ?¬â?¢in yazdışı aynı adlı orkestra yapıtıdır.

BOURREE (Fran.): Fransaââ?¬â?¢nın Auvergne bÖlgesinden doşma şen bir dans. DÖrt zamanlıdır. Barok süitlerinde kullanılmıştır.

BUFFO (İtal.): Güldürücü. Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı.

BURLESCA (İtal.): Güldürücü alaycı karakterli bestelere verilen ad. Bachââ?¬â?¢ın ââ?¬Å?la minÖrââ?¬Â klavsen partitasında bu adın ilk kullanılışından birine rastlanılır.
--------------------------------------------------------------------------

C
CACOPHONİE (Fran.): Kakışma. Geleneksel armoni kurallarına gÖre uyumsuz sayılan nota bileşimi.

CADENZA (İtal.): (kadans. Fran: Cadence. Alm: Kadenz) Latince ââ?¬Å?düşmekââ?¬Â anlamına gelen ââ?¬Å?cadereââ?¬Â sÖzcüşünden. (1) Melodi ve armonide, bir dinlenme noktasına varış. (2) Yorumda, düşüş noktasına, parçanın ana tonalitesine varırken çalınan yada sÖylenen süslü, gÖsterişli geçit; genellikle konçertolarda rastlanır.

CAMERA (İtal.): ââ?¬Å?Odaââ?¬Â anlamına gelir. ââ?¬Å?sonata da cameraââ?¬Â, yada ââ?¬Å?concerto da cameraââ?¬Â, dindışı nitelişi olan çalgı müziklerini anlatmak için kullanılan terimlerdir. ââ?¬Å?sonata da cameraââ?¬Â, dürlü dansların art arda dizilmesi bakımından süite benzer.

CANTABİLE (İtal.): Şarkı sÖyler gibi.

CANTO (İtal.): Şarkı.

CANZONE (İtal.): (1) Halk şarkısı. (2) Çok sesli şarkı. (3) Yazı bakımından madrigali andıran; iki yada üç sesli çalgı müzişi parçası. Canzonetta: Kısa ââ?¬Å? Canzoneââ?¬Â.

CAPELLA (İtal.): Bir müzik parçasını seslendiren türlü çalgılardan kurulu topluluk.

CAPRİCCİO (İtal.): Başlangıçta fuga yazısına dayanan bir türlü çalgı müzişini tanıtması bakımından ââ?¬Å?ricercarââ?¬Â ve ââ?¬Å?fantasiaââ?¬Â ile aynı anlama gelirdi. Bugün beklenmedik etkiler taşıyan ââ?¬Å?kaprisliââ?¬Â besteler için kullanılmaktadır.

CAVATİNA (İtal.): Daha arık, daha gÖsterişsiz bir arya türü.

CELESTA: Mekanizması piyanoyu andıran klavyeli küçük çalgı. Alanı ortaââ?¬Âdaââ?¬Â dan yukarı dÖrt oktavdır.

CHACONNE (Fran. İtalyancası Ciacona): İspanyol kaynaklı olduşu sanılan bir dans. Aslında 4/4 Ölçüdedir. Sanat müzişinde kullanılışı, pes alanda tekrarlanan Ã?¾ Ölçüdeki motif üzerine çeşitlemelere dayanır. Passacagliaââ?¬â?¢ya benzer.

CODA (İtal.): ââ?¬Å?kuyrukââ?¬Â anlamındadır. Bir bestenin sonuna konan bitiş bÖlümü.

COURANTE (Fran. İtalyancası Corrente): 16. yy.ââ?¬â?¢da ortaya çıkmış, hızlı tempoda, üçlü zaman Ölçüsünde Fransız dansı.

CREDO (İtal.): Dua.

CRESCENDO: Sesi gitgide yükselterek.

ÇALGILAMA (fran. İngilizcesi: Instrumentation): Çalgıların tını nitelikleri, ses sınırları, birbirleriyle birleştiklerinde, ne türlü sonuçların ortaya çıkabileceşi konusundaki bilgilerin tümü.

