PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : eserleri kulaktan calabilmek hakkýnda bir kaç bilgiedwanturo
08.Austos.2013, 16:32
arkadaþlar benim zamaným olmadýðý kursa gidemiyorum 1.5 sene önce sazla uðraþmaya baþladým uðraþ dediðime bakmayýn saz çalmak içimizdeki duyguyu çýkarmaktýr benim için böyle kendime söz verdim zamaným kýsýtlý çalýþtýðým için ama ilerde elimdeki sazý aðlatmam lazým inþallah


kulaktan çalmak aslýnda kolay

çalacaðýnýz eserin sözlerini bie kaðýda dökün ama heceli þekilde
mesela (ay-rý-lýk ko-lay-de-ðil) bunu yaptýktan sonra eseri dinleyin dinleyin dememdeki amaç makamýný söyleyiþ þeklinin kulaðýnýza oturtmak ayný þekil ritimde
bazý kelimeler uzatýlýr ,bazý kelimerde söylenirken nefes alýnýr iþte bu aralarda süsleme ve durler vardýr bunlar yarým saniye bir saniyeliktir
daha sonra sazý elinize alýp yazdýðýnýz eserin iklk kelimesini çalýn
mesela ...... sev-gi-lim
re-do-sib
azun sap s 17-20-23 cü perdeler bu þekilde deneme yapýp uygun sesi bulup çýkara bilirsiniz alt tel la akort

örnek ferdi tayfur hayranýyým akþam güneþi batýyor
orhan gencebay akþam güneþi

1 ferdi( ak-þam gü-ne-þii ba-tý yoor
fa-fa mimimii do- do -remi


orhan g ( ak-þam gü-nee-þii
sol-sol do-sido-sila

arkadaþlar ayný sözler ama makam ,yorum ,ritim deðiþik


yardýmcý olabildiysem ne mutlu bana zamaným kýsýtlý olduðu için fazla giremiyorum bu konuya sadece boþ bir odada çalýþýn sesi iyi alýn

sitemizde smokeramazan ve maredeaht ustalar kulaktan çýkardýklarý eserlerin solfejini yapýyorlar ve daha bilmediðim ustalar hepsine saygýlar bu konu hakkýnda onlarýnda yorumlarýný bekliyoruz ;);)


bu arada herkesin ramazan bayramýný kutlar saygý ,sevgi ve aile ,dostlarla geçmesini dilerim

edwanturo
09.Austos.2013, 22:43
arkadaþlar bu konu hakkýnda kimsenin bilgisi meraký yokmu:s

smokeramazan
09.Austos.2013, 23:09
öncelikle böyle deðerli bir paylaþým için teþekkür ederim..kulaktan çýkarmak iþini güzel özetlemiþsin.ben de aslýnda solfej için deðil ama türkü öðrenmek için farkettim dediklerinizi.çok tekrarladýðýnýzda baþka eserleri daha kolay çýkarmaya baþlýyorsunuz..kurs imkaný olmayanlar için harika bir yöntem..ancak yine de her eseri kulaktan çýkarmak mümkün deðil gibi..özellikle çok mýzraplý,hýzlý geçiþleri olan sesleri ayýrt etmek için uzun yýllar geçmesi lazým..ben hala çýkaramýyorum mesela...

hozan ramazan
10.Austos.2013, 16:50
paylaþým için teþekürler ve saygýlar

edwanturo
10.Austos.2013, 20:43
öncelikle böyle deðerli bir paylaþým için teþekkür ederim..kulaktan çýkarmak iþini güzel özetlemiþsin.ben de aslýnda solfej için deðil ama türkü öðrenmek için farkettim dediklerinizi.çok tekrarladýðýnýzda baþka eserleri daha kolay çýkarmaya baþlýyorsunuz..kurs imkaný olmayanlar için harika bir yöntem..ancak yine de her eseri kulaktan çýkarmak mümkün deðil gibi..özellikle çok mýzraplý,hýzlý geçiþleri olan sesleri ayýrt etmek için uzun yýllar geçmesi lazým..ben hala çýkaramýyorum mesela...

abi öncelikle saygýlar bu sitedeki arkadaþlara en çok emeði geçen insan sensin öncelikle 100 aþkýn solfej yaptýðýn için eline koluna saðlýk ben sitede bulunan tüm arkadaþlar adýna teþekkürlerimi sunarým bu konuyada katýlýmda bulunduðun için saðol biz senin eline su bile dökemeyiz çok mýzraplý þarkýlarýda söylediðin gibi kulaktan çýkarmak zor ama bu iþte istekli azimli olan ve kulaðý iyi olan insanýn çýkarmýyacaðý nota yoktur dediðin gibi zaman geçmesi lazým aðzýna fikrine saðlýk ustam:claps:

edwanturo
10.Austos.2013, 21:22
arkadaþlar öðrenmenin yaþý yoktur saz çalmak veya daha deðiþik müzik aletleri kullanmak duygulu ins:claps:anlara mahsustur sadece her þeyde azim

