PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : UZUN SAP BAÐLAMANIN EN ÖNEMLÝ VÝRTÖZÜ EN ÝYÝSÝ DENEBÝLÝR MOTOR ALÝayata70
10.Nisan.2012, 17:28
http://www.facebook.com/photo.php?v=3700664000333

erhantorun
10.Nisan.2012, 18:50
motor ali cetin akdenizden sonra canlý performansta 1 numaradýr bence..

ayata70
10.Nisan.2012, 18:58
yinemi sen :))

erhantorun
10.Nisan.2012, 19:00
bana mý dedin ustad?

ayata70
10.Nisan.2012, 19:16
evet üstad:))

erhantorun
10.Nisan.2012, 19:21
ne demek istedin yine mi sen diyerek? hayrola?

ayata70
10.Nisan.2012, 19:29
þaka yaw :)) epeyden beri yorumlarýn yoktuda anti tez yorumlarýn yani :))

erhantorun
10.Nisan.2012, 19:30
ha sen su cok bilen abisin.. di mi?tanýdým.

ayata70
10.Nisan.2012, 19:34
yok çok bilen deðil kendimce birþeyler yapmaya çalýþan bir adamým.. sende herþeye ukalaca müzik otoritesi gibi yorum yapan ses var görüntü yok olan adamdýn deðilmi ha okey :))

böyle ukalaca yorumlar yapýyorsun þu sitede kaçtane paylaþýmýn var kaç tane örnek kayýdýn var anlamsýz gurur ve ukalalýktan baþka önce kendini bir eleþtir sonra da abi hatalýsýn de özür dileyeyim

erhantorun
10.Nisan.2012, 19:39
abi sen hastadýn cidden.bizim kimseye biþey dedðimiz yok. sen nasýl kendince yorum yapiyorsan ben de kendimce yorum yapiyorum. ve isteyen istedðini soylemekte ve düsünmekte özgürdür.ben senin gibi dusnmuyorum diye nie kýzýyosun bana? ve site de 5 tane videom var.profilimden girip dinleyeblirsin beni.ha ayrýca videolarýmý beðenmezsen istedðin gibi eleþtirebilirsin beni. ben senin gibi kýzýp ortaya ben bu iþi 40 yýldýr yapiyorum demem:)))saygýlar ustadým...

ilyas1990
10.Nisan.2012, 19:42
þaka yaw :)) epeyden beri yorumlarýn yoktuda anti tez yorumlarýn yani :))


Çok deðiþik bir abimizsin :)

ayata70
10.Nisan.2012, 19:43
benim emeðe saygým var kimin videosunu beðenmemiþim bir tane olumsuz eleþtirimi göster ayrýca hasta ruhlu olan sensin.. bir espri yaptým arap ali ismet topçu olayýnda anti tez eleþtirilerin vardý onu yad etmek için yine mi sen dedim demek sende erik kurusu varki böyle hasta hasta yorumlar yapýyorsun

ayata70
10.Nisan.2012, 19:44
ilyas baba sende mi

ilyas1990
10.Nisan.2012, 19:47
Abi espiri yapýyorum kötü bir þey deðil. Yanlýþ anlamayasýn saygý ile espiriyi karýþtýrmam ben :)

erhantorun
10.Nisan.2012, 19:47
abi ben sana bak saygý duyuyorum bu iiþte bizden eskisin.dusuncelerine de saygu duyuyorum.amm sunu anladým ký senle tartýsmak dunyanýn en saçma þeyi. o yuzden sen ne dersen doðrudur diyorum. bir kes daha sana saygýlarýmý sunuyorum:))

erhantorun
10.Nisan.2012, 19:48
ayrýca sitedeki renkli ve önemli sahsiyetlerden birisin bence.tat katýyosun siteye farklý tarzýnla:DD

ayata70
10.Nisan.2012, 19:55
senin gibi adalar varsa bundan sonra bu sitede yokum ben ...biraz daha fazla þansýný zorlama istersen...
senin tarzýnda çok güzel arý výz výz arý výz výz ayrýca bir tane baðlama çaldýðýn kayýdý bulamadým hangi arý türüsün sen bende sana saygý duyuyorum hay çina çan çon :claps:

