PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : FAYDALI Nota istek arþiv (Yeni Konu açmadan bakýnýz)DevriMs
13.Eyll.2011, 21:20
Bir eserin notalarýna ulaþmak isteyen arkadaþlarýmýzýn, çok sýk þekilde yapmýþ olduðu bir hata var. "Nota Ýstek bölümüne konu açayým bana versinler" diye düþünülüyor.
Bir baþka iyi ihtimal ise; "Arama yaptým, sonuçlarda çýkmadý .." þeklinde oluyor.

Sadece bir kaç saniyelik (klavyeyi iyi kullanýyorsanýz en fazla 5 saniye) zamanlamayla, aramýþ olduðunuz eserin kendisine direkt ulaþabilirsiniz

Ýndex nedir ?

Ýndex; kategori içerisinde bulunan konularýn arþiv listesidir. Seçmiþ olduðunuz kategorideki konularý / konu baþlýklarýný listeler halinde görüntülememize yarar.

Peki indexin bize N gibi yararý var ?

Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/49-nota-istek/) kategorisindeki bütün konularý / konu baþlýklarýný tek bir sayfada (yani bu konuda) görüntüleyebilirsiniz

Baþka ?

"Yeni Konu açacaðým acaba açýldý mý ?" diye düþündüðünüzde, bu sayfaya bakmanýz yeterli.

Bu sayfada (konu içerisinde); CTRL ve F tuþlarýna basarak, arama özelliðini aktif hale getirirsiniz. CTRL ve F tuþlarýna bastýðýnýzda, ekranda ufak bir kutu çýkar. Bu kutuya aramak istediðiniz içeriðe yönelik harfler yazmaya baþladýðýnýz anda, sayfada tarama yaparak, renkli yazýlarla belirterek, sizi ilgili konu içeriðine yönlenmeniz için, ilgili konu baþlýðýna yönlendirir. Bu aþamadan sonra yapmanýz gereken tek þey, aramalarda karþýnýza gelen konu baþlýklarýna Týklamak

Yararlanmanýz dileðiyle ..Akort cihazý ile nota çýkarma (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12994-akort-cihazi-ile-nota-cikarma.html)
Yanarým Aþkýna Can Yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12992-yanarim-askina-can-yar.html)
***Ekin Ektim Düzlere Nota Ýstek*** (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12991-ekin-ektim-duzlere-nota-istek.html)
aynur doðan qumrike notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12977-aynur-dogan-qumrike-notalari.html)
Baða Girdim Kiraza (Garibim) Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12969-baga-girdim-kiraza-garibim-istek.html)
Kývýrcýk Ali Var Gibi Gibi. ! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12963-kivircik-ali-var-gibi-gibi.html)
Çayýr biçiyom çayýr (Nota Ýstek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12960-cayir-biciyom-cayir-nota-istek.html)
Karanfilim desteyim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12957-karanfilim-desteyim.html)
KADER BANA DÜÞMANMISIN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12954-kader-bana-dusmanmisin.html)
Kederliyim-Oyun havasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12950-kederliyim-oyun-havasi.html)
Agla sevgilim - Nota/Solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12945-agla-sevgilim-nota-solfej-istek.html)
Sen Ýstanbuldasýn Ben Ankarada Notalarýný Bilen Yardýmcý Olabilir mi? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12939-sen-istanbuldasin-ben-ankarada-notalarini-bilen-yardimci-olabilir-mi.html)
kerkük ün zindaný do re mi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12931-kerkuk-un-zindani-do-re-mi-istek.html)
Imkansiz Ask --- SOLFEJ istek !! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12928-imkansiz-ask-solfej-istek.html)
Kerpiç Kerpiç üstüne solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12927-kerpic-kerpic-ustune-solfej.html)
Dost bildiðin ele döndü türküsü notasý bilen? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12925-dost-bildigin-ele-dondu-turkusu-notasi-bilen.html)
Kendisi Lazým Uzun Sap Yardýmm :S (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12918-kendisi-lazim-uzun-sap-yardimm-s.html)
KAVAL HAVASI SOLFEJ -istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12908-kaval-havasi-solfej-istek.html)
Grup YORUM-Ýnsan Pazarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12905-grup-yorum-insan-pazari.html)
Cudi Bilir Beni... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12903-cudi-bilir-beni.html)
Gel Dedim(Erdem Ergün)Notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12895-gel-dedim-erdem-ergun-notalari.html)
ibrahim tatlýses Mutlu Ol Yeter þarkýsýnýn nota veya solfeji varsa? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12890-ibrahim-tatlises-mutlu-ol-yeter-sarkisinin-nota-veya-solfeji-varsa.html)
Vay Garip Dünya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12885-vay-garip-dunya.html)
Dost Kazýðý (oyun havasý) ve GENC OSMAN istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12883-dost-kazigi-oyun-havasi-ve-genc-osman-istek.html)
ahmet kaya- yine (ortadoðu) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12871-ahmet-kaya-yine-ortadogu.html)
Kaval havasi notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12870-kaval-havasi-notasi.html)
Deli Gönül Hanqi Dala Konarsýn.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12860-deli-gonul-hanqi-dala-konarsin.html)
ben her gece sarhosum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12859-ben-her-gece-sarhosum.html)
Tedirgin halim NOTA ( DO RE MI ) istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12858-tedirgin-halim-nota-do-re-mi-istek.html)
Yelkenler dikilecek (FETÝH MARÞI) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12855-yelkenler-dikilecek-fetih-marsi.html)
bu kaçýncý bayram günü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12852-bu-kacinci-bayram-gunu.html)
Ali Kinik - Notalari -istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12849-ali-kinik-notalari-istek.html)
Senden insaf diler yarin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12848-senden-insaf-diler-yarin.html)
Kývýrcýk Ali unutamadým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12847-kivircik-ali-unutamadim.html)
Tanrýdan Diledim [DO-RE-MÝ] "istek" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12840-tanridan-diledim-do-re-mi-istek.html)
Zor Kirvem Zor Do Re Mi Notalarý Lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12839-zor-kirvem-zor-do-re-mi-notalari-lazim.html)
Ey Erenler Akýl Fikir Eyleyin ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12832-ey-erenler-akil-fikir-eyleyin.html)
Amman Þeker Oðlan (Daha önce cok istenmiþ fakat hala yook ! ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12827-amman-seker-oglan-daha-once-cok-istenmis-fakat-hala-yook.html)
Karanfilim Desteyim -Nota istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12809-karanfilim-desteyim-nota-istek.html)
Kara kiz (vay ben öleydim) --- solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12807-kara-kiz-vay-ben-oleydim-solfej-istek.html)
ozan manas suya yazdým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12806-ozan-manas-suya-yazdim.html)
Ne güzel uymuþ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12802-ne-guzel-uymus.html)
PAYLAÞILDI SEVGÝLER ÇÝÇEK GÝBÝ Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12801-sevgiler-cicek-gibi-nota-istek.html)
naciye oyun havasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12800-naciye-oyun-havasi.html)
anne babam dönmedimi nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12795-anne-babam-donmedimi-nota-istek.html)
akort yapýnca nota yerleri deðisir mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12793-akort-yapinca-nota-yerleri-degisir-mi.html)
Isyankar bir kul ettiler notalarini rica ediyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12791-isyankar-bir-kul-ettiler-notalarini-rica-ediyorum.html)
nota istegi. al ömrümü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12789-nota-istegi-al-omrumu.html)
HERKESE SLM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12781-herkese-slm.html)
Bir gönüle aþk girince (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12779-bir-gonule-ask-girince.html)
býrak beni gayrý uçam þarkýsnýn notlarý lütfen.veya solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12769-birak-beni-gayri-ucam-sarkisnin-notlari-lutfen-veya-solfej.html)
Hey Yolcu -Nota istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12767-hey-yolcu-nota-istek.html)
sevgiler çiçek gibi notasýný bilen varmý?? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12763-sevgiler-cicek-gibi-notasini-bilen-varmi.html)
geri dönmek istiyorum (ahmet kaya) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12762-geri-donmek-istiyorum-ahmet-kaya.html)
Aþk Ne Güzel Þeydir - istek - do-re-mi nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12761-ask-ne-guzel-seydir-istek-do-re-mi-nota.html)
BÝZE ÖLÜM YOK DO RE MÝ ÝSTEK..Acill (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12737-bize-olum-yok-do-re-mi-istek-acill.html)
Bu akþam Ýçeceðim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12735-bu-aksam-icecegim.html)
NESÝNÝ SÖYLEYÝM CANIM EFENDÝM DO RE MÝ ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12730-nesini-soyleyim-canim-efendim-do-re-mi-istek.html)
BENÝM SADIK YARÝM KARA TOPRAKTIR-DO RE MÝ ISTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12727-benim-sadik-yarim-kara-topraktir-do-re-mi-istek.html)
HARMAN DALI ZEYBEÐÝ..DO RE MÝÝ ÝSTEKK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12723-harman-dali-zeybegi-do-re-mii-istekk.html)
DEVLERÝN AÞKI DO RE ÝSTEK..ACÝLL (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12722-devlerin-aski-do-re-istek-acill.html)
Ceylan ali yar ali yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12714-ceylan-ali-yar-ali-yar.html)
beni güldür yada öldür (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12713-beni-guldur-yada-oldur.html)
ferdi tayfur yas mý var (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12711-ferdi-tayfur-yas-mi-var.html)
baðlandý yollarým kaldým çaresiz. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12710-baglandi-yollarim-kaldim-caresiz.html)
Emmioglu-Solfej Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12705-emmioglu-solfej-istek.html)
Suskun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12694-suskun.html)
mihriban türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12685-mihriban-turkusu.html)
cevdet baðca- al ömrümü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12682-cevdet-bagca-al-omrumu.html)
asi ve mavi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12667-asi-ve-mavi.html)
yorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12666-yorum.html)
sevmelere doyamam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12664-sevmelere-doyamam.html)
Ali Kýnýk-Asýn Beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12662-ali-kinik-asin-beni.html)
NOTA Istek - Baris Manco - Gülpembe(TEK GECISI) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12661-nota-istek-baris-manco-gulpembe-tek-gecisi.html)
NOTA Istek - Tugay Ören - Saygim Var (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12660-nota-istek-tugay-oren-saygim-var.html)
NOTA Istek - Mustafa Sandal - Aya Benzer (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12659-nota-istek-mustafa-sandal-aya-benzer.html)
ÇÖZÜLMEDI Mapushane Gurbet Ele Benzemez nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12658-mapushane-gurbet-ele-benzemez-nota-istek.html)
ferdi tayfur - dur dinle sevgilim istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12654-ferdi-tayfur-dur-dinle-sevgilim-istek.html)
Alý Kýnýk Son Bir Defa (Lütfen...) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12642-ali-kinik-son-bir-defa-lutfen.html)
SÜRGÜN -nota istek- sezen aksu - zülfü livaneli (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12640-surgun-nota-istek-sezen-aksu-zulfu-livaneli.html)
Topal Havasý Solfej (Tek deðilim bence) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12638-topal-havasi-solfej-tek-degilim-bence.html)
Ahmet KAYA Geçmiyor Günler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12636-ahmet-kaya-gecmiyor-gunler.html)
Bizim elde bahar geldi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12632-bizim-elde-bahar-geldi.html)
bir nehir ki ömrüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12631-bir-nehir-ki-omrum.html)
BÝ DE SEVÝYOOOM DEDÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12623-bi-de-seviyooom-dedi.html)
süphan daðý nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12618-suphan-dagi-nota-istek.html)
onur akýnýn asi ve mavi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12614-onur-akinin-asi-ve-mavi.html)
Edremit'in Gelini (ÝSTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12612-edremitin-gelini-istek.html)
Gramatik-Egzersiz istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12608-gramatik-egzersiz-istek.html)
Oðuz yýlmaz-Karakiz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12603-oguz-yilmaz-karakiz.html)
Entrernasyol marþý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12602-entrernasyol-marsi.html)
kývýrcýk ali-diyardan diyara istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12601-kivircik-ali-diyardan-diyara-istek.html)
Metin Isik/ Bulent Gokce- lay lay lom (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12600-metin-isik-bulent-gokce-lay-lay-lom.html)
Deli Gönül Çok Açýlýp Þad Olma ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12599-deli-gonul-cok-acilip-sad-olma.html)
Karanfilim Desteyim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12594-karanfilim-desteyim.html)
Bedirik-Uzun sap Solfej Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12593-bedirik-uzun-sap-solfej-istek.html)
Ha babam ha uzun sap-nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12589-ha-babam-ha-uzun-sap-nota-istek.html)
Akþam güneþi uzun sap solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12581-aksam-gunesi-uzun-sap-solfej-istek.html)
Yüce dag basýnda yanar býr ýsýk -Solfej istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12576-yuce-dag-basinda-yanar-bir-isik-solfej-istek.html)
Ahmet Kaya dosta düþmana karþý ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12564-ahmet-kaya-dosta-dusmana-karsi.html)
Bir yýldýz kaydý bu gece (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12562-bir-yildiz-kaydi-bu-gece.html)
Efkan þeþen-dokuz altý yollarýnda (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12557-efkan-sesen-dokuz-alti-yollarinda.html)
Grup Munzur-Pukeleka (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12554-grup-munzur-pukeleka.html)
Müslüm Gürses (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12552-muslum-gurses.html)
PAYLAÞILDI Efsal-Söyle Sevdinmi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12551-efsal-soyle-sevdinmi.html)
Þu alemi irþad eden (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12549-su-alemi-irsad-eden.html)
Mendilimin yeþili (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12547-mendilimin-yesili.html)
Grup Ekin-Erken ölecegiz seninle biz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12545-grup-ekin-erken-olecegiz-seninle-biz.html)
Gel Gönül Gidelim Aþk Ellerine ''istek'' (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12543-gel-gonul-gidelim-ask-ellerine-istek.html)
çeke çeke-solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12538-ceke-ceke-solfej-istek.html)
Gitme Oglum istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12537-gitme-oglum-istek.html)
PAYLAÞILDI Ahmet kaya-þiire gazele do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12535-ahmet-kaya-siire-gazele-do-re-mi.html)
Havin - Annem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12533-havin-annem.html)
Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 6 (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12532-musa-eroglu-arif-sag-baglama-resitali-6-a.html)
DELÝ GÖNÜL HANGÝ DALA KONARSIN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12531-deli-gonul-hangi-dala-konarsin.html)
öyle kuskun bakma yar yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12529-oyle-kuskun-bakma-yar-yar.html)
Neset Ertas-Yaralý ceylan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12527-neset-ertas-yarali-ceylan.html)
ahmet kaya karar vermek zor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12515-ahmet-kaya-karar-vermek-zor.html)
Celalabbas Ürer-Bir Ela Gözlüden Þikayetim Var (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12513-celalabbas-urer-bir-ela-gozluden-sikayetim-var.html)
bugun ben sahimi gordum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12512-bugun-ben-sahimi-gordum.html)
Arkadaþlar Bunada bi el atarsanýz sevineceðim. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12508-arkadaslar-bunada-bi-el-atarsaniz-sevinecegim.html)
AhiriM sensin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12507-ahirim-sensin.html)
Bedirik (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12500-bedirik.html)
Kaytaðý þelpe notalarý (nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12495-kayta-elpe-notalar-nota-istek.html)
Dersini ALmýþta ediyor EZber (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12487-dersini-almista-ediyor-ezber.html)
Emek ciden notalar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12478-emek-ciden-notalar.html)
Seher vakti caldim yarin kapisini-Solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12475-seher-vakti-caldim-yarin-kapisini-solfej.html)
ikimizde unutalým baþka baþka yar bulalým notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12470-ikimizde-unutalim-baska-baska-yar-bulalim-notalari.html)
PAYLAÞILDI Leyli leyli-cevdet baðca (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12467-leyli-leyli-cevdet-bagca.html)
PAYLAÞILDI Böyle ikrar ilen böyle yolunan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12465-boyle-ikrar-ilen-boyle-yolunan.html)
Cemalim Cemalim - Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12459-cemalim-cemalim-istek.html)
zar ustasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12456-zar-ustasi.html)
Ben melanet hýrkasýný (haydar haydar)SolfejIstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12455-ben-melanet-hirkasini-haydar-haydar-solfejistek.html)
Daglar duman olmadan gel - istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12449-daglar-duman-olmadan-gel-istek.html)
felek þad olacak SOLFEJ ÝSTEk (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12446-felek-sad-olacak-solfej-istek.html)
Hasan daðýn tersi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12445-hasan-dagin-tersi-istek.html)
Bu kalp seni unutur mu? notalarýný bilen var mý? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12428-bu-kalp-seni-unutur-mu-notalarini-bilen-var-mi.html)
Musa Eroðlu Yare Söyleme-Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12427-musa-eroglu-yare-soyleme-istek.html)
halil sezai - paramparça(istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12424-halil-sezai-paramparca-istek.html)
köprünün altý testi (fatmam) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12422-kogoogle-page-rankingunun-alti-testi-fatmam.html)
bugün anneler günü annem beni unut (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12419-bugun-anneler-gunu-annem-beni-unut.html)
Cevdet BAÐCA-->Meðerse..nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12410-cevdet-bagca-megerse-nota.html)
Bir yandan bir yana döndum-Yel Vurdu(Hasan Erdogan) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12408-bir-yandan-bir-yana-dondum-yel-vurdu-hasan-erdogan.html)
PAYLAÞILDI Kanatlý kapýnýn demir sürgüsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12407-kanatli-kapinin-demir-surgusu.html)
Yemen Ellerinden Beri Gelirken Do Re Mi Nota Istek lutfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12402-yemen-ellerinden-beri-gelirken-do-re-mi-nota-istek-lutfen.html)
Bir fýrtýna tuttu bizi ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12396-bir-firtina-tuttu-bizi.html)
emirdaðý birbirine ulalo do re mi þeklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12395-emirdagi-birbirine-ulalo-do-re-mi-seklinde.html)
[ISTEK]Seydi Murat- Ya rab Bu Ne Derttir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12390-istek-seydi-murat-ya-rab-bu-ne-derttir.html)
nazým hikmet memleket türküsünün notalarýný istiyorum.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12389-nazim-hikmet-memleket-turkusunun-notalarini-istiyorum.html)
Halil Sezai - isyan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12382-halil-sezai-isyan.html)
hüseynikten çýktým seher yoluna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12376-huseynikten-ciktim-seher-yoluna.html)
Bugün matem günü geldi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12369-bugun-matem-gunu-geldi.html)
Istek : Büyük Insan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12362-istek-buyuk-insan.html)
Musa Eroðlu - Uyur Ýdik Uyardýlar (Pir Sultan Abdal) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12349-musa-eroglu-uyur-idik-uyardilar-pir-sultan-abdal.html)
cemde söylenen deyiþ ve dua-ý imamlar..? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12338-cemde-soylenen-deyis-ve-dua-i-imamlar.html)
Kývýrcýk Ali >> KÖR OLASICA << (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12328-kivircik-ali-kor-olasica.html)
Yavuz Bingöl - Yemin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12326-yavuz-bingol-yemin.html)
PAYLAÞILDI Turnalara Tununda Gel (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12323-turnalara-tununda-gel.html)
Git Gel Git Gel Alemci (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12321-git-gel-git-gel-alemci.html)
Dolaplar arasý ''DÖNÜÞ ÝÞARETÝ.'' (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12317-dolaplar-arasi-donus-isareti.html)
Tevhid solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12315-tevhid-solfej.html)
Sincanli Mustafa-alkol aldým sallanýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12314-sincanli-mustafa-alkol-aldim-sallaniyorum.html)
daha senden gayrý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12308-daha-senden-gayri.html)
Ördü kader Aðlarýný notasýný verebýlcek varmý Video içerde bi bak :) Lütfen - nolur. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12302-ordu-kader-aglarini-notasini-verebilcek-varmi-video-icerde-bi-bak-lutfen-nolur.html)
Xece (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12300-xece.html)
PAYLAÞILDI Telli Turnam Selam Götür (Do re mi þeklinde ) Lütfen yazýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12288-telli-turnam-selam-gotur-do-re-mi-seklinde-lutfen-yazin.html)
Dar geldi sana ankara (Do re mi þeklinde varsa yazýn ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12287-dar-geldi-sana-ankara-do-re-mi-seklinde-varsa-yazin.html)
Ses verin sesýme Daðlar - ( Do re mi þeklýnde istiyorum ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12286-ses-verin-sesime-daglar-do-re-mi-seklinde-istiyorum.html)
BENi ANCAK SEN YIKARSIN istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12283-beni-ancak-sen-yikarsin-istek.html)
Nikah masasýnda soldu güllerim+Erik Gozlum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12278-nikah-masasinda-soldu-gullerim-erik-gozlum.html)
PAYLAÞILDI Ilkay Akkaya-Ah Sensiz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12277-ilkay-akkaya-ah-sensiz.html)
PAYLAÞILDI Ali Kiziltug-öf öf (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12269-ali-kiziltug.html)
ceylan 'GÖNLÜME' (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12261-ceylan-gonlume.html)
Kolay Baðlamayla Çalýnan notalar + mýzrap vuruslarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12260-kolay-baglamayla-calinan-notalar-mizrap-vuruslari.html)
Sefa topsakal-ruzgar aldým sallanýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12254-sefa-topsakal-ruzgar-aldim-sallaniyorum.html)
Beþiktaþ Marþý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12253-besiktas-marsi.html)
Neþet abalýoðlu-saðým yalan solum yalan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12252-neset-abalioglu-sagim-yalan-solum-yalan.html)
PAYLAÞILDI þarkýþlanýn do re mi þeklinde notalarýný bilen varmý? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12240-sarkislanin-do-re-mi-seklinde-notalarini-bilen-varmi.html)
Bir Ela Gözlüden Þikayetim Var - Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12239-bir-ela-gozluden-sikayetim-var-nota-istek.html)
Sallana Sallana Neçe Ser Ave (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12235-sallana-sallana-nece-ser-ave.html)
BÝRÝ VAR HARAM BANA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12225-biri-var-haram-bana.html)
Beytocan-Diyarbekir Malamýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12224-beytocan-diyarbekir-malamin.html)
PAYLAÞILDI Daha Senden Gayrý Aþýk Mý Yoktur (ÝSTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12208-daha-senden-gayri-asik-mi-yoktur-istek.html)
Efkan þeþen-dokuz altý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12205-efkan-sesen-dokuz-alti.html)
Aþýk Yoksuli Dalgýn(ömür denen garip yolda) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12204-asik-yoksuli-dalgin-omur-denen-garip-yolda.html)
Sivan Perver-Kinem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12201-sivan-perver-kinem.html)
Yaralý Ceylaným (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12200-yarali-ceylanim.html)
Siteye Video Nasil Yuklenir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12199-siteye-video-nasil-yuklenir.html)
LEYLO LEYLO-FATMA ÞAHÝN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12195-leylo-leylo-fatma-sahin.html)
AHMET KAYA-ADI YILMAZ-DO RE MÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12192-ahmet-kaya-adi-yilmaz-do-re-mi.html)
Sen Gittin Gideli- Arzu Sahin (ISTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12189-sen-gittin-gideli-arzu-sahin-istek.html)
YOLLAR SENÝ GÝDE GÝDE USANDIM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12188-yollar-seni-gide-gide-usandim.html)
Bu Bagi Alemi (Güler Duman ) Nota Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12187-bu-bagi-alemi-guler-duman-nota-istek.html)
Alirýza ve Huseyin albayrak-yandýmda geldim(istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12178-aliriza-ve-huseyin-albayrak-yandimda-geldim-istek.html)
PAYLAÞILDI Keklik gibi kanadýmý süzmedim (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12177-keklik-gibi-kanadimi-suzmedim-istek.html)
PAYLAÞILDI Söm Söm Yavrum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12174-som-som-yavrum.html)
PAYLAÞILDI SERENLER ZEYBEÐÝ(BURDUR) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12167-serenler-zeybegi-burdur.html)
ahmet kaya sürgün(ben yandým siz yanmayýn) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12154-ahmet-kaya-surgun-ben-yandim-siz-yanmayin.html)
Kesik çayýr-Doremi-Uzun sap Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12142-kesik-cayir-doremi-uzun-sap-istek.html)
bu þehri yakmaya geldim --istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12141-bu-sehri-yakmaya-geldim-istek.html)
Mutluluk dediðin bana el gibi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12137-mutluluk-dedigin-bana-el-gibi.html)
Aksam Gunesi Orhan Gencebay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12136-aksam-gunesi-orhan-gencebay.html)
Can sevdiðim (Songül KARLI) Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12125-can-sevdigim-songul-karli-nota-istek.html)
Gel sevelim sevileni seveni (neþet ertaþ) nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12124-gel-sevelim-sevileni-seveni-neset-ertas-nota-istek.html)
aðýrlam yozgat halaylarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12109-agirlam-yozgat-halaylari.html)
PAYLAÞILDI özlem özdil bugün dost yaralanmýþ notlarýný bilen varmý ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12098-ozlem-ozdil-bugun-dost-yaralanmis-notlarini-bilen-varmi.html)
Þad Olup Gülmedim Nota Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12091-sad-olup-gulmedim-nota-istek.html)
Senden evvel ölem(güleyþa) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12080-senden-evvel-olem-guleysa.html)
Ali Kinik-Bu Ask-Doremi Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12070-ali-kinik-bu-ask-doremi-istek.html)
Aðlattýn Ankaralýyý Vefasýz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12067-aglattin-ankaraliyi-vefasiz.html)
Nurettin rençber-sen leylaydýn bende mecnun-Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12066-nurettin-rencber-sen-leylaydin-bende-mecnun-istek.html)
Ahmet kaya- Nazlý yarim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12064-ahmet-kaya-nazli-yarim.html)
koma amed helimcan nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12055-koma-amed-helimcan-nota-istek.html)
Abidin Biter - Ben bunada mutluyum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12042-abidin-biter-ben-bunada-mutluyum.html)
PAYLAÞILDI ahmet kaya kadýnlar do re mi nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12038-ahmet-kaya-kadinlar-do-re-mi-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI GAYBANA GECELER DO RE MÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12024-gaybana-geceler-do-re-mi.html)
Çal Kemancý Uzun Sap Yardým...! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12017-cal-kemanci-uzun-sap-yardim.html)
PAYLAÞILDI Ayaz Yarim -DOREMI [ISTEK] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12016-ayaz-yarim-doremi-istek.html)
Ciwan Haco - Can (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12012-ciwan-haco-can.html)
Deniz Koydum Adýný Nota Ýsteði (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12011-deniz-koydum-adini-nota-istegi.html)
PAYLAÞILDI Tabib Sen Elleme Benim Yaramý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12010-tabib-sen-elleme-benim-yarami.html)
AdaLetin Bumu ey ZaLim Dünya adlý türkünün solfejini bi ara yaparmýsýnýz .. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12009-adaletin-bumu-ey-zalim-dunya-adli-turkunun-solfejini-bi-ara-yaparmisiniz.html)
Numan-hadi þerefsiz sevgilim(Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12005-numan-hadi-serefsiz-sevgilim-istek.html)
öyle küskðn bakma yar do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12001-oyle-kuskgn-bakma-yar-do-re-mi.html)
GÖKHAN DOÐANAY NEREDEYSEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11988-gokhan-doganay-neredeysen.html)
Dursun uçar keþke kör olsada görmese gözüm notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11981-dursun-ucar-keske-kor-olsada-gormese-gozum-notasi.html)
PAYLAÞILDI Senin o gözlerin var ya-doremi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11980-senin-o-gozlerin-var-ya-doremi.html)
Bana Dönek demi$ itin birisi [ISTEK] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11979-bana-donek-demi-itin-birisi-istek.html)
PAYLAÞILDI poyushka pole do re mi notaa.istekk (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11975-poyushka-pole-do-re-mi-notaa-istekk.html)
Beni bekledinse... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11973-beni-bekledinse.html)
PAYLAÞILDI GRUP YORUM-KUÇAKLAÞMA DO RE MÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11971-grup-yorum-kucaklasma-do-re-mi.html)
PAYLAÞILDI kece kurdan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11969-kece-kurdan.html)
Grup Yorum- Haziranda Ölmek Zor Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11960-grup-yorum-haziranda-olmek-zor-istek.html)
Mezar arasinda harman olurmu-istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11944-mezar-arasinda-harman-olurmu-istek.html)
ÖZCAN TÜRE Tedirgin Halim (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11940-ozcan-ture-tedirgin-halim-istek.html)
Aþýk Mahzuni Þerif - Gözlerin notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11936-asik-mahzuni-serif-gozlerin-notasi.html)
Yakamoz.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11931-yakamoz.html)
PAYLAÞILDI zor kirvem zor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11930-zor-kirvem-zor.html)
þu fýratýn suyu-ön melodi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11917-su-firatin-suyu-melodi-istek.html)
Sendenmi Bendenmi-Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11908-sendenmi-bendenmi-istek.html)
Grup yorum-biz hiç telim olmadýkki-istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11900-grup-yorum-biz-hic-telim-olmadikki-istek.html)
Uður ýþýlak-gelme üstüme(Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11898-ugur-isilak-gelme-ustume-istek.html)
Bölemedim Felek Ile Kozumu (Nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11895-bolemedim-felek-ile-kozumu-nota-istek.html)
Arama Beni Parcasýnýn Notasýný Yazcak Var Mý - Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11888-arama-beni-parcasinin-notasini-yazcak-var-mi-istek.html)
insani kamilden ayirma bizi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11884-insani-kamilden-ayirma-bizi.html)
ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI DO RE MÝ YAZARMISINIZ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11883-ozgurluk-mahkumlari-do-re-mi-yazarmisiniz.html)
PAYLAÞILDI kýzýldere adýn ahire kalsýn nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11880-kizildere-adin-ahire-kalsin-nota-istek.html)
Hozan Beþir den sarý kýz ..do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11879-hozan-besir-den-sari-kiz-do-re-mi.html)
engin nursani tatli tatli (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11874-engin-nursani-tatli-tatli.html)
Kiziltug-Seni sevdigime pisman ettirme beni-Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11873-kiziltug-seni-sevdigime-pisman-ettirme-beni-istek.html)

