PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : UZUN SAP BAÐLAMADA AKOR DERSLERÝ !!!canalan10
08.Mart.2015, 11:58
Sadece 7 derste birçok sorunuza yanýt bulabileceðiniz bir sisteme göre hazýrlanmýþtýr ..

Dersi veren ve düzenleyen : Ümit Ateþ

Söyleyemedim türküsü üzerinde ;
*Uzun sap baðlamada akorlar basitce nasýl oluþturulur ve çalýnýr ?
*Akor basarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?
*Ne kadar zamanda baðlamada akor konusunda kendimi geliþtiririm ?
*Baðlamamý hangi programlarla akort etmeliyim?
*Hýzlý ve yavaþ eserlerde akor basým þekilleri nasýl deðiþiklik gösterir?
*Minör ve Majör akorlar neye göre deðiþir ?
*Eser içerisinde baðlamada akor basmak ne iþe yarar?
*Üst orta ve alt tellerde bir eseri nasýl çalarým?
*Baðlama üzerinde ayný sesin farklý teller üzerindeki yerleri nerede?
*Metronom ile egzersiz çalýþmanýn önemi nedir ?
*Uzun sap baðlamada akorlar basitce nasýl oluþturulur ve çalýnýr ?

Gibi sorularýn yanýtýný bulabileceðiniz bir baþlangýç çalýþmasýdýr .

Not : Uzun sap baðlamada eser üzerinde akor basma tekniði kullanýlmýþtýr ...

Facebook URL
https://www.facebook.com/byfire57
Vimeo URL
https://vimeo.com/umitates
Ýnstagram URL
http://instagram.com/umtates
SoundCloud URL
https://soundcloud.com/mit-ate
Gibi sorularýn yanýtýný bulabileceðiniz bir baþlangýç çalýþmasýdýr .

Not : Uzun sap baðlamada eser üzerinde akor basma tekniði kullanýlmýþtýr
...
DERSLER SIRAYLA AÞAÐIDAKÝ LÝNLERDEDÝR

PART 1
http://youtu.be/Q2YQvQ-Px6o
PART 2
http://youtu.be/iRLomlMeOSI
PART 3
http://youtu.be/OkNMoTHUDuQ
PART 4
http://youtu.be/NKgEo7pbjCk
PART 5
http://youtu.be/yrvRi6x6oSQ
PART 6
https://youtu.be/4dyoCNdaCHQ
PART 7
https://youtu.be/874c-0By62U

Youtube kanalýna abone olmayý unutmayýn iyi çalýþmalar , emeðe saygý !!

andelip_
08.Mart.2015, 12:34
güzel bir çalýþma ancak siz batý müziðine göre anlatmýþsýnýz. uzun sapta mesela benim baðlamanýn alt tel la,orta re, üst sol . la karar mý oluyor tam bilmiyorum ama bu kararda hangi perdelere basacaðýz yazarsanýz sevinirim. teþekkürler emeðiniz için

canalan10
08.Mart.2015, 14:19
Teþekkür ederim öncelikle, video içeriðinde gecekli tüm açýklamalar mevcut 5 dersi de tamamladýðýnýz zaman bu sorunuzun yanýtýný bulacaksýnýz . Ýyi çalýþmalar.

saz1999
08.Mart.2015, 17:15
Ustat senden bi ricam olacak .
Neset ustadan sen benimsin ben senin adli turkunun solfejini yapabilir misin valla Allah razi olsun senden derslerin cok ise yaradii.
Bu istegimi yerine getirirsen sevinirim.

canalan10
08.Mart.2015, 21:09
Malesef solfej çalýþmalarý yapmýyorum , bu konuda sana yardýmcý olamýyacaðýmý üzülerek belirtmek isterim . Ayrýca teþekkür ederim yorumun ve ilgin için . Ýyi çalýþmalar.

saz1999
08.Mart.2015, 21:44
Ustat o zaman bi aes egitimi gibi bi sey versen valla soyleyemiom ben :( boyle ana hatlariyla nasil kullanilir nasil inceltilir felan cok tesekkur ederim

canalan10
09.Mart.2015, 12:18
Þu an da hedefimden saparsam eðer , baþarý elde etmem mümkün deðil. Belirlediðim bir çalýþma planý var ve onun dýþýna çýkamýyorum , istek parçalarýnýzý alýyorum ve sýraya koyuyorum .
Sevgiler .

yerkoylu_sazci
09.Mart.2015, 12:30
hocam selpe dersiniz elýnýzde varmý yoksa cekýp ekleyebýlýrmýsýnýz.

canalan10
09.Mart.2015, 17:08
Þelpe tekniði ile ilgili ders verebilmem için önce benim þelpe tekniði ile baðlama çalmam gerekir :) , dolayýsýyla bu konu hakkýnda bilgilerim sizin bildikleriniz kadardýr . Teþekkür ederim yorumunuz için..

By38
09.Mart.2015, 18:30
youtubede takýp edýyorum sený 1 haftadýr :) 5 výdeon var bnce sýfýrdan baþlayarak anlatýrsan daha iyi olur. kendýn saz ogrenýrken hangý asamalardan gecyýsen turkulerý hangýlerýný sýrayla ogrendýysen notalarýyla yaparsan daha ýyý olur

canalan10
10.Mart.2015, 14:38
Teþekkür ederim öncelikle mümkün olduðunca daha açýklayýcý olmaya çalýþýrým birdahaki çalýþmamda . Ýyi çalýþmalar.

aydinDr
26.Aralk.2015, 18:09
Özverili calismalariniz için tebrikler paylasimlariniz için teþekkürler