PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : kursum durduruldu ilerlemek için?atalay07
02.ubat.2012, 16:34
Herkese merhaba,
yaklaþýk 1 aydýr Kenan BALSOY hocayla bozuk düzeni baðlama kursuna gidiyordum þu metirin önü , leylim ley, ekin ektim çöllere gibi türküleri süslemiz olarak iyi þekilde çalmaktayým. Ancak bugün kötü bir haber aldým, kursumuz yeterli çoðunluk olmadýðý için kurs kapatýlmýþ. uzun süredir forumu takip ediyorum basit türküleri çalmaya çalýþýyorum solfej yapýyorum acaba bana ne önerirsiniz þu anda boþ durmak istemiyorum kursun tekrar açýlma ihtimali olsa da yol almak istiyorum bana bir akýl verirseniz sevinirim yanlýþ yere yada yanlýþ þekilde konu açtýysam kusuruma bakmayýn

BozLak84
02.ubat.2012, 17:11
Merhaba kardeþim. hoþgeldin
Bana sorarsan türkü öðrenme iþini bi kenara býrak ve parmaklarýn kuvvetlenene kadar egzersiz çalýþ. sazda ilerlemenin, hýzlanmanýn yolu egzersizden geçer
Umarým nota okumayý öðrenmiþsindir. Aþaðýdaki egzersizlere býkmadan usanmadan çalýþmaný tavsiye ederim. kursta dahi bulamayacaðýn kadar deðerli paylaþýmlar
anlamadýðýn birþey olursa sorabilirsin, yardýma koþan çok olacaktýr ;)
http://www.sazkursu.com/forum/egzersiz-paylasim/9442-uzun-sap-parmak-ve-acelite-egzersizi-2-orta-tel.html
http://www.sazkursu.com/forum/egzersiz-paylasim/9423-uzun-sap-parmak-ve-acelite-egzersizi-la-teli.html
http://www.sazkursu.com/forum/egzersiz-paylasim/9442-uzun-sap-parmak-ve-acelite-egzersizi-2-orta-tel.html
http://www.sazkursu.com/forum/uzun-sap-kara-duzen/2193-parmak-acelite-arpej-egzersizi-smail-tuncb-lek.html
http://www.sazkursu.com/forum/uzun-sap-kara-duzen/1862-parmak-ve-acelite-egzersizi.html
http://www.sazkursu.com/forum/uzun-sap-kara-duzen/2362-parmak-ve-acelite-egzersizi-2-a.html
http://www.sazkursu.com/forum/egzersiz-paylasim/1861-uzun-sap-yatay-pozisyonda-parmak-ve-acelite-egzersizi.html
http://www.sazkursu.com/forum/uzun-sap-kara-duzen/1879-orta-ve-ust-tellerde-parmak-ve-acelite-egzersizi-uzun-sap.html

atalay07
02.ubat.2012, 17:15
saðolasýn güzel egzersizlermiþ bende türkü öðrenmenin okadar önemli olmadýðýný düþünüyorum ayrýca evet nota okumayýda öðrendim porte üzerinden önce 10-15 solfej geçerek çalýþtýk hep alýþkanlýk haline getirdim o sayede, o türküleri þu anki durumumu söylemek için yazdým çok teþekkür ederim herþey gönlünüzce olsun ayrýca hoþbulduk :)

BozLak84
02.ubat.2012, 18:56
türkü öðrenmek o kadar önemli deðil demeyelim :) istediðimiz türküleri rahatlýkla çalabilmek için egzersiz çalýþmamýz gerektiðine önemli diyelim :) þimdi basit bir türküye bile günlerce uðraþýrsýn hevesin kýrýlýr ama bunlara çalýþýp parmaklarý güçlendirir hýzlandýrýrsan zor görünen türküleri bile kolayca öðrenir iþtahlanýrsýn

atalay07
03.ubat.2012, 21:01
çok saðolasýn parmaklar aðrýyýncaya kadar çalýþýyorum

inan58
03.ubat.2012, 21:21
çok saðolasýn parmaklar aðrýyýncaya kadar çalýþýyorum
tavsiyem parmaklar agrisa dahi birakma !
egzersizlere calisirken belli bir yerde cok dehset bir agri baslar haraket edemedigini sanirsin . Hatta kopacak gibi agri girer..

iste orda birakmayacak devam edeceksin ,
Parmaklar kendiliginden kas gücü ile haraket ettikce bisey olmaz .
kisa bir süre sonra O dayanilmaz sanci ve agri azalmaya baslar, dayanilir hale gelir .. Sürekli bu sekilde calistikca birgün agri hic ugramaz olur .