erhantorun
10.Nisan.2012, 20:02
http://www.youtube.com/watch?v=Z2dNeYcBHPI

al bak bakalým abi.bir dövmedðin kaldý bizi valla ya:D

ayata70
10.Nisan.2012, 20:18
sana bir eleþtiri yapacaðým olumlu veya olumsuz nasýl anlarsýn üstadýmonu bilemem orhan gencebaya gönül vermen güzel makamlarý tanýmaya çalýþýyorsun onuda anlýyýrum önce makamlarý ve eseri tam öðren sonra þow kýsmýna geç abi tavsiyesi bu yol da ilerlersen iyi bir baðlamacý olabilrisin

erhantorun
10.Nisan.2012, 20:27
tsk ederim abi.hah soyle buyuksen bize yol goster yardýmcý ol. doveceksin nerdeyse beni ya:) bu videom 3 sene onceký videom þimdi dediklerinni hepsini yaptým. makam sor nota sor ölçü sor anlatayým sana. ama tsk ederim bana bir sey katmaya caliþtðin için yine de:)önerilerini dikkate alacaðim.

ayata70
10.Nisan.2012, 20:49
üstad biz hep yol gösterici olduk bilgi paylaþtýk ha dövülecek olan olursa onuda döveriz ayrý konu ama konumuz müzik þimdi
bu da benim ustalarýmdan biridir benden biryaþ küçük 71 doðumlu ferhat kankam ve hocamdýr
http://www.facebook.com/photo.php?v=3172815810509

erhantorun
10.Nisan.2012, 21:07
biz gencebay ekolundeniz ustam. kavgadan dövüþten anlamayýz. pir'imizin dediði gibi kalp kýrmamak için kendi kalbimizi kýrarýz gerekirse.biz dövülecek olana bile güzel söz söyleriz kavga edeck dövecek zihniyete de burdan slm ola....ustlara saza gönül verenler cok yaþasýn.

erhantorun
10.Nisan.2012, 21:08
http://www.youtube.com/watch?v=w5DDg39y5lE
bir de bunu dinle bakalým:D

Tufanci
10.Nisan.2012, 21:15
faciya ya ramak kala dönmüsünüz :-)))) siteye iki gün girmedik neredeyse , TEBER olayina dönecekmis burasi :D

ayata70
10.Nisan.2012, 21:22
faciya ya ramak kala dönmüsünüz :-)))) siteye iki gün girmedik neredeyse , TEBER olayina dönecekmis burasi :D

ben anlamam usta teberden:D geberden :D

sendemi vardýn teber olayýnda yaw seni hatýrlamýyorum birtane dövil kingmiydi biri vardý ama tam hatýrlamýyorum yaþasýn teberler:D

Tufanci
10.Nisan.2012, 21:23
ben anlamam usta teberden:D geberden :D

saygilar hocam, herkezin kendine göre bir ilgi alani var ;)

erhantorun
10.Nisan.2012, 21:25
bizim gönlümüzde herkese sevgi var. kimseyi kýrmak üzmek deðil amacýmýz. herkes naçizane fikrini söylüyor ama fikrimizi söyledðimiz için recmedileceksek bu olmaz.biz sadece calmiyoruz sazýn felsefesinden sevgi var aþk var hümanizm var. biz bunlarý da yaþiyoruz.saz calmak demek cok hýzlý calmak demek deðil bu iþi felsefesiyle yapmak demek. biz bu yüzden gencebaycýyýz.içimizde duyduðumuz insan sevgisi, en az baðlamaya duyduðumuz sevgi kadardýr. kalýn saðlicakla.

cakillarli
10.Nisan.2012, 22:03
sevindim tatlýya baðlamýþsýnýz.