Cembiz
11.Austos.2013, 00:56
Her iyi enstruman kullanan, kesinlikle duzgun
Sarki soyler once sarki soylemeyi ogrenirsen
Kolay calarsin...

edwanturo
11.Austos.2013, 01:25
[QUOTE=Cembiz;105122]Her iyi enstruman kullanan, kesinlikle duzgun
Sarki soyler once sarki soylemeyi ogrenirsen
Kolay calarsin...[/QUOTE

bana göre ses allah vergisi sesim iyi deðil sözlerinde haklýsýn zaten sesim güzel olsa istediðim eserleri söylesem bana yeter gözüm yükseklerde yok sadece içimdeki duygularý dýþarý atmak katýlýmda bulunduðun için saðol

Cembiz
11.Austos.2013, 09:23
Iyi oku yazdigimi:) duzgun dedim guzel sesli degil, cunku soylersen sozler aklinda kalir ve agizdan cikan ele yansir;)

edwanturo
11.Austos.2013, 09:58
Iyi oku yazdigimi:) duzgun dedim guzel sesli degil, cunku soylersen sozler aklinda kalir ve agizdan cikan ele yansir;)

tamam saðol ben yanlýþ okumuþum

husev
11.Austos.2013, 11:13
paylasým için tesekurler bende 5 6 aydýr baðlama calmaya calýsoyorum vakit buldukça
Sarki soyler once sarki soylemeyi ogrenirsen
Kolay calarsin.. bencede mantýklý bu iþ derya deniz öðren öðren sonu yok :) herkese iyi bayramlar

cixstar06
04.Eyll.2013, 13:05
arkadaþlar bu konu hakkýnda kimsenin bilgisi meraký yokmu:s


Abi benim çok merakým var . Aslýnda kulaktan çalmak , notalý çalmaya göre daha iyi neden diye sorarsan arkadaþlarýn çagýrýyor gel çal diye o anda dýþarýda oluyorsun yanýnda nota yok ne yapacaksýn ece gidip alýp gelmemen nerden baksan 2 saatini alýr bu yüzden notaya ihtiyaç olmadan çalmak daha iyi. Bende 1.5 yýldýr kýsa sap baglama çalýyorum 6-7 ay baglama egitimi aldým malum sbs sýnavý yüzünden býrakmak zorunda kaldým þimdi 5 aydýr yeiden çalmaya baþladým nota kullanarak açlýyorum ama nereye kadar. Bide kýsa sapta oyun havaalrý çýkmýyor bu yüzden uzun sap almak istiyorum.

Uzun sapý kulaktan mý ögreneyim yoksa nota lý mý ?
Ne yapmam gerekiyor nerden baþlamam gerekiyor , nasýl bir saz almam gerekiyor , yardýmcý olurmusun ?

edwanturo
04.Eyll.2013, 20:49
öncelikle konuya katýlýmda bulunduðun için teþekkür kulaktan çalmak hemen olacak iþ deðil yani bir eseri kulaktan çokarmak için deneme yapman lazým arkadaþlarýn seni çaðýrdýðýnda hemen orda olacak iþ deðil bunu yapa bilmen için 10-seneni vermen lazým motor ali lakaplý saz sanaççýsý ömrünü bu iþe vermiþ bir insan angi eseri dinlerse dinlesin sadece eserin bir dörtlüðünü kulaktan çalmasý 5 dakkikasýný alýyor saza yýllarýný vermiþ bir insan kulaðýnn iyise bir eseri çýkarman 1-veya iki gününü alýr

sen kýsa sap çalýyorum dedin uzun sap saz çalmak istediðini söylüyorsun kýsa saptan uzun sapa rahat geçersin uzun sap ayrýçalýk benim için ama kýsa sapa göre zor

senin önce nota bilgisi alman lazým zamanýn varsa zaten biraz ilerledikçe notalar kulaðýna oturunca kulaktan rahat çalarsýn benim zamaným olmadýðý için kursa gidemiyorum ama kurs almak bence önemli her þeyi uslubuna göre yaparsýn daha kýsa sürede

saz almaya gelince sazý hazýr al yaptýrma çünkü ses zevkine göre yaptýramazsýn yapan usta bile ne ses vereceðini bilemez bir saz evine git ve sazlarý dene kulaðýna hoþ gelen sazý al hiç çekinme bütün sazlarý dene sana hoþ geleni al

yardýmcý olabildiysem sevinirim saygýlar kardeþim

saz çalmak duygulu insan iþidir sazla uðraþan tüm arkadaþlara saygýlar:claps:

edwanturo
07.Eyll.2013, 16:45
arkadaþým inþallah sana yardýmcý olmuþumdur

ruhevren
14.Aralk.2018, 08:13
Bu zaman içerisinde kazanılabilecek bir yetenek veya doğuştan.