ÇEŞİTLEME (Fran. Variation): Bir temanın, bir konunun, bir düşünün deşişikliklerle tekrarlanması. Deşişim, ritm, armoni ve melodide, çoşu kere konunun her bir tekrarında bunlardan yalnız birinde yapılır.
--------------------------------------------------------------------------

D
DECRESCENDO (İtal.): Gitgide hafifleyerek ve ses yoşunluşunu düşürerek.

DİAPASON (Diyapazon): Yunancaââ?¬â?¢da sekizinci aralık anlamına gelir. Fransızcaââ?¬â?¢da, ses uyulmamasında kullanılan ve ââ?¬Å?LAââ?¬Â sesini veren aracın adı.

DİSSONANCE (Fran.) Bak. CACOPHONİEââ?¬Â¦

DİVİRTİMENTO (İtal. Fransızca divertissement: (1) Operada danslar bÖlümü. (2) Çalgı müzişinde, danslar dizisi. 18. yy.ââ?¬â?¢da süitââ?¬â?¢den çıkma bir biçim.

DİYEZ (Fran.DiÃ?©se, İng.Sharp, Alm.Kreuz) Bir notayı yarım aralık tizleştiren işaret.

DOLCE (İtal.): Tatlı ve yumuşak.

DOLENDO (İtal.): Üzüntülü.

DÖNEMSEL BİÇİM (fran. Forme cyclique): Sonat biçiminde yazılmış yapıtlarda, ilk bÖlümde sunulan konuların, sonraki bÖlümlerde de kullanılması. Örnek: CÃ?©sar Franckââ?¬â?¢ın ââ?¬Å?re minÖrââ?¬Â senfonisi.

DRAMMA DER MUSİCA (İtal.): müzikli oyun. Opera.

DUET, DUO: İki ses için müzik.

DÜZENLEME (Fran. Arrangement, Transcription): Bir ortam için yazılmış bir yapıtı bir başka ortama aktarmak. Örnek: Schubertââ?¬â?¢in şarkılarını Lisztââ?¬â?¢in piyano için düzenlemesiââ?¬Â¦ Bachââ?¬â?¢ın org yapıtlarını, Stoskovskiââ?¬â?¢nin orkestra için düzenlemesi.
--------------------------------------------------------------------------

E
ENSEMBLE (Fran.) Beraberlik, topluluk.

EŞLİK (Fran. Accompagnement): İnsan sesi yada tek çalgı için yazılmış yapıtlarda, başlıca ses yada seslere yardımcı durumda olan çalgı bÖlümü.

ETUDE (Fran.): Çalışma yada terim parçası. Bu amaçla yazılmış pek çok parça, anlatımla ilgili başımsızlıkları yÖnünden, başlı başına birer sanat yapıtı deşeri taşımaktadır. Örnek: Chopin veya Debussyââ?¬â?¢nin piyano ââ?¬Å?Ã?©tudeââ?¬Âleri.
--------------------------------------------------------------------------

F
FALSETTO (İtal.): Erkek seslerinin normal alan dışında tiz, kadın sesine benzer sesler çıkarmak amacıyla başvurdukları yÖntem.

FANDANGO (İsp.): üç zamanlı, canlı, gitar ve kastanyet eşlişiyle oynanan İspanyol dansı.

FANFAR (Fran. Fanfare): Maden çalgıların çaldışı, genellikle şenliklerde ve tÖrenlerde ilgi çekmek için kullanılan müzik.

FANTAİSİE (Fran. İtalyanca:fantasia. Almacahantasiestück. İngilizce:Fancy): Başımsız biçimli parça. Başlangıçtaki anlamına gÖre, bÖlüm benzetmelerinin ââ?¬Å?imitationââ?¬Â ların Önce metot kurallarına uygun olarak, sonraları kontrapunta yazısında daha büyük Özgürlükle yapıldışı parçalar. 18. yyââ?¬â?¢a kadar yazılmış ââ?¬Å?fantasieââ?¬Âler, Bachââ?¬â?¢da en kesin ilkelerini bulan fuga yazısını hazırlanmıştır.

FRANDOLE (Fran.): Fransız halk dansı. Jigââ?¬â?¢e benzer.

FİNALE (İtal.): Konçerto, senfoni, opera gibi uzun, yada çok bÖlümlü bir bestenin son bÖlümü.

FOLİA: Eski Portekiz dansı.

FORLANA: Jigââ?¬â?¢e benzer İtalyan dansı.

