PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Berkay Ercan Farkýyla Oyun Havalarý (:ercanbekos
06.Temmuz.2012, 10:08
Arkadaþlar Bu Konuyu Açmamýn Asýl Sebebi Çoðu Kiþinin Ýþte
"Bana ... Oyun Havasýnýn Notalarý Lazým" Felan Gibi Açtýklarý Konularýn Fazlalýk Yaptýðýný Düþünmemdir. Ve Planým Tüm Ankara Oyun Havalarýnýn Notalarýný Buraya Toplamaktýr.

Ben Bir Angaralý Olarak Oyun Havalarýný Uzun Sapta Biraz Uðraþtýktan Sonra Güzel Bir Þekilde Çýkarabiliyorum. Saz Çalmaya Yeni Baþlayan Arkadaþlar Belki Bu Konuda Zorlanýyorlardýr O Yüzden Bu Oyun Havalarýný Birisinin Notaya Dökmesi Lazým Ben Bu Ýþi Tüm Oyun Havasý Bilenlerle Ýþ Birliði Kurarak Yapmayý Düþünüyorum Ve Yardýmlarýnýzý Bekliyorum.

Hani Notalar Derseniz O Kadar Çok Oyun Havasý Var ki Notalarýnýn Hepsi Aklýmda Deðil (: Bu Yüzden Sizden Hangi Oyun Havalarýnýn Notasýný Ýstiyorsanýz Buraya Yazmanýzý Ýstiyorum.

Adminler Nota Paylaþmadan Buraya Konu Açmama Kýzabilirler Onlardan Özür Diliyorum Ama Ýstek Oyun Havalarýný Alýrsak Daha Ýyi Olur O Yüzden Böyle Yapmayý Düþündüm Hatam Varsa Affola (:

Ýstediðiniz Oyun Havalarýný Özelden Yada Burdan Söylerseniz Notalarýný Eklemeye Çalýþýcam.
Son Olarakta Baþka Oyun Havasý Notasý Bilen Arkadaþlarým Varsa Burda Paylaþým Yapabilirler Hem Bana Hem Diðer Arkadaþlara Yardýmcý Olurlar (: Hepinize Þimdiden Teþekkür Ediyorum.

Not : Konuyu Gereksiz Bulursanýz Silebilirsiniz Benim Amacým Sadece Yardýmcý Olmak

Ýstekler :

Hayatý Tesbih Yapmýþým Sallýyormuþum & Edalý Gelin
-------------------------------------------------

http://www.sazkursu.com/forum/do-re-mi-makale-yazi-notalar/15178-hayati-tesbih-yapmisim-edali-gelin-do-re-mi-videolu.html

Burri06 Kardeþime Teþekkürler ..

Ankara'yla Polatlý'nýn Arasý
-------------------------

http://www.sazkursu.com/forum/do-re-mi-makale-yazi-notalar/15179-ankarayla-polatlinin-arasi.html#post79273

nefretim
06.Temmuz.2012, 16:08
çok güzel düþünmüþsün de video þeklinde anlatma þansýn yok mu basit solfej tarzýnda gibi ? Yeni baþlayanlar olsun sadece notayla nasýl çalabilcek ki ?

ercanbekos
06.Temmuz.2012, 16:19
Doðru Söylüyosun Evet Ýstek Alan Parçalara Kýsa Ve Yavaþ Bi Video Yapabilirim Solfejsiz

xcosby12
06.Temmuz.2012, 19:52
merhabalar ben kýsa sap çalýyorum fakat ankaraylaa polatlýnýnnn arasý adlý oyun havasýnýý çalmak ýsdýyorum notalrýý varmýýdýr ??

Brucelee1
06.Temmuz.2012, 20:12
kardes yavas sekilde video olursa çok iyi olur daha öðretici oluyor bence.. edalý gelin ve sen canbazsýn ben canbaz varsa paylaþýr mýsýn ilk istek benden olsun ;)

burri_06
06.Temmuz.2012, 20:32
elýmden gelen yardýmý yaparm ben yarýn hayatý tesbih yapmýsým výdeosuyla baslýorum....

zogtruk
06.Temmuz.2012, 21:35
deðerli arkadaþým gerçekten ihtiyaç duyulan bir konuya deðinmiþsin....gönülden destekliyorum....ankara oyun havalarýnýn notalanmasý ve standart bir teknikle çalýnabilmesi için gerekli idi....notalarý ve mümkünse baðlama ile ellerin pozisyonunun da göründüðü videolarda olursa sevinirim...