DevriMs
13.Eyll.2011, 21:22
Cahit Berkay - Çiçek Abbas (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11864-cahit-berkay-cicek-abbas.html)
PAYLAÞILDI ormancý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11851-ormanci.html)
Ercan aydýn unutamam seni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11849-ercan-aydin-unutamam-seni.html)
EFSAL-NASÝP DEÐÝLMÝÞ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11848-efsal-nasip-degilmis.html)
Ihsan guvercin-Ben seni seveli-Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11847-ihsan-guvercin-ben-seni-seveli-istek.html)
PAYLAÞILDI Bide Seviyom Dedinin Notalarýný Yazcak Var Mý ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11842-bide-seviyom-dedinin-notalarini-yazcak-var-mi.html)
CANIMIN ICI - KIVIRCIK ALI [ISTEK] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11840-canimin-ici-kivircik-ali-istek.html)
PAYLAÞILDI yanarým aþkýna can yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11837-yanarim-askina-can-yar.html)
PAYLAÞILDI Tutuþur Dizelerim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11827-tutusur-dizelerim.html)
Metin kemal-deniz koydum adýný (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11819-metin-kemal-deniz-koydum-adini.html)
Duydum sende Pismanmissin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11817-duydum-sende-pismanmissin.html)
grup yorumun gün doðdu notalarýný bilen varmý?? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11810-grup-yorumun-gun-dogdu-notalarini-bilen-varmi.html)
Kýrmýzý gül olsan elime almam... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11809-kirmizi-gul-olsan-elime-almam.html)
ISTEK :asker yolu beklerim natalarini rica ediyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11807-istek-asker-yolu-beklerim-natalarini-rica-ediyorum.html)
efendim efendim caným efendim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11792-efendim-efendim-canim-efendim.html)
Sarý gelin-baþlangýç yapmak için doðaçlama nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11788-sari-gelin-baslangic-yapmak-icin-dogaclama-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI Grup yorum-nurhak (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11786-grup-yorum-nurhak.html)
elfida (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11779-elfida.html)
AÞKIN NUR YENGÝ-Kader Utansýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11778-askin-nur-yengi-kader-utansin.html)
Grup Yorum- Hakliyiz Kazanacagiz(Doremi Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11775-grup-yorum-hakliyiz-kazanacagiz-doremi-istek.html)
Kýþý bitmez þu ömrümün baðrýnda [ Nota Ýstek ] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11770-kisi-bitmez-su-omrumun-bagrinda-nota-istek.html)
neþer ertaþ zorumuþ meðer noatsý elinde olan varsa rica ediyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11769-neser-ertas-zorumus-meger-noatsi-elinde-olan-varsa-rica-ediyorum.html)
Istek:Ali ercan medineye varamadim Notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11765-istek-ali-ercan-medineye-varamadim-notasi.html)
Güler Duman Verin Benim Sevdiðimi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11764-guler-duman-verin-benim-sevdigimi.html)
obur dunyada sen yan adli sarkini notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11761-obur-dunyada-sen-yan-adli-sarkini-notasi.html)
Deli Çoban (Güçlü Soydemir) Do Re Mi ISTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11754-deli-coban-guclu-soydemir-do-re-mi-istek.html)
PAYLAÞILDI mahzuni þerif amerika katil notasýný istiyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11750-mahzuni-serif-amerika-katil-notasini-istiyorum.html)
yürü bre hýzýr paþa (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11742-yuru-bre-hizir-pasa.html)
Yavuz Bingöl - Ateste Kül olaydim Nota Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11741-yavuz-bingol-ateste-kul-olaydim-nota-istek.html)
Ali TAN - ALÝM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11739-ali-tan-alim.html)
Yüksel Özkasap - Gülom süper bir türkü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11736-yuksel-ozkasap-gulom-super-bir-turku.html)
PAYLAÞILDI Yasemin göksü - olamam kimseyle (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11734-yasemin-goksu-olamam-kimseyle.html)
beni mahrum etme (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11727-beni-mahrum-etme.html)
PAYLAÞILDI tülay Maciran Öff (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11726-tulay-maciran-off.html)
Ýller yaylasý - istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11722-iller-yaylasi-istek.html)
gülüm sultaným(nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11721-gulum-sultanim-nota-istek.html)
MÜZÝK VE MATEMATÝK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11720-muzik-ve-matematik.html)
gül senin tenin (mahsun kýrmýzýgül)notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11714-gul-senin-tenin-mahsun-kirmizigul-notalari.html)
her sabah her seher ötüþür kuþlar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11711-her-sabah-her-seher-otusur-kuslar.html)
AÐLAMA ANNE Selda baðcan baðlama notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11710-aglama-anne-selda-bagcan-baglama-notalari.html)
Tercan Elleri Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11707-tercan-elleri-istek.html)
Nota Ýstek-Mah Cemalin Güneþ midir Ay mýdýr (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11705-nota-istek-mah-cemalin-gunes-midir-ay-midir.html)
PAYLAÞILDI Ahmet Kaya - Söyle {Do-Re-Mi} ÝSTEK! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11703-ahmet-kaya-soyle-do-re-mi-istek.html)
erdal erzincanlý - alnýma yazýlmýþ bu kara yazý [doremi] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11702-erdal-erzincanli-alnima-yazilmis-bu-kara-yazi-doremi.html)
Kivircik Ali - Yarali Tunram Nota istek. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11701-kivircik-ali-yarali-tunram-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI Nota Ýstek - Bitliste Beþ Minare[Doremi] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11693-nota-istek-bitliste-bes-minare-doremi.html)
MECNUN GÖNLÜM SENDEN VAZGEÇTÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11692-mecnun-gonlum-senden-vazgecti.html)
emegimsin - Özlem Özdil (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11686-emegimsin-ozlem-ozdil.html)
Özcan Türe/Yar Yar (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11685-ozcan-ture-yar-yar-istek.html)
Ha Babam Ha parçasý Do Re Mi Þeklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11684-ha-babam-ha-parcasi-do-re-mi-seklinde.html)
Mihrali Müziði notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11670-mihrali-muzigi-notalari.html)
Baþým Alýr Diyar Diyar Giderim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11660-basim-alir-diyar-diyar-giderim.html)
Yari olmayanýn yarasý mý olur(istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11646-yari-olmayanin-yarasi-mi-olur-istek.html)
Grup Gündoðarken Baðlama Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11632-grup-gundogarken-baglama-nota-istek.html)
ADANA VAZGEÇTÝ [Nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11630-adana-vazgecti-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI dev genç marþý [do re mi nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11627-dev-genc-marsi-do-re-mi-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI YILAN HIKAYESI / DEDEKTIV MEMOLI (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11625-yilan-hikayesi-dedektiv-memoli.html)
PAYLAÞILDI Sana olan sevdamdandýr bilesin(Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11605-sana-olan-sevdamdandir-bilesin-istek.html)
ERZÝNCANA GÝRDÝM NE GÜZEL BAÐLAR TÜRKÜSÜNÜN NOTASINI ARIYORUM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11600-erzincana-girdim-ne-guzel-baglar-turkusunun-notasini-ariyorum.html)
MEYRO [Nota istek] Rahmetli anamýn bana öðretmeye çalýþtýðý ilk türkü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11599-meyro-nota-istek-rahmetli-anamin-bana-ogretmeye-calistigi-ilk-turku.html)
PAYLAÞILDI Kan Çiçekleri (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11595-kan-cicekleri.html)
PAYLAÞILDI Gecer Aylar(Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11592-gecer-aylar-istek.html)
Sen Nefsine Köle Oldun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11591-sen-nefsine-kole-oldun.html)
esad kabaklý-yolyemez notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11590-esad-kabakli-yolyemez-notasi.html)
ÇÖZÜLDÜ döngel birtanem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11584-dongel-birtanem.html)
erdal erzincan hançer barý þelpe (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11582-erdal-erzincan-hancer-bari-selpe.html)
erdal erzincan sinsin halayý þelpe (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11581-erdal-erzincan-sinsin-halayi-selpe.html)
ÇÖZÜLDÜ ayaz yarim boran yarim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11577-ayaz-yarim-boran-yarim.html)
sabahat akkiraz deðme felek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11573-sabahat-akkiraz-degme-felek.html)
bülbülün kanadý sarý do re mi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11569-bulbulun-kanadi-sari-do-re-mi-istek.html)
sana benzemeyen gül olmaz olsun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11567-sana-benzemeyen-gul-olmaz-olsun.html)
kan taneleri notasýný istiyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11566-kan-taneleri-notasini-istiyorum.html)
hüseyin Kaðýt insan sevdiði için yaþar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11559-huseyin-kagit-insan-sevdigi-icin-yasar.html)
ez oðul (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11541-ez-ogul.html)
sevgi yetmiyor (Sevcan ORHAN) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11520-sevgi-yetmiyor-sevcan-orhan.html)
Oyun havasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11518-oyun-havasi.html)
PAYLAÞILDI kýrmýzý gül (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11506-kirmizi-gul.html)
Mustafa YILDIZDOÐAN- Ah O Saçlarýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11498-mustafa-yildizdogan-ah-o-saclarin.html)
Kývýrcýk Ali - Kör Olasýca " ÝSTEK " (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11494-kivircik-ali-kor-olasica-istek.html)
ali ekber eren yare benden selam söyle (nota-istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11492-ali-ekber-eren-yare-benden-selam-soyle-nota-istek.html)
Istek:Erdal erzincan zöhrem gelmedi Solfej / do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11488-istek-erdal-erzincan-zohrem-gelmedi-solfej-do-re-mi.html)
Ah anama anama Nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11487-ah-anama-anama-nota.html)
Ezim ezim eziliyor yüreðim (nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11485-ezim-ezim-eziliyor-yuregim-nota-istek.html)
SENÝ SEVMEDÝÐÝM YALAN SAZ KISMI [NOTA ÝSTEK] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11477-seni-sevmedigim-yalan-saz-kismi-nota-istek.html)
Ben pirim diyene (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11473-ben-pirim-diyene.html)
Esad kabaklý-yol yemez(istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11472-esad-kabakli-yol-yemez-istek.html)
Cok Özledim Dersim Seni-Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11469-cok-ozledim-dersim-seni-istek.html)
harmana serdiler sarý samaný (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11451-harmana-serdiler-sari-samani.html)
ÇÖZÜLDÜ ötme bül bül ötme-istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11439-otme-bul-bul-otme-istek.html)
git býrakýp uzaklara git do-re-mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11431-git-birakip-uzaklara-git-do-re-mi.html)
PAYLAÞILDI Kývýrcýk Ali: Kurban Olduðum acil lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11429-kivircik-ali-kurban-oldugum-acil-lazim.html)
erdal erzincan turnalar semahý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11422-erdal-erzincan-turnalar-semahi.html)
Ozan Ünsal - Atam kürþad [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11421-ozan-unsal-atam-kursad-nota-istek.html)
Kolbastý do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11411-kolbasti-do-re-mi.html)
PAYLAÞILDI Ali Asker - Eylem Güzelim [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11410-ali-asker-eylem-guzelim-nota-istek.html)
yücedenmi geldinde sen seher yeli (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11408-yucedenmi-geldinde-sen-seher-yeli-istek.html)
Gitme durman gitme (dilo dilo) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11400-gitme-durman-gitme-dilo-dilo.html)
geçer aylar geçer yýllar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11393-gecer-aylar-gecer-yillar.html)
Tanrý Ýstemezse Solfej Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11390-tanri-istemezse-solfej-istek.html)
Arkadaþlar Gel Yanýma Gel Türkü Notalarý Lazým.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11384-arkadaslar-gel-yanima-gel-turku-notalari-lazim.html)
Ferdi tayfur (yuvasýz kuþlar ) istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11383-ferdi-tayfur-yuvasiz-kuslar-istek.html)
PAYLAÞILDI gönül daðý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11380-gonul-dagi.html)
Ah yalan dünya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11378-ah-yalan-dunya.html)
Senin derdin hiç bitmiyor dünya (örnek video) solfej olursa çok sevinirim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11369-senin-derdin-hic-bitmiyor-dunya-ornek-video-solfej-olursa-cok-sevinirim.html)
ALÝ KINIK-BU AÞK DO-RE NOTASI LAZIM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11364-ali-kinik-bu-ask-do-re-notasi-lazim.html)
ateþ-i aþkýna nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11363-ates-i-askina-nota-istek.html)
erdal erzincan giriftar nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11362-erdal-erzincan-giriftar-nota-istek.html)
Istek - Kizilbas mi karabas mi ve gurbet ellerde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11361-istek-kizilbas-mi-karabas-mi-ve-gurbet-ellerde.html)
ÇÖZÜLDÜ gönül gel varalým gülþen baðýna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11360-gonul-gel-varalim-gulsen-bagina.html)
Ferdi Tayfur ( Yüreðimde Yara Var ) Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11358-ferdi-tayfur-yuregimde-yara-var-istek.html)
PAYLAÞILDI Zaman mý Hýzladndý Vakit Bir Baþka (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11357-zaman-mi-hizladndi-vakit-bir-baska.html)
ALÝ KINIK - TÜRKÇE {Do-Re-Mi NOTA ÝSTEK} (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11353-ali-kinik-turkce-do-re-mi-nota-istek.html)
Ferdi tayfur (çeþme) istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11348-ferdi-tayfur-cesme-istek.html)
Turkce,kurtce '' Helin'' Doremi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11333-turkce-kurtce-helin-doremi-istek.html)
Ýstek Ferdi Tayfur ( yüreðimde yara var ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11331-istek-ferdi-tayfur-yuregimde-yara-var.html)
Erol Ýleli'den (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11329-erol-ileliden-istek.html)
Azize notalarý (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11323-azize-notalari-istek.html)
Ahmet Kaya - Býrak Döneyim (Edirne Kapýsý) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11319-ahmet-kaya-birak-doneyim-edirne-kapisi.html)
bir yarim olsun isterdim[istek-videodakinin aynýsý) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11318-bir-yarim-olsun-isterdim-istek-videodakinin-aynisi.html)
Dün Gece Seyrim Ýçinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11313-dun-gece-seyrim-icinde.html)
Ankaralý Namýk Dokumacý kýzlar (Ýstek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11309-ankarali-namik-dokumaci-kizlar-istek.html)
Ýstek ( huzuurm kalmadý ferdi dayfur ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11307-istek-huzuurm-kalmadi-ferdi-dayfur.html)
istek(aman doktor-ey gönül) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11305-istek-aman-doktor-ey-gonul.html)
Aman doktor & ey gönül dardamýsýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11304-aman-doktor-ey-gonul-dardamisin.html)
kenan coþkun bile bile sevdim notalarýný bilen varmý? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11302-kenan-coskun-bile-bile-sevdim-notalarini-bilen-varmi.html)
Erol Ýleli'den Ýstersen Çek Vur Beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11297-erol-ileliden-istersen-cek-vur-beni.html)
açma yaram derin derin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11290-acma-yaram-derin-derin.html)
Merak Etme Sen - Ferdi Tayfur (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11231-merak-etme-sen-ferdi-tayfur.html)
Çýðrýþýr bülbüller nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11226-cigrisir-bulbuller-nota-istek.html)
Devrim Kaya - Arayam Derdimin Carelerini (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11216-devrim-kaya-arayam-derdimin-carelerini.html)
ISTEK: GUL PEMBE nin notalarini ariyorum (KISA SAP BAGLAMA) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11213-istek-gul-pembe-nin-notalarini-ariyorum-kisa-sap-baglama.html)
"Adana Vazgecti" Nota Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11201-adana-vazgecti-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI Kýz senin derdin ne (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11198-kiz-senin-derdin-ne.html)
Ahirim sensin - Çalýn davullarý [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11189-ahirim-sensin-calin-davullari-nota-istek.html)
Sen sehirli ben koylumuyum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11187-sen-sehirli-ben-koylumuyum.html)
istek hazan nedir (deniz toprak) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11186-istek-hazan-nedir-deniz-toprak.html)
Misket Do Re Mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11185-misket-do-re-mi.html)
Nota bugulu gozler(kara gözler) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11184-nota-bugulu-gozler-kara-gozler.html)
PAYLAÞILDI Ahmet Kaya Mavi Gözler Kan Kan Olmuþ Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11182-ahmet-kaya-mavi-gozler-kan-kan-olmus-istek.html)
Yuh yuh (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11181-yuh-yuh.html)
selanik türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11175-selanik-turkusu.html)
Ali kinik koca reis,cal kemanci nota istek-->acil (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11173-ali-kinik-koca-reis-cal-kemanci-nota-istek-acil.html)
Abi bana bi do re mi seklinde Fidayda yaza bilirmisiniz bide biraz bilgi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11171-abi-bana-bi-do-re-mi-seklinde-fidayda-yaza-bilirmisiniz-bide-biraz-bilgi.html)
nota.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11167-nota.html)
[istek] Niye dargin gittin - Kenan Coskun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11153-istek-niye-dargin-gittin-kenan-coskun.html)
(istek) Senin Ýçin Üç Beþ Kiþiyi Vurmam mý Lazým Yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11152-istek-senin-icin-uc-bes-kisiyi-vurmam-mi-lazim-yar.html)
canýn olayým gülüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11151-canin-olayim-gulum.html)
Yozgat Ellerinde (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11146-yozgat-ellerinde-istek.html)
Gökmen -Hasret Türküsü (LÜTFEN) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11137-gokmen-hasret-turkusu-lutfen.html)
Siyah saçlarýnda hatem yüzlerin (solfej-istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11132-siyah-saclarinda-hatem-yuzlerin-solfej-istek.html)
seni aþka yazmalý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11127-seni-aska-yazmali.html)
aþkým adým aþktýr benim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11120-askim-adim-asktir-benim.html)
PAYLAÞILDI Araza vurdum testi, (halay) notasini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11118-araza-vurdum-testi-halay-notasini-ariyorum.html)
göçmen kýzý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11116-gocmen-kizi.html)
unutamadým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11113-unutamadim.html)
ELMACI GÜZEL (uzun sap solfej isteði) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11111-elmaci-guzel-uzun-sap-solfej-istegi.html)
Cankan - zeynom istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11108-cankan-zeynom-istek.html)
Yeþil Baþlý Gövel Ördek (Solfej istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11106-yesil-basli-govel-ordek-solfej-istek.html)
zar ustasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11103-zar-ustasi.html)
Bu garibin bir derdi var - istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11101-bu-garibin-bir-derdi-var-istek.html)
dostum dostum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11098-dostum-dostum.html)
Gezinmeler hakkýnda bilgisi olan varsa paylaþabilirse sevinirim.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11096-gezinmeler-hakkinda-bilgisi-olan-varsa-paylasabilirse-sevinirim.html)
GAyrý Dayanamam Ben Bu hasrete (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11086-gayri-dayanamam-ben-bu-hasrete.html)
PAYLAÞILDI Ben seni yasaklarda sevdim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11078-ben-seni-yasaklarda-sevdim.html)
Bir þiþe þarap sýrdaþým olsun .. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11077-bir-sise-sarap-sirdasim-olsun.html)
Abi Fidayda Dayi Do re mi olarak Gondere Bilirmisiniz? tsk (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11076-abi-fidayda-dayi-do-re-mi-olarak-gondere-bilirmisiniz-tsk.html)
Uyur idik uyardýlar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11075-uyur-idik-uyardilar.html)
Nar tanesi Neþet Ertaþ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11054-nar-tanesi-neset-ertas.html)
mihrican mý deðdi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11047-mihrican-mi-degdi.html)
türkülerim yarým kaldý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11046-turkulerim-yarim-kaldi.html)
PAYLAÞILDI ayrýlýk tireni nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11038-ayrilik-tireni-nota-istek.html)
sen beni severdin vicdansýz güzel (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11034-sen-beni-severdin-vicdansiz-guzel.html)
ayrýlýk tireni nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11029-ayrilik-tireni-nota-istek.html)
Ne Olur Hey Gelin Ne Olur - Nota istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11028-ne-olur-hey-gelin-ne-olur-nota-istek.html)
Bekleme yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11027-bekleme-yar.html)
Adaletin Bumu Ey Zalim Dunya istek.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11023-adaletin-bumu-ey-zalim-dunya-istek.html)
Selpe efsaneyim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11014-selpe-efsaneyim.html)
Topal, eðitim amaçlý solfej ( istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11001-topal-egitim-amacli-solfej-istek.html)
Ah Yalan Dünya Þarkýsýna Giriþ Ýçin Küçük Bir Solo Nun Solfejini Yapabilirmisiniz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/11000-ah-yalan-dunya-sarkisina-giris-icin-kucuk-bir-solo-nun-solfejini-yapabilirmisiniz.html)
Merdivenim kýrk ayak notasý ve solfeji (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10992-merdivenim-kirk-ayak-notasi-ve-solfeji.html)
açýðým yok notasýný paylaþtým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10981-acigim-yok-notasini-paylastim.html)
o güzel aþkýmýza nazar mý deydi ayþem notasýný bilen bulan varsa paylaþabilir mi ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10968-o-guzel-askimiza-nazar-mi-deydi-aysem-notasini-bilen-bulan-varsa-paylasabilir-mi.html)
Uður ýþýlak parçalarýnýn notalarýný çýkarabilen varsa yazarsa sevinirim.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10955-ugur-isilak-parcalarinin-notalarini-cikarabilen-varsa-yazarsa-sevinirim.html)
Sin sin Halayý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10938-sin-sin-halayi.html)
sacimin akina bakma - kenan coskun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10935-sacimin-akina-bakma-kenan-coskun.html)
Þeker Almaya Geldim, Sarý Kýz, Peri Misin Cin Misin Notasý Acil Lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10934-seker-almaya-geldim-sari-kiz-peri-misin-cin-misin-notasi-acil-lazim.html)
Türkü Gözlüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10931-turku-gozlum.html)
Sen yarim idun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10929-sen-yarim-idun.html)
Emre Saltik Dur Gitme (Nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10914-emre-saltik-dur-gitme-nota-istek.html)
Þeker Oðlan - Solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10893-seker-oglan-solfej.html)
yeþil baþlý govel ordek solfej+video lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10884-yesil-basli-govel-ordek-solfej-video-lazim.html)
yavuz top - yari olmayanýn yarasýmý olur notasýný çýkarýrsanýz sewýnýrým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10882-yavuz-top-yari-olmayanin-yarasimi-olur-notasini-cikarirsaniz-sewinirim.html)
Bir Güzelinden Hasretinden Ahýndan.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10880-bir-guzelinden-hasretinden-ahindan.html)
The Godfather..Jenerik.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10867-godfather-jenerik.html)
istek ferhat tunç vurgunum hasretine (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10866-istek-ferhat-tunc-vurgunum-hasretine.html)
Ahmet Kaya Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10862-ahmet-kaya-nota-istek.html)
ali kýnýk küstünmü (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10850-ali-kinik-kustunmu-istek.html)
ahmet kaya kürdüz ölene kadar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10849-ahmet-kaya-kurduz-olene-kadar.html)
Aðgül Seni Camekanda Görmüþler[U.H] Notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10843-aggul-seni-camekanda-gormusler-u-h-notasi.html)
BU SENEDE BÖYLE OLDU TÜRKÜ NOTASINI RÝCA EDÝYORUM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10841-bu-senede-boyle-oldu-turku-notasini-rica-ediyorum.html)
Yalnizim Dostlarim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/12893-yalnizim-dostlarim.html)
Þirin Kýrþehir(Ana vatanýmsýn baba yurdumsun) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10834-sirin-kirsehir-ana-vatanimsin-baba-yurdumsun.html)
Bahçenin Harýmýyým - Yardým :) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10830-bahcenin-harimiyim-yardim.html)
ÇÖZÜLDÜ Arpa Duraða Geldi [NOTA ÝSTEK] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10826-arpa-duraga-geldi-nota-istek.html)
Nota Ýstek - Lambaya Püf De - Barýþ Manço (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10820-nota-istek-lambaya-puf-de-baris-manco.html)
Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10819-nota-istek.html)
biya düri istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10808-biya-duri-istek.html)
ASKIN ELINDEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10807-askin-elinden.html)
Sevilir - Orhan Hakalmaz *istek* (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10801-sevilir-orhan-hakalmaz-istek.html)
Pýtý Pýtý Pýtý Atýyor Atýyor Kalbim.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10771-piti-piti-piti-atiyor-atiyor-kalbim.html)
Esti Seher Yeli Video solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10769-esti-seher-yeli-video-solfej-istek.html)
Memleket hasreti istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10765-memleket-hasreti-istek.html)
Çeþmi Siyahým Kýsa Sap ! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10734-cesmi-siyahim-kisa-sap.html)
yarým býraktýn (cem yýldýz) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10713-yarim-biraktin-cem-yildiz.html)
Aynur DOÐAN Daye DAye (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10705-aynur-dogan-daye-daye.html)
Ne verdin ki ne alasin hem yikila hem yanasin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10682-ne-verdin-ki-ne-alasin-hem-yikila-hem-yanasin.html)
YARALA BENI NOTA ISTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10659-yarala-beni-nota-istek.html)
Sevemedim kara gözlüm solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10633-sevemedim-kara-gozlum-solfej-istek.html)
Bahtýyar ( Kod adý Bahtýyar ) Ahmet Kaya solfej ISTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10629-bahtiyar-kod-adi-bahtiyar-ahmet-kaya-solfej-istek.html)
Dilenci - Orhan Gencebay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10625-dilenci-orhan-gencebay.html)
ÇÖZÜLDÜ Sabahat Akkiraz - Hasretinle Beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10624-sabahat-akkiraz-hasretinle-beni.html)
Hastane Önünde Ýncir Aðacý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10614-hastane-onunde-incir-agaci.html)
Neþet Ertaþ - Doyulurmu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10613-neset-ertas-doyulurmu.html)
ÇÖZÜLDÜ Neþet Ertaþ - Doyulurmu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10612-neset-ertas-doyulurmu.html)
aðla sazým ve az mý çektim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10611-agla-sazim-ve-az-mi-cektim.html)
Rojîn Ahmedo Ronî (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10574-rojin-ahmedo-roni.html)
uður ýþýlak imam hüseyin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10560-ugur-isilak-imam-huseyin.html)
Aþýk mahsuniden Caným ali(yeþil ördek) do re mi notalarý.. Medet sazkursu :) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10557-asik-mahsuniden-canim-ali-yesil-ordek-do-re-mi-notalari-medet-sazkursu.html)
nihavent üvertür acil yardým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10536-nihavent-uvertur-acil-yardim.html)
TÜRKÜLER BÝRDE SEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10532-turkuler-birde-sen.html)
PAYLAÞILDI mezar arasýnda harman olur mu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10521-mezar-arasinda-harman-olur-mu.html)
Kubat - Ucu Yanýk Mektup [Acil] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10493-kubat-ucu-yanik-mektup-acil.html)
içeceðim sabahlaranýn notalarýný yazabilirmisiniz acaba ?? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10480-icecegim-sabahlaranin-notalarini-yazabilirmisiniz-acaba.html)
Sahe Bedo-Ey Kurdino (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10479-sahe-bedo-ey-kurdino.html)
[Önemli]-Medet Ya Ali (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10477-onemli-medet-ya-ali.html)
PAYLAÞILDI KARA KÖPRÜ NARLIKTIR. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10460-kara-kogoogle-page-rankingu-narliktir.html)
Müslüm Gürses ten Aldanma cocuksun solfej veya do re mi sekilinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10455-muslum-gurses-ten-aldanma-cocuksun-solfej-veya-do-re-mi-sekilinde.html)
Türküler Sevdamýz-3 TOLGA SAÐ - ALÝ YAR (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10449-turkuler-sevdamiz-3-tolga-sag-ali-yar.html)
ATEÞÝ AÞKINA /SEMAH (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10448-atesi-askina-semah.html)
HAKTAN DÝDAR ÝSTERÝZ. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10447-haktan-didar-isteriz.html)
ÝMAM HÜSEYÝN. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10446-imam-huseyin.html)
PAYLAÞILDI ALDANMA GÖNÜL ALDANMA ! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10445-aldanma-gonul-aldanma.html)
SANDIK SANDIÐA DAYALI NOTA ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10422-sandik-sandiga-dayali-nota-istek.html)
ÇÖZÜLDÜ Tükendim yar (ISTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10380-tukendim-yar-istek.html)
ümit yaþar doktar uzun sap nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10340-umit-yasar-doktar-uzun-sap-nota.html)
ÇÖZÜLDÜ Derman Sendedir (Do-Re-Mi)Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10316-derman-sendedir-do-re-mi-istek.html)
kenan dayi- vay gulum istek nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10314-kenan-dayi-vay-gulum-istek-nota.html)
Uður ýþýlak-Ýmam hüseyin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10299-ugur-isilak-imam-huseyin.html)
Solfej istek: ahmet kaya kod adi bahtiyar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10296-solfej-istek-ahmet-kaya-kod-adi-bahtiyar.html)
Sen gülersen gül acilir yaz olur nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10215-sen-gulersen-gul-acilir-yaz-olur-nota.html)

