PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : VAZGEÇ GÖNLÜM ÝLERÝ SEVÝYE ANLATIM (UZUN SAP)ayata70
21.Austos.2012, 12:28
deðerli sazkursu.com ailem bu eseri yaklaþýk 25 yýl önce öðrenmiþtim belki bu eseri 20 yýldýr dinlemiyorum desem yeri var ilk öðrendiðim þekli ile ful versiyonunu çaldým hatamýz varsa affola..
http://www.dailymotion.com/video/xsyj6e_vazgec-gonlum-serbest-yntrolu-anlatim_music

Erdinc AKKAYA
21.Austos.2012, 12:36
Süper Çalmýþsýnýz güzeLde bir anLatým... ELine saðLýk.

andelip_
24.Austos.2012, 23:32
güzel bir paylaþým teþekkürler ,benim gözümde üstatsýnýz.üstadým videoyu izledim takýldýðým bi yer var onu sormak istiyorum, videounun 1.48-1.51 aralýðýnda bi þeyler oluyor güzel þey olduðu kesin ama çözemedim parmaklar çok hýzlý takip edilmiyor. çözemedim olayý kaç kere geri sardýysam. hangi parmak hangi notaya basýyor bilmedim,yardýmcý olursanýz sevinirim. bahsettiðim aralýk aþaðý doðru inerken hangi notlara basýlýyor hangi parmak anlayamadým.

BozLak84
24.Austos.2012, 23:55
si notalarý bemol. rakamlar parmak numarasý belirtir. kýrmýzý olan bölüm 32 lik hýzýndadýr. mýzrap sürekli üst alt olacak. parantez içerisindekiler çekmedir mýzrap vurmadan çalýnacak. ayrýca videoda re karar çalýnmýþtýr.
---------1--3-1-1--3-1-2-1-1-3-1-3-1-1-3-1--1
sýrasýyla, fasol fasol lasol sila doresido lasol la(sol) faaa
1 iþaret parmaðý
2 orta parmak
3 yüzük
4 serçe

andelip_
25.Austos.2012, 00:08
si notalarý bemol. rakamlar parmak numarasý belirtir. kýrmýzý olan bölüm 32 lik hýzýndadýr. mýzrap sürekli üst alt olacak. parantez içerisindekiler çekmedir mýzrap vurmadan çalýnacak. ayrýca videoda re karar çalýnmýþtýr.
---------1--3-1-1--3-1-2-1-1-3-1-3-1-1-3-1--1
sýrasýyla, fasol fasol lasol sila doresido lasol la(sol) faaa
1 iþaret parmaðý
2 orta parmak
3 yüzük
4 serçe

teþekkürler hemen uygulamaya geçiyorum:)

andelip_
25.Austos.2012, 00:24
bozlak84 uzun sapta re karar sesi nasýl yapýlýyor. uzun sapta diðer karar seslerini bulamadým . kýsa sapla ilgili karar sesleri vardý sitede. benim baðlama: alt :la,orta:re,üst: sol olarak akort edilmiþ durumda . baðlamam hangi karar sesinde þu an pek anlayamadým olayý.

BozLak84
25.Austos.2012, 00:35
o bahsettiðin akort düzenidir. onla oynamayacaksýn. karar seslerini farklý perdelere taþýyarak çalma þeklidir bu. baðlamanýn 7.ci perdesi RE sesini, La kabul ederek çalacaksýn

andelip_
25.Austos.2012, 22:07
slm öncelikle ,valla kök söktürdü bu orhan baba ya. arkdaþlar bu videonun 2.02-2.04 aralýðýndaki notlarý söyleyebilir msiniz? hatta videonun komple notlaraýný yazsanýz harika olacak. güzel anlatýlmýþ lakin yakalayamadým parmaklar çok hýzlý maþallah seviyemin de üstünde ama inat ettim yapmam lazým.

