PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yolcudur Abbas ( Denemem )ankaraliunver
13.Mart.2013, 15:01
http://www.youtube.com/watch?v=NM2oFNaQHvo

La-Sib-Do-Re-Do-Sib-Do
2 Kez
Re-Mib2-Mib2-Mib2
Sol-Mib2-Re
Baþa Dön

Yolcudur Abbas Parçasýnýn Denemesini Yaptým... Ýnþallah Beðenirsiniz...Yorumlarý Bekliyorum Yorumlar Hatalarýmý Anlamamý Saðlýyor.Kulaktan Çýkarttým Hatalarým Olabilir Affola Ve Düzeltile...Solfej Ve Nota Ýstekleri Söylesinler. ;) ;) Teþekkürler.

06fikret06
13.Mart.2013, 21:20
notasýný verebilir misin

ankaraliunver
14.Mart.2013, 15:18
tamam ;) Beðendinmi

06fikret06
16.Mart.2013, 22:19
evet bðndim

ankaraliunver
17.Mart.2013, 06:19
yazýyorum

Kelam Ýntizamý
17.Mart.2013, 10:52
Kankacým eline saðlýk..Sanki alt bam telin yok gibi geldi doðrumu? Yanlýþ anlama bu hata deðil!! Ýsmail ALTUNSARAY'da alt tel bamsýz kullanýyor. Ama çalýþmaya devam et.Keþke senin yaþýnda olaydým..O yüzden keþkeleri ileri yaþlara taþýmamak için kararým erken diye düþünüyorum.Kendimizi geliþtirmeye devam kanka..

ankaraliunver
17.Mart.2013, 11:09
Sazýmýn Telleri Koptu Alt Telin Altý Yoktu.Ben Alýnca Kopardým :D alt 2 üst 2 orta 2ydi
Alt 1 orta 1 üst 1 kaldý yenisini alýcam.bunda biraz daha ilerlemeye çalýþýyorum.Geliþtirmeleri Alýþtýrmalarý yapmak için kullanýyorum

Kelam Ýntizamý
17.Mart.2013, 11:29
Allah'ýna kurban olim senin..Tek teli kalmýþ canavar..Sana ben ödev vereyim bakalým çalabilecekmisin? Bitlis'te beþ minare adlý bir türkü var bilirsin.Onu boþ bir vaktinde çalýþ buraya yükle bakalým.

ankaraliunver
17.Mart.2013, 14:58
Tamam Öðretmenim :D Çarþamba Günü Yükleyebilirm

iskender1984
17.Mart.2013, 20:12
Ula bi düzeltemedin kamerayý :) Kardeþim eline yüreðine saðlýk..Güzel olmuþ...

ankaraliunver
18.Mart.2013, 15:58
Kamera Telefon Kamerasý :D Anlayýþ ..Ayrýca Çok Teþekkürler