DevriMs
13.Eyll.2011, 21:23
ÇÖZÜLDÜ Mikail aslan-Elqajiye [Nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10195-mikail-aslan-elqajiye-nota-istek.html)
Kivircik Ali den Unutamadim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10193-kivircik-ali-den-unutamadim.html)
dile mi sevda (kardeþ türküler) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10171-dile-mi-sevda-kardes-turkuler.html)
PAYLAÞILDI kesik çayýr biçilir mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10161-kesik-cayir-bicilir-mi.html)
Oyun Havalari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10147-oyun-havalari.html)
ÇÖZÜLDÜ Gönül çalamazsan aþkýn sazýný (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10145-gonul-calamazsan-askin-sazini.html)
BIYA DURI ( DO RE MI ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10074-biya-duri-do-re-mi.html)
HATASIZ KUL OLMAZ NOTALARI (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10070-hatasiz-kul-olmaz-notalari.html)
Devrim Gürenç Yücel Arzen - Ýçim Yanýyor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10063-devrim-gurenc-yucel-arzen-icim-yaniyor.html)
Yusuf Gül & Gülay - Üzülme (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10062-yusuf-gul-gulay-uzulme.html)
[Nota istek] Saçlarýný Öremedim - Ali Nurþani (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10039-nota-istek-saclarini-oremedim-ali-nursani.html)
ben kendim bir alemim notalarý??? lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10037-ben-kendim-bir-alemim-notalari-lutfen.html)
Merhum Kývýrcýk Ali OY GÜLÜM (DO-RE) ÞEKLÝNDE (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/10034-merhum-kivircik-ali-oy-gulum-do-re-seklinde.html)
sivan perwer'den nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9988-sivan-perwerden-nota-istek.html)
Seyda Perinçek Eserleri (Nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9949-seyda-perincek-eserleri-nota-istek.html)
muhabbet baðýnda (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9939-muhabbet-baginda.html)
Nerdesin türküsü (istek ltf) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9891-nerdesin-turkusu-istek-ltf.html)
PAYLAÞILDI TUNA NEHRÝ AKMAM DÝYOR DO-RE ÞEKLÝNDE LÜTFEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9890-tuna-nehri-akmam-diyor-do-re-seklinde-lutfen.html)
Bir Gün (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9881-bir-gun.html)
Kurtlar vadisi- yaram yarimdir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9857-kurtlar-vadisi-yaram-yarimdir.html)
dilara-o bir vefasýzdý-Al fadime Takas (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9820-dilara-o-bir-vefasizdi-al-fadime-takas.html)
Nazli yarim karalari Ali nursani ISTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9801-nazli-yarim-karalari-ali-nursani-istek.html)
Sen gülersen gül açilir yaz olur ( bahri altas ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9798-sen-gulersen-gul-acilir-yaz-olur-bahri-altas.html)
Yusuf Savaþ - Kederliyim(Nota Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9792-yusuf-savas-kederliyim-nota-istek.html)
Nerden Bileceksiniz- Ahmet Kaya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9775-nerden-bileceksiniz-ahmet-kaya.html)
Ozan Ünsal do-re-mi Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9774-ozan-unsal-do-re-mi-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI Yazýn yaðar kar baþýma Do-Re-Mi þeklinde notasý lasým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9772-yazin-yagar-kar-basima-do-re-mi-seklinde-notasi-lasim.html)
PAYLAÞILDI Nota Istek(Aramiza Girmis Daglar Denizler) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9770-nota-istek-aramiza-girmis-daglar-denizler.html)
hayat bayram olsa (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9769-hayat-bayram-olsa.html)
Taner Olgun-Zannetmeki Unutamam(Nota Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9768-taner-olgun-zannetmeki-unutamam-nota-istek.html)
Beni Ýsyankar Ettiler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9748-beni-isyankar-ettiler.html)
(istek) Yavuz bingöl- keklik (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9741-istek-yavuz-bingol-keklik.html)
FAYDALI VE CÖZÜLDÜ Taksim, Uzun Hava ve Girislerin Notasi !? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9714-taksim-uzun-hava-ve-girislerin-notasi.html)
Nota Istek Do Re Mi Ayrilamam ben o gül yüzlü Yardan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9702-nota-istek-do-re-mi-ayrilamam-ben-o-gul-yuzlu-yardan.html)
PAYLAÞILDI Nefesin Nefesime do-re-mi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9680-nefesin-nefesime-do-re-mi-istek.html)
Orhan Gencebay Ben Kendim Bir Alemim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9656-orhan-gencebay-ben-kendim-bir-alemim.html)
Güzel seni çok özledim Solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9650-guzel-seni-cok-ozledim-solfej-istek.html)
Üryan geldim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9637-uryan-geldim.html)
PAYLAÞILDI Ah neyleyim gönül senin elinden Solfej istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9628-ah-neyleyim-gonul-senin-elinden-solfej-istek.html)
hasretin öldürür beni nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9627-hasretin-oldurur-beni-nota-istek.html)
Tutamadým Ellerinden (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9621-tutamadim-ellerinden.html)
neþet ertaþ yolcu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9594-neset-ertas-yolcu.html)
MAMAK TÜRKÜSÜ DO RE MÝ NOTALARI LAZIM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9589-mamak-turkusu-do-re-mi-notalari-lazim.html)
Olgun Simsek - Ask Olsun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9567-olgun-simsek-ask-olsun.html)
SÝNCANLI MUSTAFANIN YAZDIÐI YOLCU NUN NOTALARINI VEREBÝLÝRMÝSÝNÝZZ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9564-sincanli-mustafanin-yazdigi-yolcu-nun-notalarini-verebilirmisinizz.html)
kucuk mahsun- Garip anam ISTEK ACILL (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9562-kucuk-mahsun-garip-anam-istek-acill.html)
bir kýz bana emmi dedi neyleyým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9558-bir-kiz-bana-emmi-dedi-neyleyim.html)
Acýyý Baþýma Nar Eylediler *istek* (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9556-aciyi-basima-nar-eylediler-istek.html)
sen giderken *istek* (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9555-sen-giderken-istek.html)
Emre Saltýk*Aþk Benim Aþýk Benim Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9525-emre-saltik-ask-benim-asik-benim-nota-istek.html)
sarý kýz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9470-sari-kiz.html)
Dün Gece Dün Gece Seyrim Ýçinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9469-dun-gece-dun-gece-seyrim-icinde.html)
müslüm gürses (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9460-muslum-gurses.html)
kipriðin kaþýna deðdiði zaman( solfej istiyorum) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9459-kiprigin-kasina-degdigi-zaman-solfej-istiyorum.html)
BÝTTÝM GEL NOTA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9458-bittim-gel-nota.html)
BÝR OGUL BÜYÜTMELÝSÝN DO RE MÝ NOTASI (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9563-bir-ogul-buyutmelisin-do-re-mi-notasi.html)
Sipan Xelat evin "istek" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9447-sipan-xelat-evin-istek.html)
Al Ömrümü Koy Ömrünün Üstüne "istek" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9445-al-omrumu-koy-omrunun-ustune-istek.html)
Neler Ettin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9437-neler-ettin.html)
Kýnamayýn Aklým Yitirdiðime ariyorum!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9424-kinamayin-aklim-yitirdigime-ariyorum.html)
Piro (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9422-piro.html)
AHMET KAYA METRÝSÝN ÖNÜNDE DURDUM DO RE MÝ NOTASINI YAZARMINIZ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9419-ahmet-kaya-metrisin-onunde-durdum-do-re-mi-notasini-yazarminiz.html)
oðlan þibidik kýz þibidik (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9417-oglan-sibidik-kiz-sibidik.html)
[ISTEK] Eren Ozutemiz - Kimim Kaldi. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9416-istek-eren-ozutemiz-kimim-kaldi.html)
yalancýsýn sen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9415-yalancisin-sen.html)
kederliyim kederli (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9409-kederliyim-kederli.html)
kurtce do-re-mili ve videolu bir parca lutfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9406-kurtce-do-re-mili-ve-videolu-bir-parca-lutfen.html)
yalan seni sevmediyim yalan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9386-yalan-seni-sevmediyim-yalan.html)
gömdüm oðul lutfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9382-gomdum-ogul-lutfen.html)
mevlam güldiyerek iki göz vermiþ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9381-mevlam-guldiyerek-iki-goz-vermis.html)
yeþil baþlý güvel ördek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9380-yesil-basli-guvel-ordek.html)
arkadaþlar uyan ay kýz notalarý lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9379-arkadaslar-uyan-ay-kiz-notalari-lazim.html)
PAYLAÞILDI GENÇ OSMAN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9378-genc-osman.html)
ESAT KABAKLI- ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ (Çanakkale bugün toz ile duman) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9367-esat-kabakli-canakkale-turkusu-canakkale-bugun-toz-ile-duman.html)
Aþk türküleri (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9365-ask-turkuleri.html)
grup yorum dan cemo can notasýný bilen varsa gönderirmi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9363-grup-yorum-dan-cemo-can-notasini-bilen-varsa-gonderirmi.html)
DAGLAR SÖZÜMÜZ VAR DO RE MÝ NOTASINI YAZARMISINIZ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9355-daglar-sozumuz-var-do-re-mi-notasini-yazarmisiniz.html)
Gel Gizli Gizli -istek- Asik Mahzuni Serif (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9354-gel-gizli-gizli-istek-asik-mahzuni-serif.html)
ankaranýn baglarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9353-ankaranin-baglari.html)
PAYLAÞILDI Güneþ topla benim için (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9350-gunes-topla-benim-icin.html)
sen giderken ( karanfiller sýralýydý) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9349-sen-giderken-karanfiller-siraliydi.html)
turnam gidersen mardine (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9345-turnam-gidersen-mardine.html)
Kivircik ali - tel vurdu beni - istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9336-kivircik-ali-tel-vurdu-beni-istek.html)
bulamdým ben (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9332-bulamdim-ben.html)
zar ustasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9326-zar-ustasi.html)
ayletme beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9323-ayletme-beni.html)
PAYLAÞILDI Banane (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9318-banane.html)
Nota istek: "Yaðmurun sesine bak aþka davet ediyor" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9314-nota-istek-yagmurun-sesine-bak-aska-davet-ediyor.html)
Mutluluk Dedigin-Özcan Türe (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9312-mutluluk-dedigin-ozcan-ture.html)
PAYLAÞILDI grup yorum daglara gel notasý do re mi yazarmýsýnýz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9305-grup-yorum-daglara-gel-notasi-do-re-mi-yazarmisiniz.html)
Awaze Çiya- Destana Zape (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9300-awaze-ciya-destana-zape.html)
PAYLAÞILDI Yabancý Türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9296-yabanci-turkusu.html)
PAYLAÞILDI Gün Dogdu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9291-gun-dogdu.html)
Ben Hep Seni Düþünürüm notalarýný bulabilirseniz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9288-ben-hep-seni-dusunurum-notalarini-bulabilirseniz.html)
iki büyük nimetim var (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9287-iki-buyuk-nimetim-var.html)
Do re mi $ekilinde Halay notalari [ISTEK] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9251-do-re-mi-ekilinde-halay-notalari-istek.html)
Çýrpýnýrdý Karadeniz Do Re Þeklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9248-cirpinirdi-karadeniz-do-re-seklinde.html)
Yeni türkü - Olmasa mektubun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9245-yeni-turku-olmasa-mektubun.html)
FEVZÝ KURTULUÞ DÝREN SEVDALIM DÝREN DO RE MÝ NOTASINI BÝLEN VARMI (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9235-fevzi-kurtulus-diren-sevdalim-diren-do-re-mi-notasini-bilen-varmi.html)
vurmammý lazým yar? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9226-vurmammi-lazim-yar.html)
YARE söyleme (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9225-yare-soyleme.html)
Harmana Serdiler Sarý Samaný..! / Solfej Ýstek...! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9213-harmana-serdiler-sari-samani-solfej-istek.html)
PAYLAÞILDI Evlerinin Önü Mersin...! / Solfej Ýstek...! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9212-evlerinin-onu-mersin-solfej-istek.html)
Cýngýllým ( mustafa küçük ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9206-cingillim-mustafa-kucuk.html)
(istek) Vay Gözünü Sevdiðimin Dünyasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9178-istek-vay-gozunu-sevdigimin-dunyasi.html)
UÐUR IÞILAK GURBET ELDE NOTA ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9174-ugur-isilak-gurbet-elde-nota-istek.html)
Derman Sendedir Do-Re-Mi istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9166-derman-sendedir-do-re-mi-istek.html)
ÇÖZÜLMEDI engin nurþaniden - yaralý gönlüme olmadýn ortak (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9153-engin-nursaniden-yarali-gonlume-olmadin-ortak.html)
PAYLAÞILDI Keloglan-Dalýna konacagým Nota yý Atabilirmisiniz lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9149-keloglan-dalina-konacagim-nota-yi-atabilirmisiniz-lutfen.html)
bir insan ömrünü neye vermeli (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9148-bir-insan-omrunu-neye-vermeli.html)
Ali Kýnýk - çal kemancý [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9127-ali-kinik-cal-kemanci-nota-istek.html)
Engin Nurþani-Gülseren (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9126-engin-nursani-gulseren.html)
ay buluta girmiþ gece yarýsý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9123-ay-buluta-girmis-gece-yarisi.html)
Hep Sonradan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9122-hep-sonradan.html)
Zalim Gurbet oguz yilmaz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9120-zalim-gurbet-oguz-yilmaz.html)
Testere Jenerik Müzik Notasý Lazým...! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9116-testere-jenerik-muzik-notasi-lazim.html)
PAYLAÞILDI akkuþun gürgenleri (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9114-akkusun-gurgenleri.html)
yýldýz tilbe haberin olsun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9113-yildiz-tilbe-haberin-olsun.html)
bir insan ömrününü neye vermeli (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9104-bir-insan-omrununu-neye-vermeli.html)
Ugur Isilak - Besikten Mezara Kadar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9101-ugur-isilak-besikten-mezara-kadar.html)
ayrýlýkta sevdadandýr (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9083-ayrilikta-sevdadandir.html)
Seyyah olup þu alemi gezerim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9070-seyyah-olup-su-alemi-gezerim.html)
ÇÖZÜLMEDI Eskiþehir çiftetelli notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9045-eskisehir-ciftetelli-notasi.html)
karakýz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9024-karakiz.html)
Dun mu burdayidin'nin notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9022-dun-mu-burdayidinnin-notasi.html)
PAYLAÞILDI Engin Nurþaniden - Hiç (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9017-engin-nursaniden-hic.html)
Engin Nurþaniden - Hiç türküsünün notalarýný istiyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9016-engin-nursaniden-hic-turkusunun-notalarini-istiyorum.html)
sen istersen unut beni vefasýz yarim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/9006-sen-istersen-unut-beni-vefasiz-yarim.html)
Arabada 5 Evde 15 Nota. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8996-arabada-5-evde-15-nota.html)
Soner Olgun - Kara Sevdam - Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8994-soner-olgun-kara-sevdam-nota-istek.html)
istek : fadile - ibrahim tatlises (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8988-istek-fadile-ibrahim-tatlises.html)
Ýstek. Taleal Bedru Aleyna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8982-istek-taleal-bedru-aleyna.html)
ÇÖZÜLDÜ Ay dÎlberÊ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8981-ay-dilbere.html)
Töremiyesin Nota Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8975-toremiyesin-nota-istek.html)
niran ünsal hangimiz sevmedik... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8974-niran-unsal-hangimiz-sevmedik.html)
istek: engin nursani gel desem gelirmiydin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8973-istek-engin-nursani-gel-desem-gelirmiydin.html)
istek:gelevera deresi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8971-istek-gelevera-deresi.html)
istek : kimselerim yoktur derdimi yanam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8969-istek-kimselerim-yoktur-derdimi-yanam.html)
notada bað iþaretler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8953-notada-bag-isaretler.html)
Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8952-istek.html)
Munzur Dagi Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8951-munzur-dagi-istek.html)
Aþkýmýza Gölge düþrdün þarkýsýnýn notasýný bulabilirmisiniz acaba do-re-mi olarak (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8946-askimiza-golge-dusrdun-sarkisinin-notasini-bulabilirmisiniz-acaba-do-re-mi-olarak.html)
Antebin Kalesi musik notasi ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8945-antebin-kalesi-musik-notasi-ariyorum.html)
Nurullah Akçayýr - Buz tutmuþ gönül daðýný (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8944-nurullah-akcayir-buz-tutmus-gonul-dagini.html)
grup yorum-bu kente yalnýzlýk düþtüðü zaman (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8942-grup-yorum-bu-kente-yalnizlik-dustugu-zaman.html)
Mahur Beste-Ahmet Kaya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8938-mahur-beste-ahmet-kaya.html)
Hasret Gultekin - Olmedim Ben Diyorum (Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8937-hasret-gultekin-olmedim-ben-diyorum-istek.html)
Koçgiri Baþladý Harba Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8926-kocgiri-basladi-harba-nota-istek.html)
Istek: Yozgat surmelisini bilen varmi ?(do re mi seklinde) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8920-istek-yozgat-surmelisini-bilen-varmi-do-re-mi-seklinde.html)
Madenciden istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8909-madenciden-istek.html)
ibrahim tatlýses - sevmek [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8908-ibrahim-tatlises-sevmek-nota-istek.html)
kýsa baglamada akor atma (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8907-kisa-baglamada-akor-atma.html)
Kostak...Do re mi Þeklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8905-kostak-do-re-mi-seklinde.html)
Severek Ayrýlalým-Orhan Gencebay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8904-severek-ayrilalim-orhan-gencebay.html)
Beni köyümün yagmurlarinda yikasinlar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8902-beni-koyumun-yagmurlarinda-yikasinlar.html)
gelmedin,zamansýz yaðmur,sen aþksýn.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8896-gelmedin-zamansiz-yagmur-sen-asksin.html)
PAYLAÞILDI Ahmet Kaya - Yaþamadýn Sen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8888-ahmet-kaya-yasamadin-sen.html)
neþet ertaþ istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8868-neset-ertas-istek.html)
kapýcý izzet ve dokumacý kýzlar istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8867-kapici-izzet-ve-dokumaci-kizlar-istek.html)
deli gönül hangi dala konarsýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8865-deli-gonul-hangi-dala-konarsin.html)
babuba (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8863-babuba.html)
Grup Sentez-Daðlar notasý aramaktayým... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8853-grup-sentez-daglar-notasi-aramaktayim.html)
Yarsýz Çekilmiyor (güler duman ) istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8851-yarsiz-cekilmiyor-guler-duman-istek.html)
ali kýzýltuð sen gel diyorsun öff öff býlen warsa ve paylasýrsa cok makbule gecer (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8843-ali-kiziltug-sen-gel-diyorsun-off-off-bilen-warsa-ve-paylasirsa-cok-makbule-gecer.html)
Yaralý Ceylaným (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8841-yarali-ceylanim.html)
Hani gelecegin yok nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8835-hani-gelecegin-yok-nota.html)
ÇÖZÜLMEDI Grup Sentez-Daðlar notasý aramaktayým... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8834-grup-sentez-daglar-notasi-aramaktayim.html)
Dilini Kana BULAMA !!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8832-dilini-kana-bulama.html)
çilekeþ notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8823-cilekes-notasi.html)
Sevmeyi sen alýþtýrdýn. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8821-sevmeyi-sen-alistirdin.html)
Oyun Havalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8818-oyun-havalari.html)
Ali Asker- Sevin Gayrý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8810-ali-asker-sevin-gayri.html)
Ýstek (Kar Gördüm Kaydým Kaymaz Olaydým) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8803-istek-kar-gordum-kaydim-kaymaz-olaydim.html)
Yavuz Bingöl - Sele verseydim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8801-yavuz-bingol-sele-verseydim.html)
Istek arkadaslar :))) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8800-istek-arkadaslar.html)
Grup Yorum Hey Gökler Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8799-grup-yorum-hey-gokler-nota-istek.html)
Hele Bak Saclarina Kar Yagdi notasi varmi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8789-hele-bak-saclarina-kar-yagdi-notasi-varmi.html)
Ankaranýn baðlarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8787-ankaranin-baglari.html)
Oy Gelin Notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8785-oy-gelin-notasi.html)
Bütün Evren Semah Döner nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8783-butun-evren-semah-doner-nota.html)
cevdet baðca notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8778-cevdet-bagca-notalari.html)
Orhan Gencebay Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8776-orhan-gencebay-istek.html)
Feleðin bunca kahrýný(çekemiyom gayrý) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8774-felegin-bunca-kahrini-cekemiyom-gayri.html)
Pancar Pezik Degilmi Uzun Sap ( Nota Istek ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8754-pancar-pezik-degilmi-uzun-sap-nota-istek.html)
Topal Oyun Havasý (Do-re-mi) Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8747-topal-oyun-havasi-do-re-mi-istek.html)
erisin daðlarýn karý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8744-erisin-daglarin-kari.html)
caner gülsüm-yüregimin baþý yangýn yeridir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8741-caner-gulsum-yuregimin-basi-yangin-yeridir.html)
abidin biter türkü gözlüm notasýný rica ediyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8720-abidin-biter-turku-gozlum-notasini-rica-ediyorum.html)
Tükendi Nakti Ömrüm notalarý lazým . (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8713-tukendi-nakti-omrum-notalari-lazim.html)
gelin eyledim (lütfen) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8712-gelin-eyledim-lutfen.html)
hasret rüzagarlarý de re mi notasý lazým lutfen bulamadýmmm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8708-hasret-ruzagarlari-de-re-mi-notasi-lazim-lutfen-bulamadimmm.html)
Istek nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8692-istek-nota.html)
Ahmet Kaya-Dost(Gül Yüzlü Gül Düstüm) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8689-ahmet-kaya-dost-gul-yuzlu-gul-dustum.html)
Gurbet Eller Ne Yaptýnýz (verin benim sevdigimi) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8687-gurbet-eller-ne-yaptiniz-verin-benim-sevdigimi.html)
Bile Bile Sevdim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8685-bile-bile-sevdim.html)
elazýð diki (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8650-elazig-diki.html)
Dar Geldi Sana Ankara / Kapici Izzet Ankarali Namik Notasi lazim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8645-dar-geldi-sana-ankara-kapici-izzet-ankarali-namik-notasi-lazim.html)
gecenin nemimi düþmüþ gözlerine (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8632-gecenin-nemimi-dusmus-gozlerine.html)
nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8623-nota-istek.html)
Özlemim var (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8622-ozlemim-var.html)
Piro - Boþuna aðlarmý insan derdi varsa aðlar insan derdinden dilo (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8617-piro-bosuna-aglarmi-insan-derdi-varsa-aglar-insan-derdinden-dilo.html)
þu tarlanýn düzüne (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8612-su-tarlanin-duzune-istek.html)
aþkolsun sana çocuk (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8601-askolsun-sana-cocuk.html)
ALÝ EKBER ÇÝÇEK -AÐLAMA GÖZLERÝM MEVLAM KERÝMDÝR- NOTA ÝSTEK.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8595-ali-ekber-cicek-aglama-gozlerim-mevlam-kerimdir-nota-istek.html)
eylen yolcum eylen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8565-eylen-yolcum-eylen.html)
GÖNLÜM ATAÞLARA YANDI GÝDÝYOR (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8557-gonlum-ataslara-yandi-gidiyor.html)
cem karaca - ýslak ýslak [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8555-cem-karaca-islak-islak-nota-istek.html)
PAYLAÞILDI Grup Munzur dan Ýsyan Ateþi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8539-grup-munzur-dan-isyan-atesi.html)
Dam üstüne cul serer do re mi seklinde lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8470-dam-ustune-cul-serer-do-re-mi-seklinde-lutfen.html)
Enver Celik - Dilan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8467-enver-celik-dilan.html)
BÝR SELAM SAL SABAH OLSUN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8465-bir-selam-sal-sabah-olsun.html)
muharrem temiz kalktý havalandý nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8416-muharrem-temiz-kalkti-havalandi-nota.html)
ELGAJÝYE (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8413-elgajiye.html)
Engin nursani - Gel desem gelirmiydin "iSTEK" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8412-engin-nursani-gel-desem-gelirmiydin-istek.html)
lazým deðilsen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8410-lazim-degilsen.html)
BU DERE KUMLU DERE ESKIDE YARIM ESKI ACIL (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8408-bu-dere-kumlu-dere-eskide-yarim-eski-acil.html)
Yansin Hozat Yansin Nota Lütfen Acil (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8407-yansin-hozat-yansin-nota-lutfen-acil.html)
tükendim yar notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8392-tukendim-yar-notasi.html)
anladým anladým bitsin notasý lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8348-anladim-anladim-bitsin-notasi-lutfen.html)
ÇÖZÜLDÜ Odam Kireçtir Benim Do re mi nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8343-odam-kirectir-benim-do-re-mi-nota-istek.html)
Gülüþün Gülden Güzel Notasý Arýyorum. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8341-gulusun-gulden-guzel-notasi-ariyorum.html)
Sevgili arkadaþlarým! AÐRI DAÐI EFSANESÝ do re mi notasý lazIM(GÜL TENÝNDEN..) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8338-sevgili-arkadaslarim-agri-dagi-efsanesi-do-re-mi-notasi-lazim-gul-teninden.html)
Seher Yýldýzý do-re-mi nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8337-seher-yildizi-do-re-mi-nota-istek.html)
sen gelmezsen bahar gelmez türküsünün notasýný bulabilir misiniz? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8332-sen-gelmezsen-bahar-gelmez-turkusunun-notasini-bulabilir-misiniz.html)
Aciyi Basimdan Nar Eylediler NOTA-ISTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8319-aciyi-basimdan-nar-eylediler-nota-istek.html)
Ahmet Kaya - Entel Maganda (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8314-ahmet-kaya-entel-maganda.html)
kývýrcýk alýden yanýmda sen omayýnca do re mý seklýnde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8313-kivircik-aliden-yanimda-sen-omayinca-do-re-mi-seklinde.html)
nota istek! DERDÝNDEN VEREM OLSAM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8282-nota-istek-derdinden-verem-olsam.html)
zahit bizi tan eyleme - istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8281-zahit-bizi-tan-eyleme-istek.html)
Onur Þan anladým anladým bitsin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8263-onur-san-anladim-anladim-bitsin.html)
Servet kocakaya Zor günler iclal aydýn þiirini okumuþ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8261-servet-kocakaya-zor-gunler-iclal-aydin-siirini-okumus.html)
mrb ercan papurda babam türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8254-mrb-ercan-papurda-babam-turkusu.html)
Amerika Katil (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8244-amerika-katil.html)
NOTA ÝSTEK SENLE AÇAMAM,BENDE SEVDA MI BIRAKTIN,SÖZÜMÜ TUTAMADIM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8243-nota-istek-senle-acamam-bende-sevda-mi-biraktin-sozumu-tutamadim.html)
Kardeþ Türküler Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8238-kardes-turkuler-nota-istek.html)
raký doldur fincana (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8226-raki-doldur-fincana.html)
Mahsun-i Þerif,(Hak bana bir ömür vermiþ) boþu boþuna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8206-mahsun-i-serif-hak-bana-bir-omur-vermis-bosu-bosuna.html)
nazLý YaRe küSDüqümüDe söyLeme notalarý lasým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8205-nazli-yare-kusduqumude-soyleme-notalari-lasim.html)
nota istek madenci türküs (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8197-nota-istek-madenci-turkus.html)
bunun gibi halay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8195-bunun-gibi-halay.html)
kan gider parçasinin do remi notalarini bilen varmi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8194-kan-gider-parcasinin-do-remi-notalarini-bilen-varmi.html)
Ahmet Kaya'dan siz yanmayýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8191-ahmet-kayadan-siz-yanmayin.html)
rahmetli üstat kývýrcýk ali nin yaþamdan ölüme parçasýnýn notasý var mý? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8188-rahmetli-ustat-kivircik-ali-nin-yasamdan-olume-parcasinin-notasi-var-mi.html)
KAÝNATIN AYNASIYAN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8183-kainatin-aynasiyan.html)
Tutustu Gönül ceragim-Kivircik Ali Yardimci olursaniz sevinirim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8176-tutustu-gonul-ceragim-kivircik-ali-yardimci-olursaniz-sevinirim.html)
nota istek "madenci türküsü" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8158-nota-istek-madenci-turkusu.html)
hüseynikten çýktým þeher yoluna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8155-huseynikten-ciktim-seher-yoluna.html)
Nota istek!!Selda Bagcan-kul olayim kalem tutan ellere do re mi sekli ltf;) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8116-nota-istek-selda-bagcan-kul-olayim-kalem-tutan-ellere-do-re-mi-sekli-ltf.html)
aradýðýný bulamamak (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8114-aradigini-bulamamak.html)
Nota istek! bir acaib sevda düþtü serime (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8098-nota-istek-bir-acaib-sevda-dustu-serime.html)