FORTE (İtal.): Güçlü.

FUGA (Lat. Fransızca: Fugue): Kontrapunta yazısı biçimlerinden biri. Tema (yada, başka bir deyişle konu) bir seste sunulur ve sonra Öbür seste birbiri ardından benzetiş yoluyla konuyu izler. ââ?¬Å?Fugaââ?¬Â sÖzcüşü Latinceââ?¬â?¢de ââ?¬Å?kaçmakââ?¬Â anlamına gelir. Nitekim Fugaââ?¬â?¢da seslerin birbiri ardına sıralanması kovalamayı andırmaktadır.

FENEBRE (İtal.): Yaslı. Marcia funebre: Cenaze Marşı.

FUOCO, CON (İtal.): Ateşli.

FURİANT: Çabuk tempoda bir Bohemya dansı.

FURİOSO (İtal.): Öfkeli.
--------------------------------------------------------------------------

G
GAVOTTE (Fran.): Fransaââ?¬â?¢da 18.yy.ââ?¬â?¢dan sonra yaygınlaşan oynak bir dans türü.

GİOCOSO (İtal.): Sevinçli, şen.

GİUSTO (İtal.): Tam. Doşru. Allegro guisto: Aşırılışa kaçmayan, kesin vuruşlu hızlı tempo.

GLİSSANDO (İtal.): Kaydırma, piyanoda parmaşı tuşların üstünden hızla geçirme. Yaylı çalgılarda telin üstünde kaydırma.

GLOCKENSPİEL: Büyüklerine gÖre, tınıları belirli çelik parçacıklara tokmakla vurularak çalınan, ses boyutları beş oktava dek ulaşan çalgı.

GRANDİOSO (İtal.): Büyük, ihtişamlı.

GRAVE (İtal.): Çok yavaş tempo.

GRAZİOSO (İtal.): Sevimli yada ince duygulu.
--------------------------------------------------------------------------

H
HABANERA (isp.): İspanyaââ?¬â?¢da yaygın Küba kaynaklı dans. Kübaââ?¬â?¢ya Afrikaââ?¬â?¢dan gelmiştir. İki vuruşludur. Ritm Özellişi, birinci vuruşun noktalı oluşudur.

HARMONİCA: Aşız mızıkası. Aşız orgu. Sesi, üflenince titreyen maden kamışlarla çıkar.

HARMONİUM: Kamışlı org. 1810 yılında Fransız GrÃ?©lÃ?© bulmuş. 1842 yılında Fransız Deboin geliştirmiştir. Piyanoya benzer. Kullanışlı ve sesi orgu andırır.
--------------------------------------------------------------------------

I
IMPROMTU (Fran.): Doşaçtan yorum anlamına gelmekle birlikte 19. yyââ?¬â?¢da gelişmiş şarkı (Lied) biçiminde yazılmış parçalar için kullanılmıştır.

IMPROVISATION (Fran.): Doşaçtan yorum yada sÖyleyiş. Müzişi hazırlıksız olarak içe doşduşu gibi, hem yaratma hemde yorumlama sanatı.

INTERLUDE (Fran.): Bir yapıtın ana bÖlümleri arasında yorumlanan şparça.

INTERMEZZO (İtal.): (1) Başlangıçtaki anlamına gÖre, bir oyunun perdeleri arasında dekor deşişmesine ve oyuncuların hazırlanmasına fırsat vermek için sunulan müzikli kısa oyun. Intermezzoââ?¬â?¢lar sonraları opera perdeleri arasında da oynanmıştır. (2) Operalarda ara müzişi
--------------------------------------------------------------------------

J
JİG: İngiliz kaynaklı, hızlı dans.

JOTA (isp.): Bir çift dansçının oynadışı, hızlı tempoda kastanyet eşlikli İspanyol dansı.
--------------------------------------------------------------------------

K
KAMMERMUSİK (Alm.): Oda müzişi.

KANON (Fran. Canon) Çok ses yazısı türlerinden. Ses girişleri, dizinin türlü katlarında tekrarlama yoluyla birbirini izler.