hedefbuyuk
12.Nisan.2012, 22:29
Merhaba arkadaþlar sitenin yeni üyelerinden biriyim öncelikle su konuda boþ tartýþmalarý yarýda býrakýn 1.si Teber diye bahsettiðiniz olay Bozlak kültürünün bir diðer adýdýr kýrsehirde teber aþireti olarak bilinirler Bozlak bilindiði gibi mahalli bir sanatçý Olan Neþet Ertaþ büyük bir baþarý elde edip Þu anda kendini kanýtlamýþ bir efsanedir..
2. si Türkiyenin en büyük baðlamacýsýda Ýsmet topçudur onun gibi icracý gelmez baðlamanýn matematiðini çözen adamdýr 3. konu ise orhanmý ismetmi tartýsmasý orhan bestekardýr baðlama icracýsýdýr amma ismet topçu kadar bir icrasý söz konusu deðildir o kadar sazýna hakim deðildir.. popstar alaturkadaki nihavent üvertür icrasýnda naklen görürsünüz :D söz konusu bile olmaz zaten kendi gerek duysa idi albümlerinde kendi sazýný kendi icra edip söylerdi.... hayýrlý geceler

erhantorun
12.Nisan.2012, 22:44
hedefbuyuk kardes, hedefin buyuk amma bilgin küçük.iyi arastýrmadan cýkýp konsuyosunuz. orhan coðu kasetinde baðlama ve daha bir cok enstrumaný kendi calmýstýr.en so yaptði etrüskler adlý eserdeki tum elektro akustik divan partalrýný keni calmýstýr.

hedefbuyuk
12.Nisan.2012, 22:50
bilmemek ayýp deðil öðrenmemk ayýp kardesim sen git biraz araþtýrma yap orhan fanatiði olabilirsin herkesin bir tarzý stili var ona sevgin büyüktür lafým yok sadece sunu söylüyorum bosyere tartýsma sadece fikrimi söyledim ve bildiklerimi bu kadar basit nerde kendi calmýs söylemiþ stüdyosunda yanýndamýydýn

justaspike
12.Nisan.2012, 23:45
Kimin ne çaldýgý nasýl ustad oldugu kimin daha iyi çaldýgý kimin hangi tarz çaldýgýnýn önemi yok bunu tartýþma konusu yapmayada gerek yok önce kendimiz ne çalýyoruz ne kdr çalýyoruz ne kadar hakkýný veriyoruz bu asýrlýk enstrümana onu düþünelim,

DevilKing
13.Nisan.2012, 01:04
ayata70 yorumlarýný okudum ama yönetim silmiþ yaþýna saygýn olsun kimseye deðil eyvalla

erhantorun
13.Nisan.2012, 06:01
hedefbüyük adlý arkadasým bu konuda tartsýmak için cok yetersizsin.bence forumda gordðün her baþlýða atlayýp yorum yapmayýn.biliyorsan yorum yapýn.orhan gencebay arif saðla birlikte istanbula ilk geldiklerinden senelerce istanbuldaki bir cok buyük gazinoda sahneye cýkýp defalarca canlý halk konserleri vermiþtir.ben orhan gencebay deðil baðlama fanatiðiyim.sadece bu konuda sizden dah fazla arastýrma yaptým. o yuzden sizden cok biliyorum.orhan gencebyýn yaptýði taksimleri ismet deðil karalý yapamaz.o makam geçiþleri kendine saz mýzrap atýþý. siz ismetin bir alt oktavdan bir üst oktavdan yaptðý transpozeleri bir sey sanýyorsunuz.bir de cok hýzlý calýnca vah be adam ne çalýyo oluyor.neyse bu konuda son mesajým bu. burdakiherkese tavsiyem yorum yaparken biraz daha arastýrarak ve bilerek yorum yapmalarý. yoksa herkes istedðini düþünmekte özgürdür.saygýlarýmla...

inan58
13.Nisan.2012, 06:59
Ben bu tür konulari bundan böyle ilk denk geldigim yorumda kilitlemeyi düsünüyorum.

Mehmet7
13.Nisan.2012, 07:23
Arkadaşlar lütfen tartışacaksanız herşeyi üslubu ile yapın. Bu sitede böyle yersiz tartışmalar olmadı olmayacaktırda. Herkes aynı düşünemez düşünmemeli de zaten.Beş parmağın beşi bir değil. İnan hocamız gibi bende bundan böyle bu şekil konulari sileceğim.