ayata70
26.Austos.2012, 09:17
arkadaþým orda re,do sibemol2 la alt tel
sol fa rebemol2 re orta tel
1. telde re ye vurduktan sonra yani re ye tek vuruþ yaptýktan sonra o notayý sibemol 2 ye kadar çekiyorsun (BAÐLIYORSUN)...þu þekil re do sibemol 2 yi tek vuruþla geçiyor(RE YE TEK VURUÞ YAPIP DO SÝBEMOL2 BÝRLEÞTÝRÝYORSUN)BAÐ ÝÞARETÝ ) sonra sibemol 2de tekvuruþ do ya hafif çýrpma boþta la.. ayný mantýk orta teldede yapýyorsun kardeþim BÝLMEM ANLATABÝLDÝMMÝ

andelip_
26.Austos.2012, 10:15
arkadaþým orda re,do sibemol2 la alt tel
sol fa rebemol2 re orta tel
1. telde re ye vurduktan sonra yani re ye tek vuruþ yaptýktan sonra o notayý sibemol 2 ye kadar çekiyorsun (BAÐLIYORSUN)...þu þekil re do sibemol 2 yi tek vuruþla geçiyor(RE YE TEK VURUÞ YAPIP DO SÝBEMOL2 BÝRLEÞTÝRÝYORSUN)BAÐ ÝÞARETÝ ) sonra sibemol 2de tekvuruþ do ya hafif çýrpma boþta la.. ayný mantýk orta teldede yapýyorsun kardeþim BÝLMEM ANLATABÝLDÝMMÝ

teþekürler bilgilendirme için. zor bi parça ama güzel icra etmiþsin. zor geldi bana bu parça uðraþayým biraz.

andelip_
26.Austos.2012, 11:12
ayata70 kardeþ,güzel anlatmýþsýn lakin yapamadým ben ya o bölümü bi yerlerde yanlýþ yapýyorum sanýrsam olmadý. o sesi alamadým bi türlü.

andelip_
26.Austos.2012, 20:30
bu videonun 2.02-2.04 aralýðýndaki notlarýný anlayan ,çalabilen arkadaþ varsa bana yardýmcý olsun lütfen. orda bað iþareti ve çýrpma gibi teknik þeyler var yapamadým kaç kere denedim olmuyor. resmen baðlama çalmadan soðudum haa.

andelip_
27.Austos.2012, 10:25
ayata70 hcm sesimi duy. þarkýnýn diðer bölümlerini çýkardým ama o bölümde takýldým kaldým. video da tam görünmüyor parmaklarýn ve hýzlý da olunca anlaþýlmýyor. sen notlarý verdin saðolasýn denedim kaç kere ama yapamadým. orda bað iþateri,çýrpma var bu teknik terimlerin uygulamada nasýl yapýldýðýný bilmiyorum. belki de ondan yapamýyorum. o teknik terimleri gösteren olmadý nasýl yapýldýðýný bilmiyorum ki bi sürü arkadaþ da kursa filan gitmemiþ bunu gözlemledim onlar da yapamaz . yeni bi video yayýnlarsanýz bu kýsmý da iliþtiriverin videoya . benim gibi bilmeyen arkadaþlar da öðrenir bað iþareti,çýrpma konusunu. tþklr þimdiden. merakla bekliyorum yanýtýnýzý.

ayata70
27.Austos.2012, 11:10
hallederiz reis en kýsa zamanda tekrar anlatmaya çalýþayým aslýnda bu konularda bozlak kardeþim tecrübeli konu özetlemede ama ben videosunu çekip göndereceðim en kýsa zamanda teknik anlatýmý þu hocam atýyorum re ye bir dörtlük vuruþ yaptýk bunu sibemol 2 dahil..yani re do sibemol 2 ye pay ederek çalacaksýn re ye vur parmaklarýný sibemol ikiye kadar kaydýr sonra si ye bir vuruþ do ya çýrpma boþta la ve sol sesine gel

andelip_
27.Austos.2012, 12:22
tþklr hcm, söylediklerini yaptým ama beceremedim . moralim bozuldu ya. videonu dört gözle bekliyorum.

