PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ATIM ARAP VÝDEOLUonuralp
14.Ekim.2012, 09:18
http://www.youtube.com/watch?v=iJ_B8kLdKhE

hislerim
14.Ekim.2012, 12:58
kýsa sap deðilmi bu

kullanici641
14.Ekim.2012, 14:41
tebrikler güzel çalmýþsýnýz

Erdinc AKKAYA
14.Ekim.2012, 15:49
Kardeþ güzeL oLmuþ kýsa sap düzeninde bende çýkardým sayende eLine saðLýk.

justaspike
14.Ekim.2012, 19:16
Eksik öðrenmiþsin bilader aslý budur
http://www.youtube.com/watch?v=nMqcN3CAc7I&feature=related

süslemeler ve parmaklar komple yanlýþ

Erdinc AKKAYA
14.Ekim.2012, 20:30
Eksik öðrenmiþsin bilader aslý budur
http://www.youtube.com/watch?v=nMqcN3CAc7I&feature=related

süslemeler ve parmaklar komple yanlýþSen daha iyisini çaL sen soLfejini , doðrusunu hazýrLa senden doðrusunu öðreneLim kardeþ.. Burda kimse bu iþi profesyoneL oLarak , mesLek oLarak yapmýyor.. Sende böyLe konuþupta kimsenin hevesini kýrma !

onuralp
14.Ekim.2012, 20:33
arkadaþlar hepinize çok teþekkür ederim yalnýz ben hocamdan böyle öðrendim tabi herkesin çalýþ þekli farklýdýr parmaklarýn yanlýþ olduðunu düþünmüyorum ama buda sizin görüþünüz yinede teþekkürler

onuralp
14.Ekim.2012, 20:34
bu arada saz kýsa sap deðil :)

andelip_
14.Ekim.2012, 20:41
tabii ki bir yanlýþlýk varsa birisinin söylemesi lazým yoksa yanlýþ öðrenirsek ben dahil diðer arkdaþlar o zaman telafi etmek zor olur. burda justaspike kardeþime ya da bu parçayý tam olarak bilenlere bidikleirini bizimle paylaþmak düþüyor. parmak konusunda benim desýkýntýlarým var genel manada doðru parmaðý basýp basmadýðýmdan emin deðilim birileri gösterdiðinde oturuyor bi þeyler. justaspike üstadým egzersizler paylaþmýþ güzeldi devamýný dileriz. sanýrsam bu iþin eðitimini alýyor kendisi ki bi þeyler biliyor biizm gibi alaylý deðil.

justaspike
14.Ekim.2012, 20:45
Ben tamamen kulaktan öðreniyorum ve izleyerek ben tamamen doðrusu biliyorum demiyorum fakat doðrusunu öðrenmeye çalýþýyorum, heves kýrma meselesine gelince yanlýþýný söyledigi zaman hevesi kýrýlýyosa zaten onda gerekli istek azim yoktur, ben yatýlý yurtta baþladým baðlamaya ve bir sene boyunca herkes bana yeter kafamýzý patlattýn yine baþladý kapý gýcýrtýsý diye moralimi bozmaya calýstý ama hiç birisi baþarýlý olamadý.
Doðruya yakýn oldugunu düþündügümüde çekip koyarým birazdan

Erdinc AKKAYA
14.Ekim.2012, 20:51
Herþey usLubuyLa oLur kardeþ sen orda desen ki "GüzeL oLmuþ ama hataLarýn var þöyLe yaparsan düzeLir" yada " bu videoda daha güzeL oLmuþ buna bakarak kendini geLiþtir" desen kimse kýrýLmaz. Bu kardeþimiz daha 15 yaþýnda biz neredeyse 2 katýyýz yaþ oLarak oLgun bi þekiLde uyarmak daha uygun ben o sebepten yazdým.

onuralp
14.Ekim.2012, 20:53
arkadaþým senin kimsenin hevesini kýrdýðýn yok senin yaptýðýn eleþtiri içinde sana teþekkür ederim senin videolarýný da izledim gayet güzel baþarýlarýnýn devamýný dilerim hatalarým elbet vardýr herkesin çalýþ þekli farklý bende böyle öðrendim

justaspike
14.Ekim.2012, 21:11
Daha doðrusunu öðrenmeni tavsiye ederim hepimiz yanlýþ çala çala öðrenmiyormuyuz zaten doðrusunu

justaspike
14.Ekim.2012, 21:12
http://www.youtube.com/watch?v=Azn2tL1eGS4

onuralp
14.Ekim.2012, 21:17
haklýsýnýz tavsiyenizi dikkate alýcam teþekkürler sizde çok iyi çalýyorsunuz çok baþaralý yalnýz þunu dikkate almanýzý tavsiye ederim ben daha saz kursuna baþlayalý 4 ay oldu haftada bir kez gidiyorum bizde bu yolda ilerlemeye çalýþýyoruz siz bu iþi iyi biliyorsunuz sizin videolarýnýz dan da çok þey öðrendim dediðim gibi ben daha yeniyim tekrardan eleþtirileriniz içinde teþekkürler

justaspike
14.Ekim.2012, 21:19
Amacým kimseyi yermek deðil amacým yardýmcý olmak zaten, yanlýþ anlaþýldýysam kusuruma bakýlmasýn