ercanbekos
06.Temmuz.2012, 21:48
Burri06 Arkadaþým Þimdiden Teþekkür Ederim. Ýstediðiniz Parçalardan Calabildiklerimi Notaya Döküp Paylaþýcam Fakat Bazý Parçalar Zor Olduðu Ýçin Elimden Gelenleri Paylasabilicem Diðerleride Zamanla Ben Yada Baþka Arkadaslarýmýz Tarafýndan Gelicek Teþekkürler (:

burri_06
07.Temmuz.2012, 12:08
þimdi notalar ve videolar bu bolumdemý toplancak ?

ercanbekos
07.Temmuz.2012, 14:30
Ben Öyle Düþünüyorum. Zaten Ýstekler Diye Bi Bölüm Açtým Konuya. Siz Elinizdeki Video Ve Notalarý Bana Özelden Mesaj Olarak Yada Bu Konunun Altýna Yorum Olarak Atarsanýz Ben Ýstekler Bölümüne Eklerim Teþekkürler.

fatih3826
07.Temmuz.2012, 18:02
bende yardým ederým eger výdeolarýmý ýzleyen arkadaslar varsa býlýrler oyun havasý çalarým genelde ýstek olursa yardýmcý olurum bende

iso1997
08.Temmuz.2012, 08:52
güzel bi form olmuþ kardeþ ozamn ilk isteði ben yapýyým þiþeler sarý kýz ve cevahir taþýmýsýn þimdiden tþk

Saz1995
09.Temmuz.2012, 15:46
Kardeþ Atým arap ve al yarým buda sana uzun sap þimdiden teþekkürler :D

besra
09.Temmuz.2012, 15:56
imkan olursa nideyim parçasýnýn notalarýný paylaþýrsanýz memnun olurum þimdiden tþk ler

ercanbekos
09.Temmuz.2012, 16:49
Ýstekleriniz Hazýrlanýyor Arkadaþlar Kusura Bakmayýn Çalýþýyorum Yoðunum O Yüzden Fazla Ýlgilenemiyorum :| Nideyim Parçasýný Ýlk Defa Dinledim Ama Çýkarmaya Çalýþýcam

nefretim
09.Temmuz.2012, 18:17
bir þey sormak istiyorum. Ben kýsa sap baðlama çalýyorum da siz hep uzun sap da mý paylaþacaksýnýz videoarý ?

ercanbekos
10.Temmuz.2012, 08:13
Ayný Notalarý Kýsa Sapta Çalabilirsin Ama Oyun Havalarý Genelde Uzun Sapta Çalýnýyor.. Bende Aslýnda Kýsa Sap Çalýyorum Ama Sýrf Bu Yüzden Uzun Sapta Öðrendim Mantýðý Çok Basit Zaten. Ama Nota Notadýr Kýsa Uzun Farketmez (:

nefretim
10.Temmuz.2012, 16:24
:)) solfeji kýsa sap da yapsan peki ?

emirgazili
10.Temmuz.2012, 20:14
kardeþ birde atamýn seymenleri ve ankarada bu son gecem parçalarýnýda paylaþýrsan sevinirim

orhann
03.Austos.2012, 13:36
.yjyjudtcj

sentepelii
28.Austos.2012, 00:35
abi hani nerde notolaar ?

dermann
28.Austos.2012, 01:28
kardeþ öncelikle böyle bi konu açtýðýn için teþekkür edrim.ayaþ yollarýný solfejini paylaþýrsan sevinirim ;)

almali19
30.Austos.2012, 10:32
bircanlýyým istiyorum eðer cýkartýrsanýz sevnirim

byserseri
01.Aralk.2012, 14:21
uzun sapta þirin kýrþehir, kozan oðlu,doyuLurmu doyuLurmu canana kýyýLýr do re mi þekLi yazarsanýz sevinirim saygýLar.