ayata70
27.Austos.2012, 12:40
uzun sap beyaz giyme toz olur eski bir kayýdým onuda incele geliþmende yardýmcý olr parmaklarýn yontulur biraz gösterdiðim gibi çalabilirsen bu kayýtlarý sen bir den 6 ay ileri götürür

andelip_
27.Austos.2012, 13:04
tmm tþklr þimdi bakýyorum üstadým.

andelip_
27.Austos.2012, 13:10
o kaydýnýz sitede yok ,googleda da bulamadým üstadým nasýl ulaþabilirm acaba?

ayata70
27.Austos.2012, 13:15
http://www.sazkursu.com/forum/benim-videolarim/15933-beyaz-giyme-toz-olur.html
iþte link dostum sana vakit bulabilirsem bir kaç parmak eðzersizi vereceðim onlarýda çalýþýrsýn

andelip_
27.Austos.2012, 13:18
üstadým saðolasýn seni de yoruyorum k.bakma artýk. Allah razý olsun .

canakin
27.Austos.2012, 14:39
Hocam videolu uzun sap baðlama dersleri verseniz hiç fena olmaz :)

andelip_
27.Austos.2012, 15:02
Hocam videolu uzun sap baðlama dersleri verseniz hiç fena olmaz :)

Hocam videolu uzun sap baðlama dersleri verseniz hiç fena olmaz :)bence de :))

ayata70
27.Austos.2012, 15:57
arkadaþlar BENDE ÝLERDE BELKÝ BÝR BAÐLAMA KURS EÐÝTÝM OKULU AÇABÝLÝRÝM AMAdaha eksiklerim var oldumu tam olsun adam gibi olsun..bu konuda eðitim veren dostlar arkadaþlar var abimde eðitim vermeye baþladý ...profosyonel þan baðlama org ve kaval ney dersleri..istanbul içinde olan varsa böyle bir þey düþünürse abimle iletiþime geçerler ben numarasýný veririm...
bana þan ve baðlama dersi vermiyor ...ne yapsam eksik diyor ne çalsam söylesem olmamýþ diyor bende kýzýyorum... haklý adam... doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar o profosyonel yönden bakýyor biz amatörce sözümüz yok...

ssefatabak
27.Austos.2012, 17:43
Hacý abey daha ne eksiðin olcak....? Ununu elemiþsin eleðini asmýþsýn sayýlýr artýk :) sen baþla derslere hacý abey...

andelip_
27.Austos.2012, 17:51
kursa baþlayýnca bizi unutma kardeþ. kursa gidemiyoruz kaderimize terk etme ,bizi de gör sitede.

ayata70
30.Austos.2012, 21:50
http://www.dailymotion.com/video/xt62d4_vazgec-gnlum-part5_music
andelip
kardeþim dediðin bölümü çaldým yorgunum hatamýz varsa affola

andelip_
30.Austos.2012, 22:08
tþkler üstadým yordum seni kusura bakma iyi oldu çalayým ben buna. gayet güzel olmuþ. teþeküler tekrar.

Yahcx
03.ubat.2013, 12:43
notalar varmi yazili?

bond
03.ubat.2013, 12:55
arkadaþlar BENDE ÝLERDE BELKÝ BÝR BAÐLAMA KURS EÐÝTÝM OKULU AÇABÝLÝRÝM AMAdaha eksiklerim var oldumu tam olsun adam gibi olsun..bu konuda eðitim veren dostlar arkadaþlar var abimde eðitim vermeye baþladý ...profosyonel þan baðlama org ve kaval ney dersleri..istanbul içinde olan varsa böyle bir þey düþünürse abimle iletiþime geçerler ben numarasýný veririm...
bana þan ve baðlama dersi vermiyor ...ne yapsam eksik diyor ne çalsam söylesem olmamýþ diyor bende kýzýyorum... haklý adam... doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar o profosyonel yönden bakýyor biz amatörce sözümüz yok...

sn ayata abinizin haklý olduðunu biliyorsanýz kulak verin bence.yeteneðiniz olduðu açýk.kendi videonuzu ve orijinal müziði izleyip karþýlaþtýrýrsanýz çözersiniz sanýyorum.kolay gelsin