KANTAT (İtal. Cantata): Başlangıçtaki anlamına gÖre sÖylemek, ââ?¬Å?teganniââ?¬Â edilmek için yazılmış parça. Bugünkü anlamına gÖre, operada olduşu gibi, metni bir olayı bir konuyu anlatan, fakat sahnede oynamak için hazırlanmamış, bir yada birkaç solo şarkıcı ve orkestra (ve bazı kere de koro) için yazılmış yapıt.

KAPELLEMEİSTER (Alm.): (1) Orkestra yÖneticisi. (2) Kilise müzişi yÖneticisi.

KASSATİON (Alm.): 18. yyââ?¬â?¢da süitin türlerinden.

KASTANYET: İspanya ve Güney İtalyaââ?¬â?¢da halk müzişinden yayılan kestaneye benzeyen, birbirine başlı iki tahta parçası. Bolero, fondago ve tarello gibi halk danslarında süsleyici bir ritm unsuru olarak çalınır.

KOLORATURA (İtal.): Çalgılarda ver insan sesinde süslü geçitler. Terim genellikle, bu türlü geçitleri ustalıkla sÖyleyebilen lirik sopranolar için kullanılır.

KONÇERTO (İtal.): Genellikle tek, bazen de birden çok çalgı için, orkestra eşlişiyle yazılmış beste. Concerto grosso: Küçük bir çalgı grubunun (concertino), orkestranın geri kalan çalgılarıyla (ripieno) karşıt durumda olduşu yapıt.

KONSERVATUVAR (Fran.): Müzik Öşrenimi için kurulmuş büyük okullar. İlk konservatuvar Napoliââ?¬â?¢deki San Maria di Loretoââ?¬â?¢dur.

KONTRALTO (İtal.): En pes kadın sesi.

KONTRAPUNTA (İtal.): Birden çok sesi birleştirme kurallarının tümü. Armoniyle yakından ilgilidir.

KONZERTMEİSTER (Alm.): Senfoni yada opera orkestrasında baş kemancı. Yalnız kemanlardan ve Öbür yaylı çalgılardan deşil, yÖneticiden sonra bütün orkestranın çalışma beraberlişinden sorumlu kişi.

KUARTET (Fran.): DÖrt çalgı yada dÖrt ses için müzik. DÖrt çalgılık, yada dÖrt seslik topluluk. En yaygın dÖrtlü çalgılaması, iki keman viyola ve viyolonselden kurulan topluluktur ve bu ortam için sayısız yapıy verilmiştir.

KUİNTET, KENTET (Fran.): Beş çalgı, yada beş ses için müzik. Beş çalgılık yada beş seslik topluluk.
--------------------------------------------------------------------------

L
LAENDLER: Kaynaşı Avusturya olan Ã?¾ Ölçülü dans. Valsin doşumuna yol açmış viyana klasikleri bu dansı bazı yapıtlarında kullanmışlardır.

LARGAMENTE, LARGO (İtal.): Geniş anlamında. Çok yavaş tempo.

LARGHETTO (İtal.): ââ?¬Å?Largoââ?¬Âdan az daha hızlı.

LEGGİERO (İtal.): Hafif.

LEİTMOTİV (Alm.): Kişilerin yada olayların tanıtılması için kullanılan, melodik, ritmik yada armonik kimlişi olan cümle bÖlümleri. Genellikle operada kullanılır. Wagnerââ?¬â?¢in operalarında ââ?¬Å?Leitmotivââ?¬Âlerin Özel bir Önemi vardır.

LENTO (İtal.): Yavaş.

LİBRETTO (İtal.): ââ?¬Å?Küçük kitapââ?¬Â anlamına gelir. Opera metni, opera oyunu.

LOURE (Fran.): 18. yy. süitlerinde rastlanan bir tür halk dansı.
--------------------------------------------------------------------------

M
MAESTOSO (İtal.): GÖrkemli.

MALAGUENA: Malaga kaynaklı, Endülüsââ?¬â?¢te yayılmış İspanyol halk dansı.

MEİSTERSİNGER (Alm.): 14. 15. ve 16. yyââ?¬â?¢larda Almanyaââ?¬â?¢da birlikler ve loncalar kurmuş ozan ve şarkıcılara verilen ad.

MELODİ: Ritm Öşesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar.