DevriMs
13.Eyll.2011, 21:23
Arabesk nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8096-arabesk-nota.html)
basimda tulbendim yar ve ela gozlum turkusu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8087-basimda-tulbendim-yar-ve-ela-gozlum-turkusu.html)
PAYLAÞILDI Numan-Hadi Insafsiz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8080-numan-hadi-insafsiz.html)
Nesini Söyleyeyim NOTA ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8070-nesini-soyleyeyim-nota-istek.html)
nurettin reçber aðlama yar notalarý bulabilir misiniz arkadaþlar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8068-nurettin-recber-aglama-yar-notalari-bulabilir-misiniz-arkadaslar.html)
mrb (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8056-mrb.html)
gönül kahraman-yar sevdasi nota istegi do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8052-gonul-kahraman-yar-sevdasi-nota-istegi-do-re-mi.html)
zara-ah su eller parcasinin do re mi seklinde notalari varmi????? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8051-zara-ah-su-eller-parcasinin-do-re-mi-seklinde-notalari-varmi.html)
Bir baskadir benim memleketim. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8044-bir-baskadir-benim-memleketim.html)
ÇÖZÜLMEDI (Admin duy sesimi) Ali Asker Kizildere adin ahire kalsin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8033-admin-duy-sesimi-ali-asker-kizildere-adin-ahire-kalsin.html)
evindar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8032-evindar.html)
deniz koydum adýný nota isteði (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8030-deniz-koydum-adini-nota-istegi.html)
sarý kýzým salla kýzým oyun havasý notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8027-sari-kizim-salla-kizim-oyun-havasi-notasi.html)
Nursaniden Vicdanisiz (ISTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/8015-nursaniden-vicdanisiz-istek.html)
Canan Özacar-Köylü Kizi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7984-canan-ozacar-koylu-kizi.html)
kiremitte buzmusun do - re - mi (solfej) rica ediyorum (özellikle mehmet abi) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7976-kiremitte-buzmusun-do-re-mi-solfej-rica-ediyorum-ozellikle-mehmet-abi.html)
Götür beni gittigin yere - Sensiz ben Nefes Alamam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7972-gotur-beni-gittigin-yere-sensiz-ben-nefes-alamam.html)
TANER OLGUN ANEY PARCASI (DO RE MÝ SEKLÝNDE) ACÝL LÜTFEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7956-taner-olgun-aney-parcasi-do-re-mi-seklinde-acil-lutfen.html)
Asaletim Alidendir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7953-asaletim-alidendir.html)
Kesik Çayýr Biçilir mi ? nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7925-kesik-cayir-bicilir-mi-nota-istek.html)
Gurbetten Gelmisim Yogunum Hanci (notalari) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7884-gurbetten-gelmisim-yogunum-hanci-notalari.html)
Özcan Türe (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7837-ozcan-ture.html)
yardým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7835-yardim.html)
Cemal Kaya- Vicdansýz Yar !...ISTEK..! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7830-cemal-kaya-vicdansiz-yar-istek.html)
HOYRATLAR GEÐMESÝN GÜLLERÝNÝZE NOTASINI YAZARSANIZ ÇOK SEVÝNÝRÝM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7827-hoyratlar-gegmesin-gullerinize-notasini-yazarsaniz-cok-sevinirim.html)
YÜCE DAÐ BAÞINA YAÐAN KAR ÝDÝM NOTALARÝ ÝLE KOYABÝLCEK VARMÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7826-yuce-dag-basina-yagan-kar-idim-notalari-ile-koyabilcek-varmi.html)
Uyan Sunam Uyan... Arkadaþlar lütfen bu türkünün baðlama notalarýný paylaþýn!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7821-uyan-sunam-uyan-arkadaslar-lutfen-bu-turkunun-baglama-notalarini-paylasin.html)
HATIRLA SEVGÝLÝ GEÇMÝÞTEN GELECEGE NOTALARI VARMI ACABA... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7819-hatirla-sevgili-gecmisten-gelecege-notalari-varmi-acaba.html)
Ali Kinik - "Küstün mü" ve "Baska birini mi sevdin.." (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7816-ali-kinik-kustun-mu-ve-baska-birini-mi-sevdin.html)
av mevsimi filminde geçen ve ünlü olan kazým koyuncu nun hayde türküsü notalarý? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7811-av-mevsimi-filminde-gecen-ve-unlu-olan-kazim-koyuncu-nun-hayde-turkusu-notalari.html)
Kazým Koyuncu - Hayat (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7809-kazim-koyuncu-hayat.html)
PAYLAÞILDI Grup Yorum - Sýyrýlýp Gelen (rica etsem baðlama notalarýný paylaþýrmýsýnz) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7798-grup-yorum-siyrilip-gelen-rica-etsem-baglama-notalarini-paylasirmisinz.html)
býrak gam kederi yaralý gönlüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7797-birak-gam-kederi-yarali-gonlum.html)
bugün ben güzeller þahýný gördüm sadýk ahmet dede notasýný arýyorum........ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7789-bugun-ben-guzeller-sahini-gordum-sadik-ahmet-dede-notasini-ariyorum.html)
söyleyemedim(DURAN PEKÖZ) nota lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7787-soyleyemedim-duran-pekoz-nota-lazim.html)
Deli gönül hangi dala konarsýn!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7785-deli-gonul-hangi-dala-konarsin.html)
Deli Gönül aptal Gönül notasý lazým acill bilen varsa yardýmm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7784-deli-gonul-aptal-gonul-notasi-lazim-acill-bilen-varsa-yardimm.html)
vay vay dünya vay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7778-vay-vay-dunya-vay.html)
PAYLAÞILDI OZAN EMEKÇÝNÝN ALÝ HAYDAR TÜRKÜSÜ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7761-ozan-emekcinin-ali-haydar-turkusu.html)
HASRET DÜÞTÜ GÖNLÜME ACÝL LAZIM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7755-hasret-dustu-gonlume-acil-lazim.html)
Fatih Kisaparmak - Bu Adam Benim Babam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7754-fatih-kisaparmak-bu-adam-benim-babam.html)
Þah-ý Merdan ( Kün Deyince ) ??? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7709-sah-i-merdan-kun-deyince.html)
derdiyoklar ikilisi-gurbet aksami notalarini bilen var mi ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7700-derdiyoklar-ikilisi-gurbet-aksami-notalarini-bilen-var-mi.html)
Delalým türküsünün notasýný arýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7698-delalim-turkusunun-notasini-ariyorum.html)
Arkadaþlar Aþýk Mahsuninin Bak Ýte Hele Türküsünü Arýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7682-arkadaslar-asik-mahsuninin-bak-ite-hele-turkusunu-ariyorum.html)
tuðba ger pek yokuþmuþ cavurasarýn yollarý notasý aranýyor yardýmcý olun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7668-tugba-ger-pek-yokusmus-cavurasarin-yollari-notasi-araniyor-yardimci-olun.html)
Bu hale düþmeme sen sebep oldun ( Engin NURÞANÝ ) Nota solfej varolanla paylaþ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7657-bu-hale-dusmeme-sen-sebep-oldun-engin-nursani-nota-solfej-varolanla-paylas.html)
nota istek ugur isilak-muamma ve metin karatas soyleme (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7651-nota-istek-ugur-isilak-muamma-ve-metin-karatas-soyleme.html)
Kolay Bi Deyiþ bÝLEN VARMI ARKADAÞLAR (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7650-kolay-bi-deyis-bilen-varmi-arkadaslar.html)
Ýstek-Sevdalým Hayat- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7649-istek-sevdalim-hayat.html)
Mazlum Çimen - Yar Unutamadým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7646-mazlum-cimen-yar-unutamadim.html)
Neset Ertas dan hata benim suc benim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7645-neset-ertas-dan-hata-benim-suc-benim.html)
zor imiþ meðer notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7634-zor-imis-meger-notasi.html)
Ferdi Tayfur Yikilasin be Dünya istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7631-ferdi-tayfur-yikilasin-dunya-istek.html)
Seyda Perinçek - ÇU ÇU NEMA TE (Notasýný Paylaþýrmýsýnýz) LÜTFEN! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7614-seyda-perincek-cu-cu-nema-te-notasini-paylasirmisiniz-lutfen.html)
Sunam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7610-sunam.html)
Gidene bak gidene (Güldaniyem) Türküsünün notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7604-gidene-bak-gidene-guldaniyem-turkusunun-notasi.html)
bu þehri yakmaya geldim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7602-bu-sehri-yakmaya-geldim.html)
kurþunlara gelesin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7592-kursunlara-gelesin.html)
kurþunlara gelesin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7588-kursunlara-gelesin.html)
Vicdansiz daglar u.h. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7581-vicdansiz-daglar-u-h.html)
onur akýn bana bir gül ver nota lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7575-onur-akin-bana-bir-gul-ver-nota-lazim.html)
sazimdaki tel aglar notalarini bilen var mi ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7572-sazimdaki-tel-aglar-notalarini-bilen-var-mi.html)
neydem sunam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7570-neydem-sunam.html)
Can Yarim Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7521-can-yarim-istek.html)
sevdana gonul verdim ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7504-sevdana-gonul-verdim.html)
Bir sandýðým vardý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7483-bir-sandigim-vardi.html)
Kaldýr Nikabýný Görem Yüzünü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7459-kaldir-nikabini-gorem-yuzunu.html)
Gurbet(özdemir erdoðan_Çöpçüler kralý) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7455-gurbet-ozdemir-erdogan_copculer-krali.html)
memleket isterim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7448-memleket-isterim.html)
nota istek nurettin reçber ay karanlýk gece vurdular beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7441-nota-istek-nurettin-recber-ay-karanlik-gece-vurdular-beni.html)
Soyha Gönül nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7432-soyha-gonul-nota.html)
ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7410-istek.html)
Merhaba arkadaþlar ben " düzgin bawo " notalarý nette aradým fakat bulamadým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7408-merhaba-arkadaslar-ben-duzgin-bawo-notalari-nette-aradim-fakat-bulamadim.html)
Mikail Aslan - Ya Xizir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7375-mikail-aslan-ya-xizir.html)
allah rýzasý için DUYDUMKÝ UNUTMUÞSUN GÖZLERÝMÝN rengini Do re MÝ nota - (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7348-allah-rizasi-icin-duydumki-unutmussun-gozlerimin-rengini-do-re-mi-nota.html)
"AÐRI DAÐI EFSANESÝ "nin kýsa sap baðlama için notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7347-agri-dagi-efsanesi-nin-kisa-sap-baglama-icin-notasi.html)
hakan yeþilyurt sen aþksýn kýsa sap notalarýný rica ediyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7340-hakan-yesilyurt-sen-asksin-kisa-sap-notalarini-rica-ediyorum.html)
2 sarki notasi istiyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7338-2-sarki-notasi-istiyorum.html)
Caner Gülsüm - Verin Benim Sevdigmi (Gurbet Elde Ne Yaptiniz) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7327-caner-gulsum-verin-benim-sevdigmi-gurbet-elde-ne-yaptiniz.html)
ekinler ekiliyor nota- söz istek yardým lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7321-ekinler-ekiliyor-nota-soz-istek-yardim-lutfen.html)
kýrtýl semahý (Aþaðýdan Gelen Telli Turnam) notalarý lazým arkadaþlar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7318-kirtil-semahi-asagidan-gelen-telli-turnam-notalari-lazim-arkadaslar.html)
açma bugün perdeleri lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7314-acma-bugun-perdeleri-lutfen.html)
PAYLAÞILDI Bugun bana Dokunmayin-Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7310-bugun-bana-dokunmayin-istek.html)
Engin Nursani sensizligin yeri bombos notalarini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7307-engin-nursani-sensizligin-yeri-bombos-notalarini-ariyorum.html)
Dayanam (u.h) notalarini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7300-dayanam-u-h-notalarini-ariyorum.html)
Ahmet Aslan - Dewo Dewo (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7277-ahmet-aslan-dewo-dewo.html)
AHMET KAYA - YAÞAMADIN SEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7276-ahmet-kaya-yasamadin-sen.html)
geceyi sana yazdým- onur akýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7271-geceyi-sana-yazdim-onur-akin.html)
onur akýn gaybana geceler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7268-onur-akin-gaybana-geceler.html)
mahzuni þerif - fadimem nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7255-mahzuni-serif-fadimem-nota-istek.html)
Yavuz Bingöl - Nisan yaðmuru nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7254-yavuz-bingol-nisan-yagmuru-nota-istek.html)
eller eller urbet eller (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7250-eller-eller-urbet-eller.html)
aynur doðan-yaranmaz aþýk (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7244-aynur-dogan-yaranmaz-asik.html)
ahmet kaya - baþým belada nota isteði (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7233-ahmet-kaya-basim-belada-nota-istegi.html)
Ahmet aslan-gulband dano (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7230-ahmet-aslan-gulband-dano.html)
Topal Oyun Havasý Notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7220-topal-oyun-havasi-notalari.html)
Caner gülsüm - verin benim sevdigimi (gurbet elede ne yaptiniz) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7191-caner-gulsum-verin-benim-sevdigimi-gurbet-elede-ne-yaptiniz.html)
eller eller gurbet eller nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7189-eller-eller-gurbet-eller-nota.html)
Akþam güneþi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7179-aksam-gunesi.html)
Yusuf Hayaloglu - Nalan Nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7176-yusuf-hayaloglu-nalan-nota.html)
bu adam benim babam do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7170-bu-adam-benim-babam-do-re-mi.html)
Eskiþehir Çiftetellisi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7126-eskisehir-ciftetellisi.html)
kurtce Zere Gunde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7125-kurtce-zere-gunde.html)
hava nasýl oralarda üþüyor musun? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7086-hava-nasil-oralarda-usuyor-musun.html)
Freddie mercury - Another one bites the dust (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7079-freddie-mercury-another-one-bites-dust.html)
Nota istek - daglara sor beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7073-nota-istek-daglara-sor-beni.html)
suda balýk yan gider (Do-Re-Mi) þeklinde notasý lazým. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7048-suda-balik-yan-gider-do-re-mi-seklinde-notasi-lazim.html)
kardeþin duymaz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7044-kardesin-duymaz.html)
yansýn hozat yansýn n0ta (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7039-yansin-hozat-yansin-n0ta.html)
Orhan Gencebay - Leyla ile Mecnun yaylý solo (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7034-orhan-gencebay-leyla-ile-mecnun-yayli-solo.html)
Engin nursani turkuleri.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7033-engin-nursani-turkuleri.html)
melek yüzlü sahtekar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/7002-melek-yuzlu-sahtekar.html)
Seni sevdiðime piþman ettirme (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6997-seni-sevdigime-pisman-ettirme.html)
Yazi bi der kisi bi dert (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6996-yazi-bi-der-kisi-bi-dert.html)
Bir Kara sevda türkü notasini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6987-bir-kara-sevda-turku-notasini-ariyorum.html)
Abiler birisi bu notayi koyabilirmi Ayrýlýk derdinin dermaný nedir ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6986-abiler-birisi-bu-notayi-koyabilirmi-ayrilik-derdinin-dermani-nedir.html)
Mehmet aslan-gözlerinde esir kaldým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6976-mehmet-aslan-gozlerinde-esir-kaldim.html)
Orhan Gencebay-Ayþen,Ziyankar,Mevsim mevsim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6974-orhan-gencebay-aysen-ziyankar-mevsim-mevsim.html)
gönlüm ateþlere yandý gidiyor nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6964-gonlum-ateslere-yandi-gidiyor-nota.html)
YAVUZ BÝNGÖL SELE VERSYDÝM ACÝL NOTA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6963-yavuz-bingol-sele-versydim-acil-nota.html)
Grup Yorum -Mehmet Saitin Turkusu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6962-grup-yorum-mehmet-saitin-turkusu.html)
