PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : FAYDALI UZUN SAP BAÐLAMA DERS 3emo338
20.Austos.2011, 02:08
ARKADAÞLARIM

UZUN SAPLI BAÐLAMA EÐÝTÝM SERÝSÝ ÜÇ HUZURLARINIZDA :)

ALIÞTIRMA NO 3

http://img62.imageshack.us/img62/1017/p8160006.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/62/p8160006.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

ZÜLEYHA TÜRKÜSÜ NOTASYON

http://img41.imageshack.us/img41/2243/p8160010k.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/41/p8160010k.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)


MAÇKA YOLLARI NOTASYON

http://img855.imageshack.us/img855/6350/p8160013.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/855/p8160013.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)


UZUN SAPLI BAÐLAMA DERS 3 VÝDEO 1

http://www.youtube.com/watch?v=juigPj6m7UU

DERS 3 DEVAMI

http://www.youtube.com/watch?v=qbykwk6VHgI

ramazan
20.Austos.2011, 03:22
çok tesekur ederim hocam ,eline saglýk

smokeramazan
20.Austos.2011, 03:30
eline saðlýk hocam..yine çok çok faydalý olmuþ.

efa06
20.Austos.2011, 03:36
emeðine saðlýk çok yararlý bir çalýþma

crazy07
20.Austos.2011, 09:14
Takipteyim eline saðlýk

emo338
20.Austos.2011, 09:14
dilinize saðlýk arkadaþlar

ayata70
20.Austos.2011, 11:48
hocam bütün tezene kalýplarýný anlatacakmýsýnýz ayrýca birde karma kalýplarla ilerleyen derslerde örnek verirseniz çok sevinirim emeðinize saðlýk

emo338
20.Austos.2011, 12:11
tabi tabi bütün tezene kalýplarý anlatýlacak ama ankara üzerinde çok durmalýyýz içersinde karaman izmir van ve dolayýsýyla inebolu kalýplarýný içerdiði için biraz aðýrlýk ankarada olacak istanbul yada ta ta ta te raaa zi heeep si ve 8 lik aksak ölçülerin kalýplarý olan tam tam tata yada ta ta tam tam tam ta ta tam vb kalýplardanda bahsedeceðiz bu süre içersinde temel kalýplarý geliþtirici egzersizler 1-2-4 numaralý ve 1-3-4 ardýndan 1-2-3-4 numaralý parmaklarýn kordinasyonunu arttýrýcý egzersýzlerde yer alacak kýsým kýsým 5 numaralý parmak üst tellerde kullanýlacak parcadan bütüne þeklinde örneðin la yý alt boþ telde kullanacaðýmýz gibi 5 numaralý parmakla üst telde de kullanacaðýz keza si do re ve devamýnýda 5 numaralý parmakla kullanmaktan bahsedeceðiz sonra karar la dediðimiz la mi la üçlüsünden bahsedip la notasýný kararla çalmaya baþlýyacaðýz , önemli olan türkü geçiþlerini egzersizler halinde sunacaðýz orta telde sol kullanmaya baþladýktan sonra fa re vb devamlarýný modül þeklinde eze eze kullanmaya baþlayacaðýz ardýndan 32 lik notalarý çalabilme egzersizleri yer alacak hýzlanma calýsmalarýndan sonra 32 lik notalar ile geçiþleri olan türküler yer alacak zaten bu süreçte yavaþ yavaþ 16 lýk bir nota kalýbýný yada kalýplarýný nasýl 32 liðe cevýrerek icra edilebileceði fikri oluþmaya baþlýyacak iyice pekiþtikten sonra yöresel tavýrlar yer alacak teke tavrý karadeniz tavrý ege ankara kayseri konya ki bir silifkeli olarak :) elbette silifke tavrý tavýrlarý mýzrap olarak attýktan sonra orta tel ve üst tel geçiþ ve kombinasyon çalýþmalarý yer alacak bu kullanýmda belýrlý sevýyeden sonra uzun saplý baðlamada düzenlerden bahsedeceðiz zaten su anki düzenimiz malumunuz kara düzen hüdayda ( fidayda ) ve misket düzeninden müstezat ( fa ve do ) abdal düzeninden çargah, eviç, rast, sabahi, segah, vb düzenlerden bahsederek bitirmeyi planlýyorumm..