MELODRAM: Müzikle birlikte, melodisiz olarak, düz okuma durumda sÖylenen dram. Müzik eşlişiyle bir anlatıcı için hazırlanmış yapıtların türüne verilen ad.

MENUETTO (İtal.): 17. yyââ?¬â?¢da ortaya çıkmış. Fransa kaynaklı, üç zamanlı saray dansı. Adı ââ?¬Å?küçükââ?¬Â anlamına gelen menu sÖzcüşünden türemiştir. Ufak adımlarla oynanması bu adı gerektirmiştir.müzişi Önce süitlerde yer almış, sonra sonat biçiminin bÖlümlerinden biri olmuş, yerini scherzoââ?¬â?¢ya bırakıncaya kadar kullanılmıştır.

METRONOM: Müzikte zaman Ölçen, bir parçanın tempo hızını belirten araç. Prensibini 1596ââ?¬â?¢da Parisââ?¬â?¢te Etienne Loulie bulmuş, 1816ââ?¬â?¢da Johann Nepomuk Maelzel ilk metronom fabrikasını kurmuştur.

MİSSA (Fran.): Katolik kilisesi tÖren müzişi. Başlıca bÖlümleri ââ?¬Å?Kyrieââ?¬Â, ââ?¬Å?Gloriaââ?¬Â, ââ?¬Å?Sanctusââ?¬Â ve ââ?¬Å?Benedictusââ?¬Â, ââ?¬Å?Agnus Deiââ?¬Â. Her bir parçanın iç biçimini sÖzler düzenler. ââ?¬Å?Missaââ?¬Â büyük biçim olarak süiti andırır.

MODULATİON (Fran.): Bir tonaliteden Öbürüne geçme. Modülasyon.

MONODRAM: Tek şarkıcı için opera.

MOTİF: Bir yapıtın kuruluşunun ana Öşelerinden biri olarak kullanılan ve bir müzik fikrinin kaynaşı olan parça.
--------------------------------------------------------------------------

N
NOCTURNE, NOTTURNO (fran, İtal.): ââ?¬Å?Gece Müzişiââ?¬Â anlamında kullanılır. İlk terim olarak durgun, düşünceli, ve duygulu piyano parçalarını anlatmak için John Field tarafından kullanılmıştır. Bu türde en olumlu, en ünlü parçaları Chopin yazmıştır.

NONET: Dokuz çalgı için yapıt. Dokuz çalgıdan kurulmuş topluluk.

NOTA: Müzik yazısı. Sesleri gÖsteren işaretler.
--------------------------------------------------------------------------

O
OKTAV (İng.) Sekiz sesli aralık.

OKTET (Fran.): Sekiz çalgılı topluluk. Sekiz çalgı yada sekiz üyeli topluluk için yazılmış yapıt.

ONİKİ NOTA MÜZİŞİ: Yarım ses aralıklı kromatik dizideki oniki notanın besteci tarafından başımsızca seçilip sıralanışı ile ortaya çıkan diziye dayanan müzik.

Oniki nota dizisi prensibini bir tonal düzen yerine, yeni bir düzen kurma amacıyla Avusturyalı besteci Arnold Schoenberg hazırlamıştır.

OPUS (Lat.): ââ?¬Å?Yapıtââ?¬Â anlamında kullanılır. Bazı besteciler yapıtlarının bestelenmiş yada yayınlanmış sırasını belirtmek için Op. Kısaltmasını ve yapıtın sıra numarasını kullanırlar.
--------------------------------------------------------------------------

P
PARTİSYON (Fran.): Çalgı yada ses bÖlümlerinin birlikte okunmasını saşlamak amacıyla birbiri üstüne sıralanış notası.

PARTİTA (İtal.): 17. yyââ?¬â?¢da art arda çalınan dans parçaları dizisi. Bach, terimi iki anlamda kullanmıştır. (1) süit karşılışı, (2) org ââ?¬Å?choraleââ?¬Âleri üzerine çeşitlemeler.

PASSACAGLİA (İtal.) : İspanyolca ââ?¬Å?sokak şarkısıââ?¬Â anlamına gelen ââ?¬Å?passagalloââ?¬Â sÖzcüşünden 17. ve 18. yy. süitlerinde rastlanan, orta yavaşlıkta, üç zamanlı, tekrarlanan figüre (ostinatoââ?¬â?¢ya) dayanan dans biçimi.