---> Türkü Gözlüm - Abidin Biter (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6958-turku-gozlum-abidin-biter.html)
PAYLAÞILDI Denizin Dibinde Hatcam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6950-denizin-dibinde-hatcam.html)
Serif Kayran dan Cavreþamin türkünün notalarini ariyorum... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6947-serif-kayran-dan-cavresamin-turkunun-notalarini-ariyorum.html)
mrb ark (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6933-mrb-ark.html)
Ali Baran - Aþkýn Divanesi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6927-ali-baran-askin-divanesi.html)
aLdýn akLým bir bakýþta notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6926-aldin-aklim-bir-bakista-notalari.html)
Tolga Sað - Dilo Dilo (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6917-tolga-sag-dilo-dilo.html)
Gündoðdu marþý notaLarý acil!!!!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6916-gundogdu-marsi-notalari-acil.html)
Oðuz Yýlmaz Aþkýn Bitirdi Beni (Yaralarým sýzlýyor) Notasýný Arýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6886-oguz-yilmaz-askin-bitirdi-beni-yaralarim-sizliyor-notasini-ariyorum.html)
TAÞINDI: Erkan OÐUR- Ey Zahit Þaraba Eyle Ýhtiram (NOTA ÝSTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6879-tasindi-erkan-ogur-ey-zahit-saraba-eyle-ihtiram-nota-istek.html)
arguvana gidemem video lu uygulamalý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6866-arguvana-gidemem-video-lu-uygulamali.html)
Birisinde Emrah Mahsuniden Özledim Babam Notasi var mi ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6863-birisinde-emrah-mahsuniden-ozledim-babam-notasi-var-mi.html)
ah su eller (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6845-ah-su-eller.html)
giresun üstünde do re mi nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6841-giresun-ustunde-do-re-mi-nota.html)
GEÇER AYLAR GEÇER YILLAR (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6829-gecer-aylar-gecer-yillar.html)
ENGÝN NURÞANÝ YABANCI (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6828-engin-nursani-yabanci.html)
Iki keklik seke seke (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6827-iki-keklik-seke-seke.html)
mrb (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6826-mrb.html)
lütfen yardim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6824-lutfen-yardim.html)
Meftuni - Þükür karýn doyurmuyor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6814-meftuni-sukur-karin-doyurmuyor.html)
cevdet baðca kýrgýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6813-cevdet-bagca-kirgin.html)
Cemo - Grup yorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6810-cemo-grup-yorum.html)
Ýbrahim tatlý ses vay halýma türküsünün notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6807-ibrahim-tatli-ses-vay-halima-turkusunun-notasi.html)
Þelpe Videosu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6803-selpe-videosu.html)
ENGÝN NURÞANÝ RESMÝNÝ YAKTIRMA BANA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6801-engin-nursani-resmini-yaktirma-bana.html)
Emrahin notaliri bilen varsi lütfen yardim etsin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6800-emrahin-notaliri-bilen-varsi-lutfen-yardim-etsin.html)
yayladan gel kömür gözlümün notlarýný istiyorum acil yardýmcý olursanýz sevinirm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6799-yayladan-gel-komur-gozlumun-notlarini-istiyorum-acil-yardimci-olursaniz-sevinirm.html)
sarý saçlým mavi gözlüm nota istek pls (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6798-sari-saclim-mavi-gozlum-nota-istek-pls.html)
ENGÝN NURÞANÝ SIFIRI YEDÝM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6796-engin-nursani-sifiri-yedim.html)
Aþýk Ali Nurþani - Vicdansýz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6794-asik-ali-nursani-vicdansiz.html)
Türküler Yanmaz - Edip Akbayram (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6791-turkuler-yanmaz-edip-akbayram.html)
Engin Nurþani - Mutlumusun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6784-engin-nursani-mutlumusun.html)
Nursani-Insan Sevip Sevdigini Almazsa (U.h) Notasi kisa sap baglama icin lazim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6783-nursani-insan-sevip-sevdigini-almazsa-u-h-notasi-kisa-sap-baglama-icin-lazim.html)
Kamil Olan Kalmaz Naçar ( Gam Yeme Gönül ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6782-kamil-olan-kalmaz-nacar-gam-yeme-gonul.html)
Kara Kiz , Vay ben öleydim nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6777-kara-kiz-vay-ben-oleydim-nota-istek.html)
Mapushane Ranzalarý ( Aþýk Gülabi ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6773-mapushane-ranzalari-asik-gulabi.html)
gece gelen konuk (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6772-gece-gelen-konuk.html)
hýrpaladýn sol yanýmý.nota istek. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6771-hirpaladin-sol-yanimi-nota-istek.html)
Sensiz Yapamam Notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6770-sensiz-yapamam-notasi.html)
Hüseyin Turan - Sus Be Aðlama Gözüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6757-huseyin-turan-sus-aglama-gozum.html)
sorma be birader (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6756-sorma-birader.html)
kaynýn dibinde malmý yayýlýr nota istek ve antebin kalesine (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6754-kaynin-dibinde-malmi-yayilir-nota-istek-ve-antebin-kalesine.html)
Camlar Altinda Nota Pls :) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6750-camlar-altinda-nota-pls.html)
Be vicdansiz nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6748-vicdansiz-nota-istek.html)
Hak bunun neresinde adlý eserin nota talebi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6744-hak-bunun-neresinde-adli-eserin-nota-talebi.html)
gecer aylar notasi lazim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6731-gecer-aylar-notasi-lazim.html)
gayrý dayanama ben bu hasrete (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6724-gayri-dayanama-ben-bu-hasrete.html)
Malan Barkir ve baska halay notalari varsa lütfen heryerde ariorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6718-malan-barkir-ve-baska-halay-notalari-varsa-lutfen-heryerde-ariorum.html)
görsünler beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6712-gorsunler-beni.html)
semah (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6695-semah.html)
ahmet kaya- edirne kapýsý zordur geçilmez (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6687-ahmet-kaya-edirne-kapisi-zordur-gecilmez.html)
nota isteði kýrmýzý buðday (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6685-nota-istegi-kirmizi-bugday.html)
Dostun bir tek teline notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6678-dostun-bir-tek-teline-notasi.html)
dost bildiðim ele döndüm adli türkünün notasýný arýorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6668-dost-bildigim-ele-dondum-adli-turkunun-notasini-ariorum.html)
AYLETME BENÝ NOTA ÝSTEÐÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6666-ayletme-beni-nota-istegi.html)
seyfi yerlikaya-dünya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6662-seyfi-yerlikaya-dunya.html)
ESAT KABAKLI YETER GÖNÜL YETER (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6658-esat-kabakli-yeter-gonul-yeter.html)
kývýrcýk ali gül tükendi ben tükendim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6654-kivircik-ali-gul-tukendi-ben-tukendim.html)
AnkaraLý Namýk-Sevgiler Çiçek gibi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6653-ankarali-namik-sevgiler-cicek-gibi.html)
Mahzuni Serif Zalimin Zülmü Varsa Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6633-mahzuni-serif-zalimin-zulmu-varsa-nota-istek.html)
engin nurþaný- sen gidersen (u.h) notasý lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6631-engin-nursani-sen-gidersen-u-h-notasi-lazim.html)
Grup munzur - Babanýn Türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6616-grup-munzur-babanin-turkusu.html)
Istek nota Emrah-Götür beni gittigin yere (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6611-istek-nota-emrah-gotur-beni-gittigin-yere.html)
SEn asksin - istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6605-sen-asksin-istek.html)
ÇÖZÜLMEDI Ateþ-i aþkýna(Istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6604-ates-i-askina-istek.html)
Nota Istek: Dertlinin Derdi Bilinmez notasini ariyorum???? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6587-nota-istek-dertlinin-derdi-bilinmez-notasini-ariyorum.html)
bu devran solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6583-bu-devran-solfej.html)
arif sað ??? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6568-arif-sag.html)
döndüm mevlana gibi nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6559-dondum-mevlana-gibi-nota.html)
Çeke Çeke Türküsünün çalma þekli YARDIM LÜTFEN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6558-ceke-ceke-turkusunun-calma-sekli-yardim-lutfen.html)
Abidin Biter Isyan Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6557-abidin-biter-isyan-nota-istek.html)
gönül çalamazsýn aþkýn sazýný (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6550-gonul-calamazsin-askin-sazini.html)
Ahmet Kaya - Giderim ( Do Re Mi ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6546-ahmet-kaya-giderim-do-re-mi.html)
Emre Saktik - Yikilsin Sebebin - Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6540-emre-saktik-yikilsin-sebebin-istek.html)
Bayram Aracý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6538-bayram-araci.html)
nota "Ben Seni Çoktan Unuttum" HAZIR TIKLAYIN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6535-nota-ben-seni-coktan-unuttum-hazir-tiklayin.html)
Ali Kinik - Kurtlar Sofrasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6533-ali-kinik-kurtlar-sofrasi.html)
vay gözünü sevdiðim dünyasý-muhlis akarsu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6532-vay-gozunu-sevdigim-dunyasi-muhlis-akarsu.html)
anama ah anama (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6525-anama-ah-anama.html)
adananýn yollarý taþlýk do re mi notasý aciLL ..! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6524-adananin-yollari-taslik-do-re-mi-notasi-acill.html)
aðasarýn balýný notasý??? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6522-agasarin-balini-notasi.html)
Gülay-Ellern Çekip Benden (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6521-gulay-ellern-cekip-benden.html)
Aþýk Veysel - Havalanma telli turnam notalarý acil lazým ?? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6511-asik-veysel-havalanma-telli-turnam-notalari-acil-lazim.html)
Engin Nursani - kinalari yak istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6510-engin-nursani-kinalari-yak-istek.html)
Eylen Durnam Eylen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6507-eylen-durnam-eylen.html)
ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6500-istek.html)
çayýr biçiyom çayýr??? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6499-cayir-biciyom-cayir.html)
harmana serdiler sarý samaný notalarý do re mi þeklinde lütfen (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6495-harmana-serdiler-sari-samani-notalari-do-re-mi-seklinde-lutfen.html)
Nihavend Uvertür (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6494-nihavend-uvertur.html)
Karaagac kubat (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6490-karaagac-kubat.html)
acem kýzý solfej (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6482-acem-kizi-solfej.html)
Gelinkin giydigin zaman (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6467-gelinkin-giydigin-zaman.html)
Ahmet Kaya - Hani benim Gencligim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6465-ahmet-kaya-hani-benim-gencligim.html)
merhaba arkadaslar (öyledir deli gönül] türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6464-merhaba-arkadaslar-oyledir-deli-gonul-turkusu.html)
nota istek - Güz mü geldi rengin soluk (ömrüm ömrüm) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6462-nota-istek-guz-mu-geldi-rengin-soluk-omrum-omrum.html)
Güz mü geldi rengin soluk (ömrüm ömrüm) nota istek !!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6461-guz-mu-geldi-rengin-soluk-omrum-omrum-nota-istek.html)
Mutluluk dedigin - kenan coskun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6458-mutluluk-dedigin-kenan-coskun.html)
Ferhat Tunç - Stran (zazaca) ( Youtube de dinleyebilirsiniz ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6449-ferhat-tunc-stran-zazaca-youtube-de-dinleyebilirsiniz.html)
Neþet ERTAÞ Kaþlarýn Karasýna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6448-neset-ertas-kaslarin-karasina.html)
Kara Sevdanin Gözü Kör nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6446-kara-sevdanin-gozu-kor-nota-istek.html)
ÇÖZÜLDÜ ayrýlýk kolay mý senin yanýnda??? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6441-ayrilik-kolay-mi-senin-yaninda.html)
seyyit nizam dü diyelim düne döne nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6437-seyyit-nizam-du-diyelim-dune-done-nota-istek.html)
acill ... müslüm nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6436-acill-muslum-nota.html)
nota istekk??? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6430-nota-istekk.html)
Vay Halime türküsünün notalari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6425-vay-halime-turkusunun-notalari.html)
akdaslar gozunu toprak doyursun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6423-akdaslar-gozunu-toprak-doyursun.html)
Ýstek:Tokat Semahý(Yürü Güzel Yürü Yolundan Galma) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6419-istek-tokat-semahi-yuru-guzel-yuru-yolundan-galma.html)
Nesine Yandim - acil nota lazim =) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6417-nesine-yandim-acil-nota-lazim.html)
Hüseyin Uðurlu Ahu Gözlüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6413-huseyin-ugurlu-ahu-gozlum.html)
kara kiz ( Vay ben öleydim ) nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6412-kara-kiz-vay-ben-oleydim-nota-istek.html)
kýrmýzý gül demet demet (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6408-kirmizi-gul-demet-demet.html)
emekçi - ali haydar ölmez türküsünün notalarýný bilen var mýdýr? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6405-emekci-ali-haydar-olmez-turkusunun-notalarini-bilen-var-midir.html)
nota istek " eman dilo" turkunun notalari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6397-nota-istek-eman-dilo-turkunun-notalari.html)
istek: sensiz yaþabilmirem- ahmet kaya dan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6394-istek-sensiz-yasabilmirem-ahmet-kaya-dan.html)
Ali Ekber Çiçek -Sýlaya giden gardaþlar do-re-mi þeklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6392-ali-ekber-cicek-silaya-giden-gardaslar-do-re-mi-seklinde.html)
arkadaþ dinleyince hüzünlendim ama parçanýn notalarýný bulamýyom bi yardým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6390-arkadas-dinleyince-huzunlendim-ama-parcanin-notalarini-bulamiyom-bi-yardim.html)
istek: buda gelir bu da geçer aðlama (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6388-istek-buda-gelir-bu-da-gecer-aglama.html)
engin nurþani ve ali nurþanin türkülerinin notalarýný bilen varsa lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6387-engin-nursani-ve-ali-nursanin-turkulerinin-notalarini-bilen-varsa-lazim.html)
neþet ertaþ notalarý do re mi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6380-neset-ertas-notalari-do-re-mi.html)
Nota istek: Mevlaya Saldim - Yavuz Top (Muhabbet-3 1985) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6379-nota-istek-mevlaya-saldim-yavuz-top-muhabbet-3-1985-a.html)
Vay Dünya Dünya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6375-vay-dunya-dunya.html)
Hasretin beni hasta eyledi notasý arýyorum. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6374-hasretin-beni-hasta-eyledi-notasi-ariyorum.html)
Ahmet Aslan - Susarak Özlüyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6370-ahmet-aslan-susarak-ozluyorum.html)
Engin Nursaniden Derbederim istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6369-engin-nursaniden-derbederim-istek.html)
kýsa sap baðlama ''þeker oðlan'' do re mi nota isteði (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6367-kisa-sap-baglama-seker-oglan-do-re-mi-nota-istegi.html)
gozunu toprak doyursun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6366-gozunu-toprak-doyursun.html)
nota istek: Ahmet Kaya'dan agladikça notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6364-nota-istek-ahmet-kayadan-agladikca-notasi.html)
Ertelendim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6363-ertelendim.html)

