PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : müdür beyin yeþil yükü benden baþka hiþ kimsede yokkozdemirugur
14.ubat.2013, 19:40
Müdür beyin yeþil kürkü
Yeni çýktý bu türkü
Müdür bey izin verdi
Söylenecek bu türkü de

Yanýyom ben
Yanmada güzelim yanýyom ben
Mendil salla geliyom ben
Bir güzelin uðruna da
Verem de oldum ölüyom ben
...
Ava giden avlanýr
Yola giden yollanýr
Seni benden alanlar
Dar aðacýnda sallanýr da

Yanýyom ben
Yanmada güzelim yanýyom ben de
Mendil salla geliyom ben
Bir güzelin uðruna da
Verem de oldum ölüyom ben

onur604
15.ubat.2013, 17:38
notalarý kardeþim burda atýyorm þimdi

onur604
15.ubat.2013, 17:39
dorerereremireredo remimimimi mimiredoresi remimimimimiremiremi
remiredo dododo

þan=
doremimimimimimi sol mi famifamifami
doremimimimimi famifamifami

doremimimimimi sol mi famifamifami

mimimimi mimimiremiremi remiredodo dododo

dorerere remiremido remimimi mifamiredoredo

remimimi mireremi remiredodo dododo dorere remiremiredo

remimi mifamifaredo remimimi mireremi remiredodododo