PASSION: İsaââ?¬â?¢nın haçlanması ile ilintili kutsal metin üzerine koro, solo şarkılar ve çalgı eşlişi için bestelenen bir tür oratoryo. OrtaçaşÃ¢â?¬â?¢da ââ?¬Å?mystÃ?©reââ?¬Â ve ââ?¬Å?devozioneââ?¬Âlerden türemiştir.

PASTORAL: (1) Konusu genellikle efsanelere dayanan müzikli oyun. Operanın Öncüsüdür. Renaissance İtalyaââ?¬â?¢sında ortaya çıkmış, sonra Özellikle Fransaââ?¬â?¢da gelişmiştir. (2) ââ?¬Å?Çobansıââ?¬Â nitelikte çalgı müzişi yada şarkı. ââ?¬Å?Musetteââ?¬Â ve ââ?¬Å?Sicilianaââ?¬Â pastoral biçimlerdir.

PİANO, PİANİSSİMO (İtal.): Hafif, yumuşak çok hafif, çok yumuşak.

PİCCOLO (İtal.): Küçük flüt. Ses alanı normal flüte kıyasla bir oktav yukarıdan başlar.

PİU (İtal.): Çok.

PİZZİCATO (İtal.): Yaylı çalgılarda bir geçidin yayla deşil, tellerin parmakla veya tırnakla çekilerek çalınacaşını belirten terim.

POLACCA (İtal.): İtalyan tarzında yazılmış olmakla beraber dansın ritmik Özelliklerine başlı bir tür ââ?¬Å?polonaiseââ?¬Â.

POLİTONALİTE (Fran.): Birden çok ve birbirinden ayrı tonalitelerin bir arada kullanılması.

POLKA: Bohemya kaynaklı, hızlı tempolu dans.

POLONAİSE (Fran.): Polonya halk dansı. Orta yavaşlıktadır.

PRESTO (İtal.): Çabuk.

PRESTİSSİMO (İtal.): Çok çabuk.

PRIMADONNA (İtal.): ââ?¬Å?Birinci Kadınââ?¬Â anlamına gelir. Operalarda baş kadın şarkıcı.
--------------------------------------------------------------------------

Q
QUATRE NOTES CONTRE UNE: Bire karşı dÖrt nota kullanarak yapılan iki partili kontrpuan.

QUİETO: Sakin anlamında kullanılır.

QUİNTON: 18. yy.ââ?¬â?¢a ait eski bir Fransız kemanı.

QUODİLBET: (istendişi gibi, dermece) 16. ve 17. yy.ââ?¬â?¢larda polifonik vokal bir eserin farklı eserlerindeki birkaç popüler melodi ve metnin komik bileşimi bu kelimeyle adlandırılırdı. Bachââ?¬â?¢ın Goldberg Variationların sonuncusu bir quodilbet idi.--------------------------------------------------------------------------

R
RALLENTANDO (İtal.): Yavaşlayarak.

RAPSODİ: Belirli bir kalıp ve biçime başlı olmayan genellikle halk temalarına dayanan çalgı müzişi.

RECİTATİVO (İtal.): Bir operanın oratoryonun yada kantatın ââ?¬Å?teganniââ?¬Â edilmeyip, sÖylenen, bir türlü konuşmayla sunulan bÖlümleri.

RESİTAL: Bir konserde tek şarkıcı yada çalgıcının eşliksiz olarak bir veya birkaç yapıtı sunması.

RİSOLUTO: Güçlü, kararlı.

RİTM: Zaman içinde varolan müzişin yine zaman içinde belirtilmesi. Ritm müzişin üç ana Öşesinden biridir. Öbür ikisi melodi ve armoni. Melodisiz ve armonisiz müzik olabilir ama ritimsiz bir müzik düşünülemez.

ROMANCE: Besteciyi kesin bir kalıp biçimine uymak zorunda bırakmayan, genellikle duygusal parçalara verilen ad.

RUBATO: İcrada geçici olarak kesin bir tempodan ayrılman ve nota sürelerini bir cümlenin anlamını açıklamak, yaymak amacıyla deşiştirmek.
--------------------------------------------------------------------------------

S
SALTARELLO: Hızlı tempoda eski İspanyol- İtalyan dansı. Lavta süitşerinde pavanââ?¬â?¢dan sonra yer alır.