DevriMs
13.Eyll.2011, 21:24
1 Mayýs marþýnýn notlarýný bulabilirmiyiz? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6362-1-mayis-marsinin-notlarini-bulabilirmiyiz.html)
Nota Ýstek - Çok Özledim Dersim Seni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6360-nota-istek-cok-ozledim-dersim-seni.html)
Murat Yýldýz - Zeytin Yapraðý Yeþil (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6359-murat-yildiz-zeytin-yapragi-yesil-istek.html)
ÇÖZÜLMEDI nota istek gozunu toprak doyursun (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6340-nota-istek-gozunu-toprak-doyursun.html)
PAYLAÞILDI Ayletme beni -( Þu karþýki daðda lambalar yanar) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6337-ayletme-beni-su-karsiki-dagda-lambalar-yanar.html)
ÇÖZÜLMEDI Ali Nursani - Vicdansiz Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6333-ali-nursani-vicdansiz-nota-istek.html)
YAr Benim Ýdun Notasýný rica ediyorum ve Do-Re-Mi þeklinde.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6299-yar-benim-idun-notasini-rica-ediyorum-ve-do-re-mi-seklinde.html)
nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6292-nota-istek.html)
Yavuz Bingöl- Sensiz yapamam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6290-yavuz-bingol-sensiz-yapamam.html)
AÞK OLSUN uzun sap do-re-mi notlarý çok acil Lütfen !!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6281-ask-olsun-uzun-sap-do-re-mi-notlari-cok-acil-lutfen.html)
nota istek "HOZAT" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6280-nota-istek-hozat.html)
kerimoðlu harmandalý zeybek do re mi þeklinde nota lazým acilinden!lütfen yardým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6279-kerimoglu-harmandali-zeybek-do-re-mi-seklinde-nota-lazim-acilinden-lutfen-yardim.html)
Arif Kurt yikil karli daglar istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6278-arif-kurt-yikil-karli-daglar-istek.html)
nota istek "Geri sar" Moðollar (68 Ruhuna) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6273-nota-istek-geri-sar-mogollar-68-ruhuna.html)
nota istek " mustafa yýldýzdogan-Senin umurundamý" notalari ricam olur... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6272-nota-istek-mustafa-yildizdogan-senin-umurundami-notalari-ricam-olur.html)
üflediler söndüm notalarý vuruþlarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6267-uflediler-sondum-notalari-vuruslari.html)
Hazan Nedir - Deniz Toprak (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6264-hazan-nedir-deniz-toprak.html)
istek yollar seni yollar seni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6261-istek-yollar-seni-yollar-seni.html)
ercan ulusun tez gel (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6252-ercan-ulusun-tez-gel.html)
nota istek " ASK OLSUN" olgun simsek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6251-nota-istek-ask-olsun-olgun-simsek.html)
Titanic film muziginin notasi varmi? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6244-titanic-film-muziginin-notasi-varmi.html)
Götür ben gittiðin yere (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6240-gotur-ben-gittigin-yere.html)
ali ekber eren gözlerine yanm1_1m balama notas1 varm1? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6237-ali-ekber-eren-gozlerine-yanm1_1m-ba-lama-notas1-varm1.html)
Ilahiler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6236-ilahiler.html)
uzun sap sadece alt tel gurubuna ait türkü notalarý istiyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6227-uzun-sap-sadece-alt-tel-gurubuna-ait-turku-notalari-istiyorum.html)
PAYLAÞILDI þiwan perver vere gule notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6224-siwan-perver-vere-gule-notasi.html)
Nurettin Rençber - Ezo ( Nota Ýstek ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6223-nurettin-rencber-ezo-nota-istek.html)
ben derdimi kime yanam adlý türkünün notasýný arýyorum arkadaþlar. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6219-ben-derdimi-kime-yanam-adli-turkunun-notasini-ariyorum-arkadaslar.html)
SABAHAT AKKÝRAZ DAÐLAR VERÝN YARÝMÝ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6217-sabahat-akkiraz-daglar-verin-yarimi.html)
Taner Özdemir ve Cigdem elmas kimim var istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6205-taner-ozdemir-ve-cigdem-elmas-kimim-var-istek.html)
Erdal Erzincan Yýldýz(Ýstek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6202-erdal-erzincan-yildiz-istek.html)
Eyvallah Sahim var mi birsinde arkadaslar? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6201-eyvallah-sahim-var-mi-birsinde-arkadaslar.html)
Ali Ayþeyi seviyor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6198-ali-ayseyi-seviyor.html)
Ali Nursani-Seher Vakti yari yolcu eyledim do re mi seklinde istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6189-ali-nursani-seher-vakti-yari-yolcu-eyledim-do-re-mi-seklinde-istek.html)
Arkadaþlar Mahsuni Þerif Boþu Boþuna Do Re Mi Li Notasýný Yazabilen Varmý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6183-arkadaslar-mahsuni-serif-bosu-bosuna-do-re-mi-li-notasini-yazabilen-varmi.html)
Oðuz Aksaç Ýncinir (Ýstek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6182-oguz-aksac-incinir-istek.html)
Misri kiz (Grup Yorum) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6178-misri-kiz-grup-yorum.html)
kömür gözlerin istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6177-komur-gozlerin-istek.html)
Baksana Talihe (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6174-baksana-talihe.html)
arkadaslar nazlý yare doymadým türküsünün notasýný arýorum ltfn yardýmcý oln :( (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6170-arkadaslar-nazli-yare-doymadim-turkusunun-notasini-ariorum-ltfn-yardimci-oln.html)
Rica (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6164-rica.html)
arkadaþlar yardým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6162-arkadaslar-yardim.html)
ENGIN NURSANI KADIN SENIN LAZIM ACIL (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6161-engin-nursani-kadin-senin-lazim-acil.html)
sevmeyi sen alýþtýrdýn notasýný arýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6158-sevmeyi-sen-alistirdin-notasini-ariyorum.html)
Dünya Arsizindir Firsat Pirsizin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6157-dunya-arsizindir-firsat-pirsizin.html)
Ali Kýnýk Duvar yazýsý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6154-ali-kinik-duvar-yazisi.html)
efkan þeþen ölürüz de (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6152-efkan-sesen-oluruz-de.html)
EY FERAT TÜRKÜSÜNÜN NOTASI YAZABILEN ?? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6150-ey-ferat-turkusunun-notasi-yazabilen.html)
kalem seni parça parça kýrarým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6149-kalem-seni-parca-parca-kirarim.html)
çuka sere d are nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6147-cuka-sere-d-nota.html)
Herne peþ... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6146-herne-pes.html)
Istek : Efsaneyim - Özlem Özdil (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6144-istek-efsaneyim-ozlem-ozdil.html)
Al yazmalim tezene vuruslari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6142-al-yazmalim-tezene-vuruslari.html)
siwereg asmasýyam!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6123-siwereg-asmasiyam.html)
Sallana Sallana Kürtce istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6121-sallana-sallana-kurtce-istek.html)
Özlem özdil Gönül parçasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6115-ozlem-ozdil-gonul-parcasi.html)
Ahmet Kaya - Maviye Çalar Gözlerin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6103-ahmet-kaya-maviye-calar-gozlerin.html)
BIRAK DÖNEYÝM (EDÝRNE KAPISI) AHMET KAYA -ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6097-birak-doneyim-edirne-kapisi-ahmet-kaya-istek.html)
Kriz Þarkýsý (Türksü) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6082-kriz-sarkisi-turksu.html)
Engin Nursani - Hasret Çiçegimsin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6074-engin-nursani-hasret-cicegimsin.html)
Ankara Oyun Havasý Lazým Beyler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6072-ankara-oyun-havasi-lazim-beyler.html)
oramar þehiden amara (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6068-oramar-sehiden-amara.html)
niye böyle dargýn bakarsýn notasý lazým saygýlarýmla (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6064-niye-boyle-dargin-bakarsin-notasi-lazim-saygilarimla.html)
gurup koridor senin o gözlerin varya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6059-gurup-koridor-senin-o-gozlerin-varya.html)
Ah Hasan'ým Vah Hüseyin'im (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6051-ah-hasanim-vah-huseyinim.html)
Uzun Ýnce Bir yoldayým( do-re-mi) þeklinde nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6045-uzun-ince-bir-yoldayim-do-re-mi-seklinde-nota-istek.html)
gözler kalbin aynasýdýr-selami þahin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6043-gozler-kalbin-aynasidir-selami-sahin.html)
ayrýlýk vakti-nurettin rençber (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6042-ayrilik-vakti-nurettin-rencber.html)
bilmesin o felek-orhan gencebay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6041-bilmesin-o-felek-orhan-gencebay.html)
sevcan orhan- benim ömrüm nota ihtiyaci (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6035-sevcan-orhan-benim-omrum-nota-ihtiyaci.html)
herkese selam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6032-herkese-selam.html)
Engin Nursani resmini yaktirma bana Do Re Mi þeklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6029-engin-nursani-resmini-yaktirma-bana-do-re-mi-seklinde.html)
cevdet baðca bilesin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6027-cevdet-bagca-bilesin.html)
Aynur Doðan - Oy gelin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6026-aynur-dogan-oy-gelin.html)
Leyli De Leyli Nota Ýstek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6023-leyli-de-leyli-nota-istek.html)
volkan konak feriðim (nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/6015-volkan-konak-ferigim-nota-istek.html)
arkadaþlar diyarbakýr halay oyununun notasý olan varsa verebilirmi þemamý delilo (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5993-arkadaslar-diyarbakir-halay-oyununun-notasi-olan-varsa-verebilirmi-semami-delilo.html)
Melza Burcu - Eziz Dostum Notasýný arýyorum!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5988-melza-burcu-eziz-dostum-notasini-ariyorum.html)
gücendi yüregim notalari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5987-gucendi-yuregim-notalari.html)
Edip Akbayram Notalarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5985-edip-akbayram-notalari.html)
Bu þehir girdap gülüm (nota dizeleri þeklinde mümkün mü? ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5984-bu-sehir-girdap-gulum-nota-dizeleri-seklinde-mumkun-mu.html)
su kislanin kapisina istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5981-su-kislanin-kapisina-istek.html)
Nurettin Rençber (Karagül parçasýnýn notalarýný bulamýyorum.) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5980-nurettin-rencber-karagul-parcasinin-notalarini-bulamiyorum.html)
Halime Kiz (Oyun Havasi) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5979-halime-kiz-oyun-havasi.html)
YAN MIRIN YAN DIYARBEKIR NOTASI VARMI??????? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5973-yan-mirin-yan-diyarbekir-notasi-varmi.html)
Sen Gittin Gideli Deliye Döndüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5965-sen-gittin-gideli-deliye-dondum.html)
muhlis akarsu - karni büyük koca dünya (nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5964-muhlis-akarsu-karni-buyuk-koca-dunya-nota-istek.html)
Bu Sehir Girdap Gülüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5962-bu-sehir-girdap-gulum.html)
PAYLAÞILDI gül tükendi ben tükendim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5960-gul-tukendi-ben-tukendim.html)
YÝNE GÖNLÜM HOÞ DEÐÝL- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5958-yine-gonlum-hos-degil.html)
Ahmet Kaya-Yorgun Demokrat NOTA ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5951-ahmet-kaya-yorgun-demokrat-nota-istek.html)
Yüce Dað Baþýnda Caným Kar Boran Boran (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5942-yuce-dag-basinda-canim-kar-boran-boran.html)
cevdet baðca notalarý (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5937-cevdet-bagca-notalari-istek.html)
arkadaþlar zor imiþ meðer türküsünün notasý olan varsa yazabilirmisiniz (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5935-arkadaslar-zor-imis-meger-turkusunun-notasi-olan-varsa-yazabilirmisiniz.html)
nota istek :( (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5924-nota-istek.html)
Sirinamin ve Rindeka Dersimi Nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5915-sirinamin-ve-rindeka-dersimi-nota.html)
Bayram tebriði ve bir nota isteði (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5911-bayram-tebrigi-ve-bir-nota-istegi.html)
zor imiþ meðer türküsünün notalarý lazom (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5907-zor-imis-meger-turkusunun-notalari-lazom.html)
Huzurum kalmadi nin notasini bilen varmi ...? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5905-huzurum-kalmadi-nin-notasini-bilen-varmi.html)
arkadaþlar acil yardým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5899-arkadaslar-acil-yardim.html)
DEÐERLÝ SÝTE YÖNETÝCÝLERÝM CÝWAN HACONUN ESERLERÝNÝ BULABÝLÝRMÝYÝZ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5898-degerli-site-yoneticilerim-ciwan-haconun-eserlerini-bulabilirmiyiz.html)
üflediler söndüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5897-uflediler-sondum.html)
kapalicarsi dizi müzigi ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5892-kapalicarsi-dizi-muzigi-ariyorum.html)
ben seni coktan unuttum nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5891-ben-seni-coktan-unuttum-nota.html)
verin benim sevdiðimi engin nurþani notasý varsa paylaþýrmýsnýz !!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5889-verin-benim-sevdigimi-engin-nursani-notasi-varsa-paylasirmisniz.html)
Haydi Anadolu türkü notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5887-haydi-anadolu-turku-notasi.html)
SLM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5878-slm.html)
Benim Ömrüm (istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5875-benim-omrum-istek.html)
Nazlý Yar (sevcan orhan) istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5874-nazli-yar-sevcan-orhan-istek.html)
Bir Vefasýz Yar Yüzünden (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5873-bir-vefasiz-yar-yuzunden.html)
Nota Ýstek Servet Kocakaya Keke nota isteði (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5871-nota-istek-servet-kocakaya-keke-nota-istegi.html)
nota istek (benmi istedim) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5853-nota-istek-benmi-istedim.html)
muhlis akarsu meded sevdiðim... Yardým.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5832-muhlis-akarsu-meded-sevdigim-yardim.html)
oyun havasi yardim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5827-oyun-havasi-yardim.html)
nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5825-nota-istek.html)
Kimin umrunda deli delii yardýmmmmmmm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5824-kimin-umrunda-deli-delii-yardimmmmmmm.html)
Sewe notalar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5818-sewe-notalar.html)
yarab bu ne derttir ilkkay akkaya istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5813-yarab-bu-ne-derttir-ilkkay-akkaya-istek.html)
Sensin Benim Kaderim(Diyar Diyar)Lutfen Yardimci Olurmusunuz!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5788-sensin-benim-kaderim-diyar-diyar-lutfen-yardimci-olurmusunuz.html)
Bnde bi istek isteyebýlýrmýyýmm :) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5784-bnde-bi-istek-isteyebilirmiyimm.html)
Bedenim Ruhuma Gurbet El Olmus - Sus Be Aglama Gözüm - Nota Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5780-bedenim-ruhuma-gurbet-el-olmus-sus-aglama-gozum-nota-istek.html)
ÇÖZÜLDÜ ben aklýmý gözlerine takmýþým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5773-ben-aklimi-gozlerine-takmisim.html)
ÝLGÝNELEN OLURSA SEVÝNÝRÝM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5769-ilginelen-olursa-sevinirim.html)
KÖMÜR GÖZLÜM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5767-komur-gozlum.html)
YASEMÝN YILDIZ (SEN BENUM ÝDUN) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5762-yasemin-yildiz-sen-benum-idun.html)
Grup Çýð - Ayrýlamam O Gül Yüzlü Yardan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5759-grup-cig-ayrilamam-o-gul-yuzlu-yardan.html)
Kenan Çoþkun-Yüreðimin Baþý Yangýn Yeridir -istek- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5768-kenan-coskun-yuregimin-basi-yangin-yeridir-istek.html)
Nota Ýstek Yardým LUtfen ...... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5755-nota-istek-yardim-lutfen.html)
Nota Ýstek . . . Turnam Gidersen Mardine (Turnam Yare Selam Söyle) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5737-nota-istek-turnam-gidersen-mardine-turnam-yare-selam-soyle.html)
ercan ulusu dan yýllar yýlý notasý elýnde olan paylasýrsa sevýnýrým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5725-ercan-ulusu-dan-yillar-yili-notasi-elinde-olan-paylasirsa-sevinirim.html)
istek//Ya Rab Bu Ne Derttir (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5722-istek-ya-rab-bu-ne-derttir.html)
gönül defterini açtým okuram(istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5720-gonul-defterini-actim-okuram-istek.html)
turnam baþýn alýp gitmiþ-Erdal erzincan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5711-turnam-basin-alip-gitmis-erdal-erzincan.html)
Aþýk Gülabi-----Dön Gel BirTanem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5690-asik-gulabi-don-gel-birtanem.html)
Bende Nota Ýsteyebilirmiyim ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5689-bende-nota-isteyebilirmiyim.html)
NOTA ÝSTEK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5687-nota-istek.html)
dert deryasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5674-dert-deryasi.html)
Ölesiye Ölesiye Özledim Türkü Notasý Lazým..Lütfen Yardým.. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5670-olesiye-olesiye-ozledim-turku-notasi-lazim-lutfen-yardim.html)
Esarbini yan baglama notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5668-esarbini-yan-baglama-notasi.html)
NURAY HAFÝFtAÞ IN BÝZÝM ELLER TÜRKÜSÜNÜN NOTALARI (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5658-nuray-hafiftas-bizim-eller-turkusunun-notalari.html)
Ýsmail Tunçbilek-Derdin Ne Notasý Lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5656-ismail-tuncbilek-derdin-ne-notasi-lazim.html)
inota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5652-inota-istek.html)
arkadaþlar çok acil!!!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5642-arkadaslar-cok-acil.html)
Baðlama orta telden çalmak (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5641-baglama-orta-telden-calmak.html)
güler duman - var gibi [nota istek] (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5640-guler-duman-var-gibi-nota-istek.html)
Muhabbet - Derdi guzel aglama (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5638-muhabbet-derdi-guzel-aglama.html)
AYRILIÐIN VAKTIMIYDI(NOTA ÝSTEK) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5634-ayriligin-vaktimiydi-nota-istek.html)
AYAZ YARÝM( nota istek) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5626-ayaz-yarim-nota-istek.html)
tu guli ( do re mi ) notalar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5624-tu-guli-do-re-mi-notalar.html)
nurullah akçayýr felek ne derdin var ise nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5618-nurullah-akcayir-felek-ne-derdin-var-ise-nota.html)
gesi baðlarý (do re mi) olarak notasý lazým acil (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5610-gesi-baglari-do-re-mi-olarak-notasi-lazim-acil.html)
fidayda (hüdayda) uzun sap kara düzen notasý lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5606-fidayda-hudayda-uzun-sap-kara-duzen-notasi-lazim.html)
Ali Kinik Notalari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5599-ali-kinik-notalari.html)
Uzun sap bozuk düzen baðlama için kolay oyun havalarý lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5595-uzun-sap-bozuk-duzen-baglama-icin-kolay-oyun-havalari-lazim.html)
kolay oyun havasý notalarý lazým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5593-kolay-oyun-havasi-notalari-lazim.html)
Film müziði notasý talebi "Tatar Ramazan Sürgünde" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5592-film-muzigi-notasi-talebi-tatar-ramazan-surgunde.html)
istek nota nurettin rencber den eski yara (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5591-istek-nota-nurettin-rencber-den-eski-yara.html)
Cemo Dogan - Dokunma keyfine yalan dunyanin Istek nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5590-cemo-dogan-dokunma-keyfine-yalan-dunyanin-istek-nota.html)
mustafa özarslan þu derenin oylumu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5585-mustafa-ozarslan-su-derenin-oylumu.html)
kenan coþkun haberin var mý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5584-kenan-coskun-haberin-var-mi.html)
nasip olsa (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5583-nasip-olsa.html)
engin ol gönül engin ol adlý türkü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5582-engin-ol-gonul-engin-ol-adli-turku.html)
bu gün de günlerden adlý parça erkan oður (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5581-bu-gun-de-gunlerden-adli-parca-erkan-ogur.html)
Yarsiz Cekilmior - Güler Duman&Yusuf Gül (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5580-yarsiz-cekilmior-guler-duman-yusuf-gul.html)
Vur Kadehi Ustam Notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5579-vur-kadehi-ustam-notasi.html)
PAYLAÞILDI Diyar - sewe ** notasInI arIyorum ... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5577-diyar-sewe-notasini-ariyorum.html)
nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5573-nota-istek.html)
NOTA ISTEK BÖLÜMÜ TEKRAR ACILDI !!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5570-nota-istek-bolumu-tekrar-acildi.html)
Uzun Hava (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/5663-uzun-hava.html)
TAÞINDI: Belalim ( Mahsun Kirmizgül ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/4865-tasindi-belalim-mahsun-kirmizgul.html)
barýs güney- yagmur (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/4806-bar-s-guney-yagmur.html)
Deniz TOPRAK (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/4748-deniz-toprak.html)
PAYLAÞILDI Turnam selam söyle yare (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/4234-turnam-selam-soyle-yare.html)
Dalgin Dalgin Nota - Istek - Muhlis Akarsu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/3909-dalgin-dalgin-nota-istek-muhlis-akarsu.html)
Çavuþ Kýzý Leyla (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/3871-cavu-k-z-leyla.html)
Devlerin Aski - Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/3867-devlerin-aski-istek.html)
Musa Eroðlu-Yare Söyleme (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/3488-musa-ero-lu-yare-soyleme.html)
MaviLim MaviseLim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/3066-mavilim-maviselim.html)
Dar Hejiroke (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2822-dar-hejiroke.html)
Esmerim bicim bicim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2726-esmerim-bicim-bicim.html)
Ic benim icin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2696-ic-benim-icin.html)
Derdin ne (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2665-derdin-ne.html)
Gelevera Deresi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2664-gelevera-deresi.html)
Ciran (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2663-ciran.html)
DERSINI ALMISTA EDIYOR EZBER (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2645-dersini-almista-ediyor-ezber.html)
slm barti barti kurbon barti notasini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2641-slm-barti-barti-kurbon-barti-notasini-ariyorum.html)