yol haritamýz aklýmda þu an bu þekilde arada atladýðým þeyler olabýlýr mutlaka ekleme yaparýz...

karma mýzraplar için biraz daha sabýr lütfen ...
teþekürler takip ve ilginiz için ...

Murat66
20.Austos.2011, 17:25
Hocam tesekurler ederim dilinizden bal akiyor. 4 gozle devamini bekliyom.

emo338
20.Austos.2011, 18:07
inþallah baðlamanýzdan da bal akacak ....

mummum69
20.Austos.2011, 18:26
Selamlar,
Hocam elinize saðlýk, yine harika bir paylaþým, yine emek, özveri ve detaylarla zenginleþtirilmiþ bir anlatým olmuþ.

Kýsa sap baðlama çalmayý öðrenmeye çalýþan biri olarak, uzun sap dersi dahi olsa, paylaþýmlarýnýzý ilgiyle takip ediyorum. Hocam, uzun sapta nota yerlerini bilmememe raðmen, 1. Videoda, 6:30 uncu dakikada, 3 nolu alýþtýrmanýn 2. ölçüsünü icra ederken fa-sol-sol olarak icra etmenize raðmen, ayný anda solfejlerken sol-fa-fa olarak seslendirmiþsiniz. Acaba ben mi yanlýþ algýladým? Gerçi çok önemli deðil ama, yinede size sormak gerektiðine kanaat getirdim.

Elinize saðlýk, tesekkürler.

emo338
20.Austos.2011, 18:40
evet fa sol sol olacak ben yanlýþ yapmýþým dalgýnlýðýma verin kusura bakmayýn dikkatiniz mükemmel tekrar özürdilerim ...

Yaqasss
21.Austos.2011, 01:16
abicim 3 4 gundur baglamayý zor elýme alýyordum ýnternetým kesýldý senden uzak kaldým cok sukur sýmdý verdýgýn býlgýlerý býr defterýme not aldým soyle bý calým dedým ýlk calmamda senýn kadar olmasada calýyorum dýger dersýne kadar bunlarý ogrenýrým ýnsallah sayende.

acaba diger dersin upload tarihi ne zaman :)

emo338
21.Austos.2011, 01:21
videonun sonunda yazmýstým ama salý sanýrým kesinlikle baþaracaksýn yagas yeter ki uðraþ emek harca çalabilenlerin çalamayanlardan farký sadece emek harcamalarý sende emek harcarsan çalabýlenler sýnýfýnda olursun

Yaqasss
21.Austos.2011, 02:56
Ýnsallah insallah cok istiyorum :) biz bi arkadaslarla oyle biri elektro gitar bass gitar ben baglamayi secdým ben modernden uzagým býraz eský kafalýyým eský olan seyler bený daha cok mutlu edýyor o yuzden baglama tam benlýk býsey :)

emo338
21.Austos.2011, 09:46
tam aksine bizim baðlamamýz enstrümanlarýn en köklülerindendir sizler sayesinde de en moderni olmaya devam edecek inþallah

ayata70
21.Austos.2011, 12:47
yagaas arkadaþým baðlamadan daha modern evrensel müzik aleti yok baðlamayla ne istersen çalarsýn füzel kardeþim ismet topçu tunçbilek hasan genç arapali japon fikret eskiþehirli ahmet motor ali kemal alaçayýr murat özdemir ...daha niceleri dinlemeni tavsiye ederim baðlamanýn nasýl bir enstruman olduðunu kavraman için ben solo gitat bas gitar org baðlama çalýyorum ayrýca bunlarýn yanýnda çaldýðým ritm aletleri hariç ritmler ama hiç biri baðlamanýn keyfini vermiyor birde makamlarý öðrenirsen ne demek istediðimi daha iyi anlarsýn kolay gelsin kardeþim sana baþarýlar