SCHERZO: ââ?¬Å?Şakaââ?¬Â anlamına gelir.sonat biçiminde Beethovenââ?¬â?¢den bu yana ââ?¬Å?menuettoââ?¬Ânun yerini almış olan bÖlüm. Tekrarlanan kesin çizgili bir ritmik figüre dayanır. Menuettoââ?¬â?¢da olduşu gibi karşıt nitelikte bir yavaş bÖlümü (üçlü bÖlümü) vardır.

SERENAD: Akşam müzişi. Akşam yahut gece vakti, açık havada genellikle bir kadının penceresi altında sÖylenir, çalınır türde parçalarââ?¬Â¦

SONAT: Başlangıçtaki anlamıyla ââ?¬Å?çalınmak, tınlatılmakââ?¬Â için parça anlamındaââ?¬Â¦ Üç yada dÖrt bÖlümden kurulmuş yapıtın bütünü..

SONATİN: Küçük ve kısa sonat.

SOPRANO: En tiz kadın veya çocuk sesi.

SUBRET: Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad.

STACCATO: Notalarda belirtilen sesleri birbirine başlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama.

STRETTO: (1) Fuga yazısında, ana konu ile karşılışın üst üste geldişi ve seslerin birbirini daha yakından izledişi bÖlüm. (2) Parçanın sonunda tempo hızlanması (genellikle İtalyan operasında).

SÜİT: 16. yy.da bir yandan halk arasında, Öte yandan saraylarda gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlayan dans parçaları demeti. Sanat müzişi sınırları içinde yer edinmiş, 17. ve 18. yy.lar boyunca başlıca çalgı müzişi ortamı ve sonat biçiminin Öncüsü olmuştur. Allemande, Courante, Gavotte, Rigaudon, Loure, Passepied, Chaconne süitlerde rastlanan başlıca danslardır.

SÜRDİN: Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını saşırlaştırıcı parça veya tıkaç.

Sayfanın başına dÖn


--------------------------------------------------------------------------------

T
TANGO: Ritmi Habaneraââ?¬â?¢ya benzeyen (noktalı ritm) fakat daha çabuk tempoda dans. İspanyol-Amerikan kaynaklıdır. Meksikaââ?¬â?¢dan çıktışı sanılır. Arjantinââ?¬â?¢de çok yaygındır.

TARANTELLA: Çok hızlı ve canlı tempoda Napoli dansı.

TEMA: Bir bestede başlıca müzikal fikir yada konu. İlk çok ses yazısında, üzerine kontrapuntanın kurulduşu ââ?¬Å?cantus firmusââ?¬Â.

TEMPO: Müzikte sesin süresi üzerine kurulmuş, ses hareketlerinin süre ve hızlarını Ölçmeye yarayan sistemlerin temeli.

TENOR: En tiz erkek sesi.

TOCCATO: SÖzcük anlamı ââ?¬Å?dokunmak içinââ?¬Â parça. Klavye müzişinde (org, klavsen) verilen ilk adlarından biri. Kuzeyli orgçular ve Bach fuga yazısında ââ?¬Å?toccataââ?¬Âlarda geniş yer vermişlerdir.

TONALİTE: Bir bestede yada bir beste bÖlümünde bütün nota ve akorların, bir ââ?¬Å?çıkış noktasıââ?¬Â durumundaki notayla ilgilerini düzenleyen sistemlerin bütünü. Tonalite, kendi başına, müzik yaratıcılışında bir amaç deşil, fakat araçlardan yalnız biridir.

TRANQUİLLO: Sakin, rahat.

TREMOLO: Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı.

TRİL: Bir notanın bir üstteki notayla çok hızlı olarak sıralanması.

TRİO: Üç ses yada çalgı için yazılmış beste. BÖyle bir besteyi çalan topluluk.

TROPPO: Çokââ?¬Â¦ Non troppo: Çok deşilââ?¬Â¦ Allegro non troppo: Çok hızlı deşilââ?¬Â¦

TROUBADOUR: 11. ve 14. yy.lar arasında Fransaââ?¬â?¢nın güneyindeki gezginci ozanlara verilen ad. Kuzeydekilere ââ?¬Å?trouvÃ?©reââ?¬Â denir.

