PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ''Mezar arasýnda harman olur mu'' yavaþ çalýnýþý. Uzun sapBozLak84
05.Ocak.2014, 23:15
Kulaktan duyabildiðim kadarýyla dýr arkadaþlar, hatalar affola.
Bir Arkadaþýmýn isteði üzerine yavaþ çalarak kayýt yaptým.
Baðlamam da sorun var üstelik alt orta ve üst tellerimin hepsi ayrý ayrý, bu yüzden kararlar ve tavýrlar da gereken týnýyý tam olarak veremedim.
Kameranýn da gür çýktýðý bölümlerde sesi bozmasý, yemesi yok mu alýp duvara vurasým geliyor ama verdiðim parayý hatýrlayýp sakinleþiyorum :)

Benim gibi görerek, duyarak çalabilen arkadaþlarýma umarým faydalý olur

http://www.youtube.com/watch?v=D_DlSSADzLQ

firarii
06.Ocak.2014, 00:17
Elini, koluna, sazýna, tezenene, kamerana saðlýk :)

BozLak84
06.Ocak.2014, 01:05
Elini, koluna, sazýna, tezenene, kamerana saðlýk :)
:) Sað ol. öðrendiðinde bir kayýt bekliyorum :d
kafana takýlan bir þey olursa buradan sorabilirsin

pratik saz
06.Ocak.2014, 03:32
Eline saðlýk sevgili kardeþim.
Eðitim amaçlý çekim de olsa, diðer sorunlar da olsa,
eserin ve icranýn tadý hemen kendini belli ediyor.
Ýþte tavýr olayý bambaþka bir olay.
Hele de hakkýný veren üstadlardan olursa, küçük bir pasaj bile
insaný etkisine alabiliyor.
Tekrar eline koluna saðlýk.;)

Kelam Ýntizamý
06.Ocak.2014, 08:46
Týný mükemmel varya..

BozLak84
06.Ocak.2014, 18:30
Eline saðlýk sevgili kardeþim.
Eðitim amaçlý çekim de olsa, diðer sorunlar da olsa,
eserin ve icranýn tadý hemen kendini belli ediyor.
Ýþte tavýr olayý bambaþka bir olay.
Hele de hakkýný veren üstadlardan olursa, küçük bir pasaj bile
insaný etkisine alabiliyor.
Tekrar eline koluna saðlýk.
teþekkür ederim abi..
þahsen tavýr benim gözümde baðlamanýn zirvesi. ona yürekteki gizlileri iþleyebilirsen tadýndan yenmiyor. bunun için çabalýyorum. üstatlýk da bizi aþar zira daha yolun baþýndayýz.. yol çok engebeli :)


Týný mükemmel varya..
týnýsý güzel ama derdi bitmiyor. sapýný deðiþtirip karizmasýný bozacam yakýþýklýnýn

kemal261
06.Ocak.2014, 22:12
mezar arasýnda harman olmaz günah :d

oldschool
08.Mart.2014, 15:16
çok teþekkürler (:

fbliahmet
17.Austos.2014, 16:36
Önce hýzlýsýný sonra bu þekilde aðýrdan solfejini gösterirsen daha güzel olur