Fatih Yeþilgül - Senle Açamam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2636-fatih-ye-ilgul-senle-acamam.html)
nemrudun kýzý notasýný bulamýyorum yardýmc (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2628-nemrudun-k-z-notas-n-bulam-yorum-yard-mc.html)
2 isteim var pls (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2626-2-isteim-var-pls.html)
Yuh yuh (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2612-yuh-yuh.html)
ACÝL LAZIM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2603-ac-l-lazim.html)
Daglara kustum ali (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2601-daglara-kustum-ali.html)
Orhan gencebay dan batsin bu dünya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2598-orhan-gencebay-dan-batsin-bu-dunya.html)
diyar`dan diyar`a (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2594-diyar-dan-diyar.html)
Kerbela- Kivircik Ali (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2592-kerbela-kivircik-ali.html)
arabaya tas koydum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2589-arabaya-tas-koydum.html)
Ferhat Tunc Ez qurbana cawe te (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2587-ferhat-tunc-ez-qurbana-cawe-te.html)
Uzun ince bir yoldayim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2584-uzun-ince-bir-yoldayim.html)
roni (aydinlik) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2575-roni-aydinlik.html)
çekemiyom gardas (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2574-cekemiyom-gardas.html)
ÇIKTIM DAÞIN BAÞINA (KOÇAKLAMA) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2569-ciktim-da-ba-ina-kocaklama.html)
ÞÝRÝN ERZÝNCAN-TANER ÖZDEMÝR (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2568-r-n-erz-ncan-taner-ozdem-r.html)
kazým koyuncu,servet kocakaya,onur akýn (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2462-kaz-m-koyuncu-servet-kocakaya-onur-ak-n.html)
bugun bize pir geldi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2461-bugun-bize-pir-geldi.html)
pusat nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2458-pusat-nota.html)
çektim aþkýn çilesini (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2449-cektim-k-n-cilesini.html)
Siwan Perwer - Delale (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2444-siwan-perwer-delale.html)
YANDIM AYÞE NOTA..? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2441-yandim-ay-e-nota.html)
"BÝLMEDÝN" veya "SULAR GÝBÝ" (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2411-b-lmed-n-veya-sular-g-b.html)
NURETTÝN RENÇBER (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2406-nurett-n-rencber.html)
Ahmet Kaya - Hani Benim Gencligim Anne (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2405-ahmet-kaya-hani-benim-gencligim-anne.html)
koma amed (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2390-koma-amed.html)
þelpe tekniþi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2388-elpe-tekni-i.html)
OYUN HAVALARI --------> istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2387-oyun-havalari-istek.html)
cemal kaya aþkýna varmý çare (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2379-cemal-kaya-k-na-varm-care.html)
Turnam Yükseklerden Uçar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2377-turnam-yukseklerden-ucar.html)
Murat (Grup Munzur)--------Sevdalim---------- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2373-murat-grup-munzur-sevdalim.html)
Fatih Kýsaparmak-Bu adam Benim Babam (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2372-fatih-k-saparmak-bu-adam-benim-babam.html)
istek vazgeç gonlum notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2369-istek-vazgec-gonlum-notasi.html)
Þu Yalan Dünyaya geldim geleli-Güler Duman (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2365-u-yalan-dunyaya-geldim-geleli-guler-duman.html)
Bingo Sewti (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2364-bingo-sewti.html)
aþ gelin indimi ola yayladan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2363-gelin-indimi-ola-yayladan.html)
rumba sarkisi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2361-rumba-sarkisi.html)
güldür yüzümü-müslüm gürses (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2359-guldur-yuzumu-muslum-gurses.html)
senin yazýn kýþa benzer (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2356-senin-yaz-n-k-benzer.html)
engin nursani-resmini yaktirma bana (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2355-engin-nursani-resmini-yaktirma-bana.html)
istanbul sokaklarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2353-istanbul-sokaklar.html)
ahmet kaya-kum gibi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2347-ahmet-kaya-kum-gibi.html)
Fidayda Istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2327-fidayda-istek.html)
Adem Aslandogan-askin elinden (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2323-adem-aslandogan-askin-elinden.html)
Ýstiklal Marþý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2318-stiklal-mar.html)
Yeþil Baþlý Gövel ördek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2306-ye-il-ba-l-govel-ordek.html)
Istek Karselik Türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2304-istek-karselik-turkusu.html)
Çawreþ (Kürtçe) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2303-cawre-kurtce.html)
Fatih Kisaparmak - Ben Nasil Edem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2300-fatih-kisaparmak-ben-nasil-edem.html)
Ak Melegim Goc eylemis Yurdumdan (sebahat akkiraz) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2299-ak-melegim-goc-eylemis-yurdumdan-sebahat-akkiraz.html)
Yýllarýma Vay (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2298-y-llar-ma-vay.html)
Sadik Gürbüz taksimi Bilmem Su Felegin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2296-sadik-gurbuz-taksimi-bilmem-su-felegin.html)
ince ince bir kar yagar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2295-ince-ince-bir-kar-yagar.html)
Slow Müzik ( Siir ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2280-slow-muzik-siir.html)
Az bana gönder. (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2208-az-bana-gonder.html)
türkü gözlüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2203-turku-gozlum.html)
grup yorum notalarýnýda koyarsanýz sevinirim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2197-grup-yorum-notalar-n-da-koyarsan-z-sevinirim.html)
kula kulluk yakýþýr mý? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2196-kula-kulluk-yak-r-m.html)
Uþur Iþýlak Bezmiþim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2195-u-ur-i-lak-bezmi-im.html)
yýlmaz erdoþan ben sana gülüm demem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2191-y-lmaz-erdo-ben-sana-gulum-demem.html)
Online video istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2188-online-video-istek.html)
Ozan Yusuf POLATOÞLU - Geçti gitti yýllarým (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2180-ozan-yusuf-polato-lu-gecti-gitti-y-llar-m.html)
þevin / can üstüne (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2172-evin-can-ustune.html)
sarhoþ ibrahim tatlýses soyluyor arýf saþ a (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2167-sarho-ibrahim-tatl-ses-soyluyor-ar-f-sa.html)
Wey DinyayÃ?ª ( Kürtce ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2165-wey-dinyaya-kurtce.html)
cevdet bagcadan--leyli leyli türkü notasi ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2164-cevdet-bagcadan-leyli-leyli-turku-notasi-ariyorum.html)
slm bana ferhat tunc notalari lazim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2159-slm-bana-ferhat-tunc-notalari-lazim.html)
kan gider türküsünün notalarýný arýyoru (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2156-kan-gider-turkusunun-notalar-n-ar-yoru.html)
slm. vay ben öleydim(nuray hafiftaþ)(kara kýz) iste (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2155-slm-vay-ben-oleydim-nuray-hafifta-kara-k-z-iste.html)
YÜRÜ BIRE YALAN DÜNYA NOTASI NI ARIYORUM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2150-yuru-bire-yalan-dunya-notasi-ni-ariyorum.html)
merhabalar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2145-merhabalar.html)
Ahmet Kaya - Dosta Düsmana Karsi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2141-ahmet-kaya-dosta-dusmana-karsi.html)
can yarim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2140-can-yarim.html)
slm ben barti barti kurbon barti notasini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2138-slm-ben-barti-barti-kurbon-barti-notasini-ariyorum.html)
yandi ha yandi (365 Günüm) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2137-yandi-ha-yandi-365-gunum.html)
acýya gülmek hakan yeþilyurt þarkýnýn baÃ? (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2115-ac-ya-gulmek-hakan-ye-ilyurt-ark-n-n-baa.html)
DERTLÝ DÝVANÝNÝN HASBIHAL CD (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2113-dertl-d-van-n-n-hasbihal-cd.html)
daþlar kýzý(leyli leyli nin notasý ný arýy (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2111-da-lar-k-z-leyli-leyli-nin-notas-n-ar-y.html)
yarim sende ayrilali-istek nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2110-yarim-sende-ayrilali-istek-nota.html)
arguvanlim istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2109-arguvanlim-istek.html)
Ali Asker (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2107-ali-asker.html)
Bu Tepe Pullu Tepe (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2104-bu-tepe-pullu-tepe.html)
Herkese sLm..! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2099-herkese-slm.html)
Ahmet Kaya --- Bahtiyar (Kod adi Bahtiyar) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2096-ahmet-kaya-bahtiyar-kod-adi-bahtiyar.html)
gurbeti benmi yarattim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2087-gurbeti-benmi-yarattim.html)
Nota istek: Yavuz bingÖl (yar demedim) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2081-nota-istek-yavuz-bingol-yar-demedim.html)
Ahmet Kaya - Yüreþim Kanýyor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2074-ahmet-kaya-yure-im-kan-yor.html)
Istek : Ölümü gÖrdüm (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2064-istek-olumu-gordum.html)
Bagiye süryani halk oyunu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2049-bagiye-suryani-halk-oyunu.html)
AHMET KAYA - SÖYLE (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2048-ahmet-kaya-soyle.html)
Tel vurdu beni (Kivircik Ali) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2044-tel-vurdu-beni-kivircik-ali.html)
Coban Ali------------------Benim Kitabimda (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2036-coban-ali-benim-kitabimda.html)
yyardým istiyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/2002-yyard-m-istiyorum.html)
acý hayat (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1904-ac-hayat.html)
onur akin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1903-onur-akin.html)
ak elleri sala sala gelen yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1902-ak-elleri-sala-sala-gelen-yar.html)
Uþur IÞILAK - Erenlerin Sofrasýnda (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1901-u-ur-i-ilak-erenlerin-sofras-nda.html)
MUSA EROÞLU ve GÜLER DUMANdan NÝYE BÖYLE DARGIN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1887-musa-ero-lu-ve-guler-dumandan-n-ye-boyle-dargin.html)
bir teselli ver (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1886-bir-teselli-ver.html)
bugun ayin ondurdu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1885-bugun-ayin-ondurdu.html)
Zeynel Vardik----------Avci------------Kader (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1827-zeynel-vardik-avci-kader.html)
Mesut . Tu guli (sen gülsün) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1826-mesut-tu-guli-sen-gulsun.html)
Hozan Sipan- Havin (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1811-hozan-sipan-havin.html)
Ere Xime (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1808-ere-xime.html)
Nasil Yar Diyeyim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1804-nasil-yar-diyeyim.html)
Kürtce Halay notalari!!!!!! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1788-kurtce-halay-notalari.html)
GRUP YORUM NOTALARINI DA EKLERSENÝZ SEVÝNÝRÝZ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1771-grup-yorum-notalarini-da-eklersen-z-sev-n-r-z.html)
Hatasiz Kul Olmaz ve Sevda Yelleri (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1762-hatasiz-kul-olmaz-ve-sevda-yelleri.html)
Piþman Olur da Bir Gün-TSM (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1751-pi-man-olur-da-bir-gun-tsm.html)
istanbul sokaklarý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1736-istanbul-sokaklar.html)
Hasta siempre(Che) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1731-hasta-siempre-che.html)
Gaybana Geceler (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1726-gaybana-geceler.html)
NURÞANÝ den AÞLATMA GELEM türküsünü arà (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1725-nur-den-latma-gelem-turkusunu-ara.html)
songül karlý erisin daþlarýn karý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1723-songul-karl-erisin-da-lar-n-kar.html)
nota arýyom (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1722-nota-ar-yom.html)
Mican Nota Vuruþlarý Ýle OLursa:) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1703-mican-nota-vuru-lar-le-olursa.html)
neþet ertaþýn kaþlarýn karasýna (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1694-ne-et-erta-n-ka-lar-n-karas-na.html)
Suya gider Allý Gelin Has Gelin notasý (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1673-suya-gider-all-gelin-has-gelin-notas.html)
Katipler Oturmuþ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1663-katipler-oturmu.html)
Þelpe için (ya da parti parti )yazýlmýþ nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1661-elpe-icin-ya-da-parti-parti-yaz-lm-nota.html)
demi demi sirin demi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1656-demi-demi-sirin-demi.html)
Coban Ali - Nazli Yar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1645-coban-ali-nazli-yar.html)
esti bahar yeli söküldü seller (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1641-esti-bahar-yeli-sokuldu-seller.html)
Özcan Türe -- Sürgün Sevdam ....(bu çalýÃ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1623-ozcan-ture-surgun-sevdam-bu-cal.html)
nota istek karasaban (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1622-nota-istek-karasaban.html)
Hadi Gari Sende Gel(Yaylalardan Ovalara) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1588-hadi-gari-sende-gel-yaylalardan-ovalara.html)
Özlem Özdil den Yaralar beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1513-ozlem-ozdil-den-yaralar-beni.html)
ÇÝftetelli Nota (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1502-c-ftetelli-nota.html)
Cekemiyom Gardas.... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1491-cekemiyom-gardas.html)
gönul çalamazsan askýn sazýný (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1484-gonul-calamazsan-ask-n-saz-n.html)
Mikail Aslan----Canim Efendim----meso meso (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1448-mikail-aslan-canim-efendim-meso-meso.html)
GÜLER DUMANIN YORUMLADIÞI TÜRKÜLERLE GÖMÜ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1376-guler-dumanin-yorumladi-i-turkulerle-gomu.html)
Ýndim kuyu dibine,kuyu dibi saz olur (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1312-ndim-kuyu-dibine-kuyu-dibi-saz-olur.html)
Köy yolu - rüzgarý eser serin serin, yollarýn ko (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1311-koy-yolu-ruzgar-eser-serin-serin-yollar-n-ko.html)
Aþaþý yoldan çýktý bayraþýn ucu aman (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1310-yoldan-c-kt-bayra-n-ucu-aman.html)
Topal Oyun havasý(Çetin Akdeniz Motifleri) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1309-topal-oyun-havas-cetin-akdeniz-motifleri.html)
DÜNYA DÖNÜYOR (Orhan Gencebay) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1302-dunya-donuyor-orhan-gencebay.html)
ali sevilmezmi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1301-ali-sevilmezmi.html)
bodrum hakimi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1286-bodrum-hakimi.html)
HAKAN YEÞÝLYURT - EFTELYA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1278-hakan-ye-lyurt-eftelya.html)
sen benden gittin gideli (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1195-sen-benden-gittin-gideli.html)
yürü be haydar notasini ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1160-yuru-haydar-notasini-ariyorum.html)
Topal Oyun havasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1123-topal-oyun-havasi.html)
ESKÝ LÝBAS GÝBÝ AÞIÞIN GÖNLÜ (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1120-esk-l-bas-g-b-i-gonlu.html)
Nota istek: Gitme Turnam Vuracaklar (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1092-nota-istek-gitme-turnam-vuracaklar.html)
Diyardan Diyara (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1087-diyardan-diyara.html)
istek/esti seher yeli döküldü seller (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1082-istek-esti-seher-yeli-dokuldu-seller.html)
Agri dagi efsanesi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1075-agri-dagi-efsanesi.html)
Ahlatin Basindayim 16 yasindayim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1047-ahlatin-basindayim-16-yasindayim.html)
Selda Baþcan-Bu Hayat Böyle Mi Olur (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1037-selda-ba-can-bu-hayat-boyle-mi-olur.html)
Nurettin Rençber (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1034-nurettin-rencber.html)
Engin nursani (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1027-engin-nursani.html)
Sele Verdim-Musa Eroðlu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1020-sele-verdim-musa-eroglu.html)
ben bir yeþil fenerim / notasý lazým! (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1018-ben-bir-ye-il-fenerim-notas-laz-m.html)
----ala gözlü nazli pirim---- (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1014-ala-gozlu-nazli-pirim.html)
emirdag (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1010-emirdag.html)
Bekle Bizi Ýstanbul (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1007-bekle-bizi-stanbul.html)
ibrahim tatlises - türlü türlü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/1005-ibrahim-tatlises-turlu-turlu.html)
deliloy (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/995-deliloy.html)
Dabandan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/994-dabandan.html)
tel vurdu beni (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/993-tel-vurdu-beni.html)
CEVÝZÝN YAPRAÞI DAL ARASINDA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/965-cev-z-n-yapra-i-dal-arasinda.html)
çeke çeke (serversen aliyi ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/962-ceke-ceke-serversen-aliyi.html)
Sinsin Halayi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/960-sinsin-halayi.html)
cekemiyom (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/959-cekemiyom.html)
agire jiyan HELÝN (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/947-agire-jiyan-hel-n.html)
Ben Seni Sevdiþumi de-Kazým Koyuncu (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/938-ben-seni-sevdi-umi-de-kaz-m-koyuncu.html)
türlü türlü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/930-turlu-turlu.html)
yusufu kaybettim - seviyorum seni.... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/858-yusufu-kaybettim-seviyorum-seni.html)
gökte yildiz elidir----Amerikalilar Karadenizde2 (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/845-gokte-yildiz-elidir-amerikalilar-karadenizde2.html)
Çetin akdeniz in figür notalarýný arýyo (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/839-cetin-akdeniz-figur-notalar-n-ar-yo.html)
Mikail veya Ahmet Aslan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/829-mikail-veya-ahmet-aslan.html)
Cemile nin Gezdigi Daglar-Fidayda Nota istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/825-cemile-nin-gezdigi-daglar-fidayda-nota-istek.html)
Aciya gülmek/Hakan Yesilyurt dan ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/821-aciya-gulmek-hakan-yesilyurt-dan-ariyorum.html)
Orhan Gencabay Nottalari (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/819-orhan-gencabay-nottalari.html)
Baris Manconun / Gülpembenin notasini arioyrum... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/721-baris-manconun-gulpembenin-notasini-arioyrum.html)
orhan gencebayýn dertler benimin notasýný arýyor (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/711-orhan-gencebay-n-dertler-benimin-notas-n-ar-yor.html)
Güne Reyhan Ekerim (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/688-gune-reyhan-ekerim.html)
Onur Akýn þarkýlarý notalarýný arýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/639-onur-ak-n-ark-lar-notalar-n-ar-yorum.html)
turlu notasi ariyorum (ibrahim tatlises ve yudum un soyledi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/628-turlu-notasi-ariyorum-ibrahim-tatlises-ve-yudum-un-soyledi.html)
fýrtýna türküsü istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/623-f-rt-na-turkusu-istek.html)
gulbangda (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/620-gulbangda.html)
Kaytan biyiklarimi....sürsem nerelerine (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/619-kaytan-biyiklarimi-sursem-nerelerine.html)
tanýmadýþým ten (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/618-tan-mad-m-ten.html)
doyulurmu doyulurmu... canana kiyilirmi.... (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/617-doyulurmu-doyulurmu-canana-kiyilirmi.html)
Su yalan dünyaya geldim geleli-notasi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/616-su-yalan-dunyaya-geldim-geleli-notasi.html)
TRT Nota Arsivi (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/615-trt-nota-arsivi.html)
orhan gencebay notalarý arýyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/590-orhan-gencebay-notalar-ar-yorum.html)
Imparator dan Agir Kettye ve Kivircik Ali den Diya (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/589-imparator-dan-agir-kettye-ve-kivircik-ali-den-diya.html)
turku turku turkiyem notasi ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/587-turku-turku-turkiyem-notasi-ariyorum.html)
Su kanli Zalim,Ali Haydar ve 33Kursun türkülerini ariy (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/577-su-kanli-zalim-ali-haydar-ve-33kursun-turkulerini-ariy.html)
NOTA (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/576-nota.html)
s.a.. selanik türküsü (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/569-s-selanik-turkusu.html)
kenan diye bir sanatçý klipte söylüyordu sizde b (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/567-kenan-diye-bir-sanatc-klipte-soyluyordu-sizde-b.html)
Al yazmalim do re mi seklinde (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/532-al-yazmalim-do-re-mi-seklinde.html)
Baþlamaya yeni baþlayanlar için kolay türkü n (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/499-ba-lamaya-yeni-ba-layanlar-icin-kolay-turku-n.html)
evvela selamlar/ Erkan ugur Notalari ariyorum (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/479-evvela-selamlar-erkan-ugur-notalari-ariyorum.html)
Daglar Atamadim Sevdami (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/451-daglar-atamadim-sevdami.html)
Sagim Yalan Solum Yalan (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/449-sagim-yalan-solum-yalan.html)
Deli yürek notalarý istek (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/438-deli-yurek-notalar-istek.html)
ISTEK/Musa Eroglu - Güler Duman/niye böyle dargin darg (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/436-istek-musa-eroglu-guler-duman-niye-boyle-dargin-darg.html)
nota istek urnalara tutunda gel (yavuz bingöl) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/435-nota-istek-urnalara-tutunda-gel-yavuz-bingol.html)
Nota istek / Zahidem (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/428-nota-istek-zahidem.html)
Lütfen Önce Okuyun ! ( Istek Kurallarý ) (http://www.sazkursu.com/forum/nota-istek/424-lutfen-once-okuyun-istek-kurallar.html)

