PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : MÜSLÜM GÜRSES ALDANMA ÇOCUKSU MAHSUN YÜZÜNE NOTA KULAKTAN ÇIKARMAedwanturo
10.Austos.2013, 23:06
silasol- sollasi------------ aldanma çocuksu

sila- solfasol------------ mahsun yüzüne

lasolfa-fasolla----------- mutlaka terkedip

lasolfa-refa-----------gidecek bir gün

fasol-solfa-refa-----------kanma sever gibi

fareredore------------göründüðüne

mire-reremifa----------seni sevmiyorum

miredo-sila----------diyecek bir gün

lasi-si-lasol-fa----------sevmek çok güzel þey

fasolsol-fami------------aldanmak acý

mifasol-famire-----------ruhunu saracak

mi-fare-dore------------bir büyük sancý

mi-reredo-dore------------o durmayan yolcu

do-remi-rere----------sen garip hancý

mimifa-miredo----------hesabý vermeden

doredo-si-la-------gidecek bir gün................. arkadaþlar kýrmýzý re,ler mib dir si.ler sib

arkadaþlar bu kulaktan çýkardýðým eseri elektýro baðlama ile yazdým umarým sazlada uyumlu olur biraz akýþkan oldu birazdaha duygulu olsaydý iyi olurdu zamaným olmadýðý için acele ile yazdým kelam imtizamý adlý üye arkadaþýmýzda yazmýþ onu görünce bende yazayým dedim 2 side farklýdýr hangisi kulaðýnýza yatarsa onu çalarsýnýz saygýlar:claps:

edwanturo
11.Austos.2013, 00:27
arkadaþlar çalarken bazý yerleri uzatýrsanýz daha iyi olur ;):

edwanturo
11.Austos.2013, 12:52
arkadaþlar þarký biraz aðýr tempoda uzatýlan yerlerde süsleme yaparsanýz tam oturur

Tanlmslzlm
27.Ekim.2013, 11:03
Çok teþekkurler.

siverekli2163
27.Ekim.2013, 12:10
Hocam uzun sap deðil mi

edwanturo
27.Ekim.2013, 13:55
notanýn uzun sp baðlamayla yazdým ah zamaným olsa biraz akýþkan biraz duygu katarsanýz eser ortaya çýkar sabah 8-30 akþam 9. 30 eve ulaþana kadar 10.30 zaman kýsýtlý ekmek parasý bazen tlfondan giriyorum siteye

siverekli2163
27.Ekim.2013, 14:01
inþallah düzelir hocam çalýþma saatleriniz.

Tanlmslzlm
02.Kasm.2013, 21:11
ßenim anlamadýðým uzun sapla kýsa sap arasýndaki fark ne ? Uzun sapla çaldýðýn notalarý ayný þekil kýsa saplada ayný notalarla icra edebilirsiniz. Ben mi yanlýþ biliyorum ?

1o6
02.Kasm.2013, 22:32
doðru bilgi ama nota bilgisi olan birisi çalabilir karadüzende zor kýsa ve uzun sap karýþýktýr NOTA BILGISI VARSA DOGRUDU CALABILIR

edwanturo
03.Kasm.2013, 09:54
arkadaþlar kýsap ve uzun sap arasýndaki fark sesdir kýsapla çalýnan þarkýlar genellikle 3 tel üzerinden çalýndýðý için sesde ses zenginliði vardýr uzun sap çalýnan eserde genelde tek tel üzerinden uzun sap solfej kýsa sap solfej denildiði sýradada yapýlan solfej görüntülü olduðu için genelde vidyoda baðlama kýlavyesi ön planda tutulur sebep izleyiçinin klavye üzerine basýlan notalarý görmesidir oyüzden uzun sap kýsa sap diye söylenir çalýnan eserde uzun sap mý kýsa sapmý diye bir þey yok notalar ayný klavyede basýlan yerler farklý vesselam 2 arasýnda ses farký var ama 2 baðlamayada ayrý ayrý uyan parçalar var saygýlar

siverekli2163
03.Kasm.2013, 17:15
ßenim anlamadýðým uzun sapla kýsa sap arasýndaki fark ne ? Uzun sapla çaldýðýn notalarý ayný þekil kýsa saplada ayný notalarla icra edebilirsiniz. Ben mi yanlýþ biliyorum ?
Haklýsýn da ben nota bilmiyorum fazla bir de uzun sap çalmýyorum kýsa sap çalýyorum o yüzden sordum..

Tanlmslzlm
03.Kasm.2013, 22:12
Bende kardeþ genellikle hep sorulan bir soru olduðu için merak ettim. Çünkü mantýken do kýsa saptada do uzun saptada :)

edwanturo
03.Kasm.2013, 22:28
arkadaþlar kýsap ve uzun sap arasýndaki fark sesdir kýsapla çalýnan þarkýlar genellikle 3 tel üzerinden çalýndýðý için sesde ses zenginliði vardýr uzun sap çalýnan eserde genelde tek tel üzerinden uzun sap solfej kýsa sap solfej denildiði sýradada yapýlan solfej görüntülü olduðu için genelde vidyoda baðlama kýlavyesi ön planda tutulur sebep izleyiçinin klavye üzerine basýlan notalarý görmesidir oyüzden uzun sap kýsa sap diye söylenir çalýnan eserde uzun sap mý kýsa sapmý diye bir þey yok notalar ayný klavyede basýlan yerler farklý vesselam 2 arasýnda ses farký var ama 2 baðlamayada ayrý ayrý uyan parçalar var saygýlar
arkadaþlar cevap burda

Tanlmslzlm
03.Kasm.2013, 22:34
Teþekkurler cevap için. :)

serhatbinserhat
16.Mart.2014, 08:02
kýsa sap için orta telde çalýnýyor reb orta telde tek var çünkü

edwanturo
16.Mart.2014, 13:03
arkadaþým ben orda releri yanlýþ yazdýðým için normalde red diye bir þey yok o ýrmýzý re ler mi bemoldür mib saygýlar çalarken süsleme yapman lazým