PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : bu'mudur hayat:(kistan
25.Nisan.2013, 09:39
aþk yok, iþ yok, para yok, sorun yok,.....SÝZCE?

alyon
25.Nisan.2013, 10:00
Aþk olmalý kimi zaman bir insana kimi zamanda cansýz bir nesneye örneðin sazýna aþýk olmalý insan :) Ýþi olmalý, boþ duraný Peygamber Efendimiz 'de sevmezmiþ :) para yeterince olmalý, ne çok ne az ihtiyacýn kadar :) Dünya bir sýnav, eðer sorunlar olmazsa çözümlerde olmaz :)

smokeramazan
25.Nisan.2013, 19:54
evet,dünya bir sýnav merkezi,sorularý ÖSYM hazýrlayýp herkese ortak sormuyor..Herkesin sorusu ve cevabý kendisine özel...bence fazla þikayet etmeyelim halimize..herþey bizim için ve içlerinde bilmediðimiz hayýrlar ve hakikatler olabilir.varlýðýn hesabýný vermek,yokluðun hesabýný vermekten eminim daha zordur.

http://j1304.hizliresim.com/18/t/mg0tt.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

kistan
26.Nisan.2013, 07:48
abim haklýsýnda, bunun tam tersi örneklerde var, neden ondanda bir tane resim koymadýn yanýna, bu tek taraflý bakýþ sadece bir tesellidir bence

smokeramazan
26.Nisan.2013, 12:27
doðru dersin,belki hayal dahi edemeyeceðimiz daha güzel örneklerde vardýr..ama insanýn ibret almasý için kendisinden daha iyi deðil daha kötü ya da sýkýntýda olanlara bakmasý lazým gelmez mi..iyi örnek eklersek bu seferde gereksiz ya da ulaþýlmaz hedefler ,hayaller çýkar karþýmýza.bu da insaný sükut-u hayala daha fala uðratýr.en azýndan ben böyle düþünüyorum.bak küçük bir anektod anlatayým tarihten.

yanýlmýyorsam III.Murat'tý,adamlarýna bana öyle bir þey hazýrlayýnki çok üzgün ve öfkeli olduðumda yanlýþ karar vermemi engellesin,çok mutlu olduðumda da rehavetten uyanmama sebep olsun demiþ.....bunun üzerine vezirlerden birisi birkaç gün sonra elinde bir yüzükle gelmiþ huzura.yüzüðün içinde 'bu da geçer sultaným' yazýyormuþ ...

kistan
27.Nisan.2013, 11:23
hocam öyle güzel örnek vermiþsiniz ki söyleyecek söz bulamýyorum, ama napalým biþeylere sitem etmek yaradýlýþýmýzda var demekki,gün yoktur ki hiçbir þeyden þikayetçi olmadan mutlu yaþayan bir insanla karþýlaþalým, durum böyle oluncada kalabalýðýn içinde yalnýzlýðý yaþar oluyoruz:((

sazsevgisi
04.Aralk.2018, 14:44
Hayatın o olmadığı baya baya açık sanırım -_-