pinarakar
13.Eyll.2011, 21:41
Sizi tebrik ederim devrim bey :)
cok faydali bi calisma hazirlamissiniz.
(konuyu yukarda tut diye kaydettim,"onemli"diye)
boylece nota istek bolumunde umarim okunur istek yapilmadan once..

smokeramazan
13.Eyll.2011, 21:42
çok güzel bir çalýþma olmuþ devrim.oldukça da pratik..ancak anladýðým ve gözlemlediðim kadarýyla bir çok kiþi yine eski usul nota isteðinde bulunacak gibi:)

DevriMs
13.Eyll.2011, 21:48
Sizi tebrik ederim devrim bey :)
cok faydali bi calisma hazirlamissiniz.
(konuyu yukarda tut diye kaydettim,"onemli"diye)
boylece nota istek bolumunde umarim okunur istek yapilmadan once..

Selamlar
Teþekkür ederim :claps:


çok güzel bir çalýþma olmuþ devrim.oldukça da pratik..ancak anladýðým ve gözlemlediðim kadarýyla bir çok kiþi yine eski usul nota isteðinde bulunacak gibi:)

Merhaba Ramazan hoca
Deniz Yýldýzý hikayesi misali bakýyorum biraz esasýnda; "Bi kaç kiþi kullanýlýr en azýndan" diye düþünerek :wink:

Belirli zamanlarda (Haftalýk / Aylýk) konuyu güncellerim

smokeramazan
13.Eyll.2011, 21:51
evet konu hep yukarýda kalýrsa daha iyi olur gibi.

manibo45
13.Eyll.2011, 21:58
Sizi tebrik ederim devrim bey :)
cok faydali bi calisma hazirlamissiniz.
(konuyu yukarda tut diye kaydettim,"onemli"diye)
boylece nota istek bolumunde umarim okunur istek yapilmadan once..
Keþke. Okuma gibi bi alýþkanlýðý olsa var olan notalar tekrar tekrar istenmezdi.

Artý faydalý olmasýna faydalý fakat burada baþlýðý bulunan bazý konularda yapýlan isteklere cevap verilemedi/bulunamadý, artý forumumuzdaki nota arþivi, istek bölümünden ibaret deðil ki, burasý çok küçük bi kýsmý sadece.
Yani ihtiyaç duyulan istek nota, burada deðilde olmasý gereken yerde nota paylaþým bölümünde ise ne olacak?
Üstte dediðim gibi okuma alýþkanlýðýmýz yok maalesef, istek yapmayý kafaya koymuþ olan arkadaþlar direk buraya gelip tek burada arama yapýp "haa nasýlsa yokmuþ, yeni konu açayým" deyip var olan notayý yeniden isterlerse?

Ben çok mu negatifim yoksa :D Ha þu olur en fazla, yeniden yeniden istenmiþ olsa bile bunun kabahati bu konu olmaz. Demek istediðim iyi niyetle hazýrladýðýnýz bu liste beklenen iþlevi kazanýr mý ondan emin deðilim sadece.
Paylaþým için teþekkürler, ellerinize saðlýk:claps:

DevriMs
13.Eyll.2011, 23:10
Keþke. Okuma gibi bi alýþkanlýðý olsa var olan notalar tekrar tekrar istenmezdi.

Artý faydalý olmasýna faydalý fakat burada baþlýðý bulunan bazý konularda yapýlan isteklere cevap verilemedi/bulunamadý, artý forumumuzdaki nota arþivi, istek bölümünden ibaret deðil ki, burasý çok küçük bi kýsmý sadece.
Yani ihtiyaç duyulan istek nota, burada deðilde olmasý gereken yerde nota paylaþým bölümünde ise ne olacak?
Üstte dediðim gibi okuma alýþkanlýðýmýz yok maalesef, istek yapmayý kafaya koymuþ olan arkadaþlar direk buraya gelip tek burada arama yapýp "haa nasýlsa yokmuþ, yeni konu açayým" deyip var olan notayý yeniden isterlerse?

Ben çok mu negatifim yoksa :D Ha þu olur en fazla, yeniden yeniden istenmiþ olsa bile bunun kabahati bu konu olmaz. Demek istediðim iyi niyetle hazýrladýðýnýz bu liste beklenen iþlevi kazanýr mý ondan emin deðilim sadece.
Paylaþým için teþekkürler, ellerinize saðlýk:claps:

Selamlar
Daha detaylý baktýðýnýz ve bakýþ açýnýzý yönelttiðiniz için Teþekkürler

Pek farklý düþündüðümüzü söyleyemem esasýnda ;)
Çünkü bi kaç bölümde daha index oluþturmaya çalýþýyorum þu an.
Geçenlerde Erdal Beye de belirtmiþtim bunu.

Ek olarak, arama özelliðinde en saðlamý bu mudur ? diye baktýðýmýzda; Doðru / Ýlgili kategoride arýyorsanýz EVET Budur
Fakat, forumun / sitenin tamamý içerisinde bir arama yapacaksanýz; elbette ki BU LÝNK (http://www.sazkursu.com/forum/search.php) doðru seçenekleri gösterir ve de yapýlmasý uygun olanýdýr.

Sözünü ettiðim indexler bittiðinde, tekrar yorumlamak dileðiyle

yakamoz123
03.ubat.2012, 10:02
Konuyu güncelliyorum üstte kalmasý için. Çok faydalý bi çalýþma olmuþ.:claps: Nota arayan kiþinin kesinlikle önce buraya bakmasý lazým. Zaten ctrl+f yapýp aranýlan þarký yazýlýrsa burada varsa direk çýkýyor. Fakat benim aradýðým parçanýn notalarý daha verilmemiþ 'Hýrpaladýn Sol Yanýmý'. :s

DevriMs
17.ubat.2012, 17:27
Güncellendi ..

tanium57
19.Temmuz.2013, 15:44
bu türküleri nerden download edebilriz hepsini tek link olarak