3hakann3
02.Aralk.2012, 21:49
__________________________________________________ ______________________
arkadaþlar bakýn coðu parcanýn notalarý sitede mevcut zahmet edip arama
yapsanýz bulacaksýnýz ama arkadaþ konuyu bir yerde toplamak istemis kendisine teþekkur ederim ilgisinden dolayý mesela bende arkadaþlarýmýzýn paylaþtýklaýra sarkýlarý toplu bi sekildesizlerle paylasýyým ki konu toplu olsun arkadaþýn dedigi gibi
__________________________________________________ ______________________
----------------------------------------
ama benim elvan dalton -
DO RE RE RE RE RE DO MÝ RE DO -
LA SÝ SÝ SÝ SÝ LA SÝ LA SÝ DO SÝ LAA -
----------------------------------------
________________________________________
----------------------------------------
hatca gýz -
re mi sol sol sol -
( fa sol fa sol fa mi re mi) -
re mi fa fa (re mi re mi sol fa mi re) -
----------------------------------------
________________________________________
gözlerinde esir kaldým -
la-lad-la-sol-fa-sol-fa-sol-sol-la -
sol-la-sol-fa-red-fa-red-fa-fa-sol -
fa-sol-fa-red-re-red-re-red-re-fa -
re-red-red-red-sol-fa-mi-re -
----------------------------------------
________________________________________
Ankaranýn Baðlarý -
-
Sib-Sib-Sib-Sib -
La-La-La-La -
Sol-Sol-Sol-Sol -
Fa-Sib-La -
La-La-La-La -
Sol-Sol-Sol-Sol -
Fa-Fa-Fa-Fa -
Red-Red-RE -
Red-Red-Red-Red -
Do-Red-Re KoLay GeLsin -
________________________________________
____________________________________________
Edalý Gelin
Si-do-re-re -re-re-re-re- do- fa-fa
Si-do-re-re -re-re-re-re- do- fa-fa
Fa-sol-la-la la-la-la-la la-sol-la
La-la -sol-sol-fa-sol-sol
Sol-sol -fa-fa- mib -fafa
Mib-fa-fa-mib-re Kolay GeLsin.
___________________________________________
Ankarayla Polatlýnýn Arasý
Do-Re-Mi-Re-Mi.-Re-Si
Sol-Si-Re-Si-Sol-Si-Re-Si-Sol-Si-Re-Si-Do.-Si-La
Es-Do-Do-Si-La-La 2 Tekrar Kolay Gelsin.
Emeðe Saygý
Sib:La'nýn 1 altýndaki
Red:Re'nin 1 altýndaki(Mib'de Renin 1 altý)
---------------------------------------------------
Arama Beni
Do fa mib fa re mib fa mib fa mib re re 2 Kez Tekrar..
Lad la lad sol la lad lad la lad sol la fa fa
La sol la fa sol la la sol la fa mib re
Sol fa sol mib fa sol fa fa sol mib fa re
Do fa mib fa re mib fa mib fa mib re re
Kolay Gelsin.
----------------------------------------------------------