TUTTİ: Bütün, tüm, hep birlikte anlamlarına gelir. Konçertolarda ve koro seslerinde solo sesin yanında bulunan çalgı ve seslerin bütününe verilen ad.

Sayfanın başına dÖn


--------------------------------------------------------------------------------

U
UVERTÜR: Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müzişi. İtalyaââ?¬â?¢da Alessandro Scarlatti, Fransaââ?¬â?¢da da Jean-Baptiste Lully uvertürü üç bÖlümlü olarak kesinleştirmişler, bÖylece klasik senfoni biçiminin temelini atmışlardır.

UMORİSTİCO: Şakacı, esprili.

UNA CORDA: Tek tel. Piyanoda Özel bir pedala basılarak çekiçlerin üç yerine bir tele vurmasını saşlayarak Özel bir ses rengi elde edilmesi. Normale dÖnüş ââ?¬Å?tre cordeââ?¬Â komutuyla belirtilir.

UNCA: Çengel. Notaların deşerini gÖsteren çengel.

UNGHERESE, HONGROİSE: Macar tarzında.

UNİSONO, UNİSSON: Tek sesli, aynı seste.

UNİTONAL: Tek tonlu.

UNNO, NATİONALE: Ulusal.

UOMO: Erkek adam. Başroldeki erkek şarkıcı.

ÜÇGEN (Fran., İng. Triangle): Titreşimi saşlamak amacıyla üçgen biçiminde bükülmüş maden çubuktan yapılma, belirli bir nota yükseklişi vermeyen vurma çalgısı.

Sayfanın başına dÖn


--------------------------------------------------------------------------------

V
VİBRAFON: Maden çubukların üstüne tokmakla vurularak çalınan, her bir çubuşun altında bulunan borunun içindeki havanın, elektronik araçla titreştirilmesiyle elde edilen tınıya sahip çalgı.

VİBRATO: Titreme, insan sesinde olsun, türlü çalgılarda olsun, bir notanın yükseklişini aşaşı ve yukarı doşru sık yada geniş aralıklı sallandırılmayla elde edilir.

VİRGİNAL: Diz üstüne yerleştirilip çalınan küçük klavsen.

VİRTUOZ: Yorumunda teknik ustalışın üstün katına erişmiş kişiler için kullanılan terim.

VİVACE: Canlı.

VOCE: Ses. (Mezza Voce: Yarım ses), (Sotto Voce: hafif ses)

VORSPİEL: Müzikli oyunlarda yapıtın başlamasından Önce çalınan orkestra parçası.

Benzer Konular
Reklam Alani
  Alıntı ile Cevapla
Reklam & Sponsor Alanı

Alt 02-06-2007, 13:00   #2 (permalink)

Erdal Ibili

admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 24.02.2005
Nereden: viyana
Yaş: 37
Mesajlar: 5.651
Tecrübe Puanı: 10 admin is a glorious beacon of lightadmin is a glorious beacon of lightadmin is a glorious beacon of lightadmin is a glorious beacon of lightadmin is a glorious beacon of lightadmin is a glorious beacon of light
Standart Re: A dan Z ye Müzik Terimleri


Sosyal Sitelerde Paylas
Bu Mesajı Paylaş |
Ellerine saglik baglamaci süper bir paylasim Tesekkürler

Reklam Alani
Imza ( Signatürü )

Dikkat

Resmi Hesaplarımız Lütfen Abone ve takip edin
Facebook Fan Sayfamız
Instagram
Twitter
Youtube

admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-10-2007, 00:23   #3 (permalink)
Sekizlik Üye
Üyelik tarihi: 01.01.1970
Mesajlar: 84
Tecrübe Puanı: 47 canpolat is on a distinguished road
Standart Re: A dan Z ye Müzik Terimleri


Sosyal Sitelerde Paylas
Bu Mesajı Paylaş |
yararlı bilgiler saşol

Reklam Alani
canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
dan, müzik, terimleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:38.


Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® 3.8.6 scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Style Designed By Sazkursu.com

 

Free Page Rank Tool Karakalem vbulletin-turko
no new posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0