Yaqasss
24.Austos.2011, 19:21
emoo 4nered ekaldi ya :)

burri_06
24.Austos.2011, 20:18
çok teþekür ederým çok yararý dokunuyor bizlere maçka yollarýnýda öðrendým ama 4 nerede kaldý :S sabýrsýzlýkla beklýyorum :(:(

Hamit19
25.Austos.2011, 07:39
Sizin ve diðer hocalarýn hakkýný nasýl ödeyeceðiz bilemiyorum.

emo338
25.Austos.2011, 17:24
arkadaþlar

dedemi hastaneye goturduðum için ( röntgen mr tahlil vs vs ) ilgilenemedim bir haber verecek zamanýndamý yoktu derseniz inanýn yoktu býlýrsýnýz hastane iþlerini ama bu akþama söz dört geliyor .... tekrar özür dilerim defalarca ....

smokeramazan
25.Austos.2011, 18:05
geçmiþ olsun hocam..kolay gelsin

burri_06
25.Austos.2011, 19:28
geçmiþ olsun hocam

Murat66
26.Austos.2011, 01:53
gecmis olsun emo

yigit06
26.Austos.2011, 20:11
tesekurler

admin
27.Austos.2011, 03:10
arkadaþlar

dedemi hastaneye goturduðum için ( röntgen mr tahlil vs vs ) ilgilenemedim bir haber verecek zamanýndamý yoktu derseniz inanýn yoktu býlýrsýnýz hastane iþlerini ama bu akþama söz dört geliyor .... tekrar özür dilerim defalarca ....

gecmis olsun acil sifalar diliyorum...özür diliyecek bir durum yok saglik herseyin basidir önce özel hayatinizdaki islerinizi halledin zaman buldukca burdan paylasim yaparsiniz paylasimlar icin tesekkürler sevgilerle

ayata70
04.Eyll.2011, 11:27
hocam alýþtýrmalarý terste çalýþalým mý derslerde bu konularýda anlatýrsanýz sevinirm ben çalýþýyorum arkadaþlarada tavsiye ederseniz daha faydalý olur sol la la, fa sol sol ,mi fa fa, re mi mi, sonra da tersten re mi mi, mi fa fa, fa sol sol,sol la la gibi hocam

emo338
04.Eyll.2011, 14:46
harika süper ,

demek ki metod sende iþlemeye baþlamýþ , bu metodun esas amacý o zaten yani tam olarak senin yaptýðýn balýk vermýyoruz tutmayý öðretiyoruz , elbette tersten hatta ortadan ýkýye bölerek iniþ ve çýkýþlar bunun kombinasyonu býtmez bol bol çalýþmak hatta su kadarýnýda söyleyeyim ileride zihin yorucu sorularda olacak metodda örneðin xxx pozisyonda þu þekilde çalýnýyorsa yyy pozisyonda nasýl çalýnmalýdýr düþününüz vb . birde þu gercek var anatomik olarak uzun saplý baðlamada çýkýþlar ( kalýn notaya doðru) daha kolaydýr iniþler daha zordur verýlen her cýkýþ alýþtýrmalarýnýn tersi (parmak numaralarýna uyularak) pek ala çalýþýlabilir ilerleyen zamanlarda sizlerde birþeyler biriktikçe ben devreden cýkacaðým ve sizleri siz yapan tarzlarýnýz devreye girecek velhasýl senin bu soruyu sorman bile metodun sende çalýþmaya baþladýðýnýn göstergesidir ... tebrikler