OðLum Bak Git
La La Sol Fa Fa
Fa Sol Fa Red Red Red
Re Red Re Red Fa Red Re
Do Re Red Re Do Kolay Gelsin.
---------------------------------------------------------
-__________________________________________________ _______
Tridine Bandým
la la si do do si la do do si la sol sol (2x)
re do re do do si la do do si la sol sol (2x)
re sol si re do do si la do do si la sol sol (2x)
re sol si re do do si la re do si la sol sol (2x)
es fa sol sol sol sol fa sol sol fa fa mi fa mi mi re
sol sol sol fa fa mi mi re sol sol fa sol la
sol la la la la sol la fa sol mi fa re
re re mi re do si la re do si la sol sol
__________________________________________________ __________
Yine Çekmiþ Alemci
re-mib -fafa
mibmib-mibmib - fafa
mibmib-fafa-mib-fa-mibmib-re
__________________________________________________ _____________
_Bana Sarhoþ Diyorlarmýþ
la-la-sol-la-sol-sol-fa-sol-fa-fa-mib2-fa-mib2-mib2
sol-sol-fa-sol-fa-fa-mib2-fa-mib2-mib2-re-re-mib2-re Kolay gelsin Hatamýz Varsa affola.
__________________________________________________ ________________________________________
Dilara
lad-la-sol-sol-la-lad-lad-la-sol-fa
la-sol-fa-fa-saol-fa-fa-sol-fa-red
sol-fa-red-re-red-fa-fa-fa-fa-sol-fa-red-ree
sözleri
re-re-do-lad-lad-do-re-re-do-lad-la
do-lad-la-lad-do-do-lad-la-sol
baþa dön Kolay Gelsin Bakalým
__________________________________________________ _______________________________________-
_________________________________________________
ALemler oLmayýnca
re-do-re-mi-sol-fa-sol-fa-mi
re-mi-fa-fa-mi-mi-mi-re-re-re Kolay GeLsin..
_____________________________________________
__________________________________________________
Arsýz Sevdiðim
Re-mi-fa-mi-fa-mi-fa-mi-fa-mi-fa-
mi-re-mi-mi-mi-re-do-do-do
fa-sol-la-sol-la-la-la-la-la-la
sol-la-la-la-la-la-la-la-sol-la
la-la-sol-sol-fa-sol-fa Kolay GeLsin.
Yalancýsýn Sen
La-la-lad-la sol-sol-la-sol
Fa-fa-sol-fa-Red
Sol-sol-la-sol fa-fa-sol-fa-
Red-red-fa-red-Re
__________________________________________________ _____________
__________________________________________________ ______________
Al Yarim Buda Sana
Fa-sol-sol-sol-sol-sol-sol-sol-fa
Sol-la-la-la-sol-sol-fa-fa-mi
Fa-sol-sol-sol-fa-fa-mi-mi-re
Mi-fa-fa-fa-mi-mi-re-re
Kolay GeLsin.
__________________________________________________ ___
__________________________________________________ ________
Nar Tanem
DO RE RE RE REMÝ FA MÝ RE MÝ
DO RE RE RE REMÝ FA MÝ RE MÝ
FA SOL SOL SOL SOL FA SOL SOL FA SOL LA SOL MÝ RE RE MÝ FA SOL MÝ RE
KoLay Gelsin.
__________________________________________________ ______________________
__________________________________________________ ______________________________
Banane
Re-red-sol-sol-fa-red-re
Re-red-fa-sol-sol-fa-red-re Ýki Tekrar.
Re-do-lad-la-sol-fa-sol-la-
Re-red-sol-sol-fa-red-re-re
KoLay Gelsin.
__________________________________________________ ________________________________
__________________________________________________ __________________________________
OðLum Sana Bihteri ALýyýmmý
Re-mi-fa-mi-re-mi-re-re-do-re-mi
do-re-mi-re-do-do-re-si-do-si
Re-do-Si-do-si-do
Si-do-re-do-si-do
do-re-mi-re-do-do-re-si-do-si
Kolay Gelsin.......
_____________________________________________
__________________________________________________ ____
Deðirmenci Dayý
Es-fa-sol-sol-fa-sol-fa-es-fa-mib-mib-re-mib 2 tekrar
Es-fa-sol-sol-fa-sol-fa-es-fa-mib-re-mib-es
Es-Fa-es-mib-fa-es-fa-es-mib-do5-re
Mib:Renin bi aLtý
Es:Süsleme
Kolay GeLsin......
__________________________________________________ _________________________
__________________________________________________ ___________________________
Mesutmusun Sevdiðim
Sol-La-Sol-La-Lad-La-Lad-La-Fa-Sol-Fa-Sol-La-Sol-La-Sol-Fa-Sol-Fa
Red-Fa-Red-Fa-Sol-Fa-Sol-Fa-Red-Fa-Red
Re-Red-Re-Red-Fa-Red-Fa-Red-Re-Red-Re
Kolay Gelsin..
Lad:Lanýn Bi Altý
Red:Renin Bi aLtý
__________________________________________________ ________________________________________
__________________________________________________ _______________________________________-
Þinanari
Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-do-re-mi-fa-mi-fa-fa-fa-fa-mi-fa-mi-fa-mi-re-re
Do-re-re-re-re-re-mi-mi-fa-mi-mi-re-mi-mi-mi-mi-do-si-la
Do-re-re-re-re-do-re-do-re-do-sib-do-sib-do-do-do-do-sib-do-sib-do-si-la-si
La-si-si-si-si-si-si-la-sol-sol-sol-do-si-la-la-la
La-si-do-sib-do-sib-do-do-sib-do-si-la-si-si-si-la-si-si-la-si-la-sol
Sol-la-si-la-si-la-si-sol-sol-do-si-la-si-la-do-si-la-si-la
__________________________________________________ ______________________________________________
__________________________________________________ ________________________________________________
Bugün Ankarayý Daðýtmam Lazým
La-lad-lad-lad-lad-la-la-sol-sol-fa-sol-fa
Sol-la-la-la-la-sol-sol-fa-fa-red-fa-red
Fa-sol-sol-sol-sol-fa-fa-red-red-re-red-re
Re-red-red-red-red-red-red-fa-red-red-re-re
Söze Giriþ
Do re re Do re re
__________________________________________________ ______________________________________
__________________________________________________ __________________________________________

ankaraliunver
05.Aralk.2012, 18:43
Hakan Kardeþ Eyvallah ellerin dert görmesin.

alfredo51
02.ubat.2013, 23:11
devamýný bekliyoruz

fbliahmet
03.ubat.2013, 10:07
odun alýrsan meþe dükkan alýrsan köþe avrat alýýrsan ayþe yi paylaþýrsan kardeþim

typhoonn
11.Kasm.2013, 14:04
Çiçekli fistan , Ankara'da kaldým , gelde gör beni notalarýný cikarabilirsen çok memnun olurum þimdiden teþekkürler emeðine saðlýk ..

hakan3842
15.Temmuz.2014, 15:25
kardeþ kesik çayýr yada fidayda uzun sap saz videousu varsa??

Nefret06
20.Austos.2014, 23:50
abi Ali KINIK'tan baþka birinimi sevdin sarký notasýný yazsan cok sevinirim

mertcankoyuncu
21.Austos.2014, 00:07
kardeþ parça deðilde benim farklý bir isteðim olacak. Ankaralýysan bilirsin mutlaka :) gazinoda sahne bitince parçanýn en sonunda bir geçiþ yapýyor ya orayý çýkartamadým aylardýr :D