PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yüzümdeki Kuyuxelodo
09.ubat.2010, 23:48
Yüzümdeki Kuyu

sedeften bir tabuta iþlendi, bir
çocuðun gözlerine terkedilen kuyu.
dokundum safirden bir avluya tutuþan
gözlerimle, kimse görmedi. kimse görmedi
bir kuyuya düþtüðünü yüzümün. o son
arzuda herkesin kollarýný yýlan çiçekleriyle
açtýðýný,unuttuðunu kendini kendinde o
son kelamda.acýnýn sularýnda yýkandýðýný
dilinin, her þeyin yakýldýðýný, her þeyin ve
kalbinin. her þeyin bir nefeste varolduðunu
unuttuðum vakitler, her þeyin kör bir
rüyayla baþladýðýný ve bittiðini her þeyin...
kimse anlamýyor,

ah, her þeyin kendinde bir sonbaharý avr.

daðlarý ve sularý unutsam,dokunsam
þimdi zamanýna çocukluðumun,
yeniden dönsem suya ya da çýrýlçýplak
bir üþümeyle kendime. unutsam sesimi
örneðin, kýrýlmýþ onca þeyin hürmetine
sýðýnsam,sussam ve dinlesem o hikmeti,
çocukluðum olur býrakmaz beni, üþüdükçe
annem ve kandil. o büyük sýrla döndüm
kendimi acýttýðým yeþil suya.her yeri
yeniden yýkmalý, her þeyi yeniden,yeniden
her þeyi öldürüp dönmeli o büyük sýrra.
nereye dönsem yüzümün acýyan kalbine
akýyor, üþüdüðüm her sela. sonunda herkes,

ah,yenilir içindeki çocukluða.

hiç kimse yoktu,kör oldum.çocukluðumun
ürkek elleriyle bir ip gibi dolandým boynumla,
çýplak ve soðuk gecesinde ölüme, defterimi
kapadým.öldüm çünkü her çocuk gibi
kaçýrdýðým o saklý fotoðraflarda.sularý
yorumladým,telaþlý bir tutkuyla geldim bir
nehrin kendine döküldüðü yere .çocuktum
çünkü unutulmuþ her çocuk gibi eksik,

ah, unutulmuþ her çocuk gibi nezir

papatya_2008
10.ubat.2010, 11:34
Derya yine çok güzel kaleme aldýðýn bu duygu yüklü paylaþýmýn için çok teþekkürler. Eline, emeðine ve yüreðine saðlýk...