GermiyanLi
07.Eyll.2011, 13:31
usta ben bunlarýn hepsini biliyorum ama bendeki sorun ritim tutturamýyorum ya çok hýzlý çalýyorum yada çok yavaþ bunun orta yolunu gösterecek bir usta yada ustalar varmý :D töbosun bunaldým gali

emo338
07.Eyll.2011, 13:35
EÐER BUNLARIN HEPSINI BÝLSEYDÝN RÝTÝMDE TUTTURURDUN :) DEMEK KI EKSÝKLERIN VAR DERSLERI ITINAYLA TAKIP ET DÜZELECEKTIR

ayata70
07.Eyll.2011, 14:27
hocam zaten ben yýllardýr bu ve benzeri çalýþmlarý kendimce yaparým ama bu hangi kalýptýr ankaradýr izmirdir bilmeden yapardým þimdi bunlarý öðrendikçe ne yaptýðýmý daha iyi anlamaya baþladým ve daha fazla faydasý oluyor zaten parmak seriliðive hýz konusunda hiç bir sorunum yok hatta piyasada bunu yapan bir çok ustanýnda önündeyim ama notasýz ilimsiz bir hiçim bunu biliyorum buna göre dersleriniz dikkatla ve özenle takip ediyorum saygýlar hocam

zogtruk
08.Eyll.2011, 09:42
bu video veya drsleri neden göremiyorum.

mustafa 42
19.Kasm.2011, 02:57
aslan hocam bi tanesin :)

bileci
28.Kasm.2011, 11:53
Çok güzel anlatýmlar baþarýlarýnýzýn devamýný bekleriz

mustafa 42
19.Aralk.2011, 19:58
hocam slm öncelikle geçmiþ olsun ilk alýþtýrmada sol fa fa çalýyorduk bütünleme yapýnca sol sol fa oldu farkýndamýsýnýz yada benmi bi yerde hata yaptým þimdiden teþekkürler

theguro
28.Ocak.2012, 14:29
hocam uzun sap baðlamayla yeni tanýþan biri deðilim 6 aydýr çalýyorum 1 aylýk kurs almýþtým ama ben türküleri çalarken hiç kalýplara dikkat etmiyorum sanki çalarken þarkýlarý okuyor gibi oluyorum ve tezene vuruþlarým ona göre oluyor

rmznuslu
01.ubat.2012, 23:39
teþekkürler

rmznuslu
01.ubat.2012, 23:54
teþekkürler

07n1778
08.Mart.2012, 15:17
Hocam Allah senden razý olsun.çok mukaddes bir iþ yapýyorsunuz.bana 1 harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum misali,artýk bizler sizin hakkýný nasýl öderiz acaba?hocam hakkýnýzý helal ediniz artýk.çok çok teþekkürler.

oldschool
03.Mays.2012, 23:24
dersler çok güzel :)

meraki
23.Temmuz.2012, 23:12
Takdir ve teþekkür...Ellerinize saðlýk.
Hocam kýsa sapý bir noktaya kadar evde kendi kendime öðrendim, evde uzun sap sazým da var.
Defalarca solfej öðrenmeye baþladým ve yarýda býraktým.
Dersler anne sütü kadar kolay ama faydalý olmuþ.

Yalnýz; örnek parayý solfejle çalarken yaramazlýk ettim bu nasýl bir þey diye orjinlini aradým.
Derken bi baktým ben yine kulaktan çalmaya baþlamýþým.
Çok tehlikeli, çook :)

http://www.youtube.com/watch?v=J8BBjeVeZ84

fatihsahin
11.Eyll.2013, 11:27
Emeðinize saðlýk, teþekkürler. Birkaç sorum olacak;

Ne oldu sana yarim kýsmýnda, mýzrap neden tek vuruyor? An ka ra kalýbýna uymuyor. 12:17 ile 12:24 arasýnda ki vuruþlar neden tek?