PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Uzun Sap ( Kara Düzen )Sayfa : [1] 2 3

 1. Uzun Sapta Klavyedeki Nota yerleri
 2. Uzun Sap Bağlamada Alıştırma 1
 3. Uzun Sap Bağlamada Alıştırma 2
 4. Uzun Sap Baðamada Alýþtýrma 3
 5. Uzun Sap Bağlamada Alıştırma 4
 6. Etüd
 7. G Etüd
 8. Gm Etüd
 9. Egzersiz
 10. Parmak ve Acelite Egzersizi
 11. Parmak ve Arpej Egzersizi
 12. Orta ve Üst tellerde Parmak ve Acelite Egzersizi(uzun sap
 13. Etüd Nitelişinde Şehnaz Longa(Uzun sap için)
 14. Parmak,Acelite,Arpej Egzersizi by İsmail TUNÇBİLEK
 15. Pembe Panter
 16. Gelin Ayþe
 17. Parmak ve Acelite Egzersizi 2
 18. Bağlama Etüdü 1 (Uzun Sap)
 19. Sol notası
 20. UZUN SAP´I, KISA SAP gibi AKORT etmek VEYA kelepçe takmak
 21. Yağ Satarım ( Tekerleme )
 22. uzun sap baglama egzersizi
 23. Nursani /Özlemisim Yavrulari (do re mi)
 24. Makaram Sarı Bağlar
 25. Ekin Ektim çöllere
 26. Neredesin Sen
 27. Bilmem şu feleğın bende nesi var
 28. Kara Basma iz olur
 29. Uzun sap akorlar
 30. Al fadimem- uzun sap-A. Sacan
 31. Uzun Sap icin Bu Egzersizler Olurmu?
 32. Uzun Sap baglama turkuler?
 33. zeybek tavýrlarý
 34. Yeþil Ördek-Do Re Mi Tezene vuruþlarýyla
 35. Aþaðýdan Gelir Omuz Omuza - Do Re Mi Tezene vuruþlarýyla
 36. Koyun Gelir Yata Yata ( Gelin Ayþe ) - Do Re Mi Tezene vuruþlarýyla
 37. Hekim oðlu derler benim aslýma - Do Re Mi Tezene vuruþlarýyla
 38. acil bi yardým tarama nasýl oluyor????
 39. UZUN SAP Hangi nota hangi perdede
 40. yeni baslayanlara kisa ve kolay tezne vuruslariyla birlikt bir müsik neolur
 41. 44 Sayfa Uzun Sap Karadüzen Metodu
 42. Kara düzen mi ? baglama mi ?
 43. ideal parmak egzersizleri uzun sap icin klip varmi abiler?
 44. Cesitli Akorlar???
 45. yeni baslayanlar için baglamada notalarin yeri
 46. uzun sap mý kýsa sap mý?
 47. Uzup Sap Karadüzen Mi Notalý MI ??
 48. Uzun sap yada kýsa sap hakkýnda kararsýz kalanlar için
 49. Uzup Sap Baglama Ögrenmek Ýsteyenler
 50. Ap tunner hakkýnda bir sorum olacak lütfen yardým edin.
 51. uzun sap baðlama hakkýnda yardým lütfen
 52. uzun sap orta ve üst teller... yardýmmmmm
 53. deðerli arkadaþlar bozlak parçalarýn notasý olurmu yardým lütfen!!!
 54. muallim do re mi þeklinde
 55. Neþet Ertaþ Kendim Ettim Kendim Buldum
 56. Ankara isimli tezene egzersizi...
 57. Uzun sapta ortaya sýrma takýlmasý
 58. sibemol2
 59. Yeni Baþladým Ne yapmalýyým?
 60. UZUN SAP Baðlama ´yý KARA/BOZUK DÜZEN ´e Akort Etme (ApTuner aciklamalý)
 61. Uzun sap sarki egzersiz yardimi
 62. serçe parmaðýný geliþtirmek için egzersiz ?
 63. Sazdaki tüm notalar
 64. Uzun sap ta orta ve üst tele geçemiyorum nota bilgim yok
 65. Odam Kireç Tutmuyor:nota do-re-mi olarak
 66. abiler ablalar ben bu sazi hayatta ögrenemiyecekmiyim
 67. Uzunsapda tikandim ilerleyemiyorum
 68. Uzun sap baðlama öðrenmek için hangi kitabý almalýyým?
 69. Akord aleti ile uzun sap baðlama nasýl akord edilir??
 70. Hangi parçalarý çalabilirim
 71. Uzun Sapta Hiçbir Bilgim Yok
 72. Uzun sap komple eðitim
 73. Uzun Sap Baglama Icin Türküler BURADA
 74. uzun sap- çalýnabilecek türkülerin notalarý -baþlangýç
 75. Uzun Sap Hangi Tellerle Daha Derin Týný Olur?
 76. hýzlý bi þekilde uzun sap nasýl öðrenilir.
 77. Þu kýþlanýn kapýsýna
 78. çalýn davullarý
 79. dereler buz baðladý
 80. uzun sapý kýsa sap haline kelepçe ile nasýl getirebiliriz???
 81. Uzun Sap Baðlama Öðrenim Metodu Cd 2 (Video)
 82. ÝÞTE BUDA BENÝM BAÐLAMAM (VÝDEO EKLENDÝ)
 83. Uzun sap baðlama için þimdi ne yapmam lazým
 84. Orta Bam Teli Çok Boðuk
 85. Uzun Sap Öðrenme...
 86. eksiklerim sizce neler ?
 87. virtual baðlama????
 88. uzup sap yardým
 89. YENÝ BAÞLADIM 27 PERDELÝ BAÐLAMAM VAR HOCAM ZORLANIRSIN DEDÝ NE YAPMALIYIM?
 90. uzun sap da gýtar akoru býlen varmý yardým :(
 91. Alt telden üst tellere geçiþte hangi yolu izlemeleyim
 92. en üst tel bam da burgu kayýyor
 93. Bu kitaba dikkat
 94. týkandým !! bi gýdým ilerleyemiyorummmm !!!yardým lutfen !!!
 95. egzersiz çalýþýrken açýþ'a benzer biþeler çýktý ..?
 96. bu son !! yardým edin
 97. Uzun sap baðlamamla 7 ay :)
 98. karadýr kaþlarýn ferman yazdýrýr türküsünün notalarýný bilen var mý ?
 99. Öðrenmeðe bir kitap
 100. Ankara Oyun Havalarý
 101. Uzun Sap Baðlamaya en iyi kitap?
 102. 3 Ay Oldu Yardým Ederseniz Sevinirim.
 103. BOZLAK ve Ankara havasi yardim LTFN
 104. UZUN SAP BAÐLAMAYA KAÇ TÜRLÜ AKORT ÇEKEBÝLÝRÝM?
 105. çok kýsa bir sorum olacak
 106. Uzun baðlama kýsa baðlama
 107. uzun sap baðlama nasýl çalýnýr
 108. Arkadaþlar 4 yýldýr uzun sap çalýyorum egzersiz çalýþýyorum ama Geliþemiyorum
 109. Uzun sap nota yerleri (kendi el yapimim)
 110. Mihriban Türküsü do re mi olarak lazým yardým!!!
 111. Bu Þehir Girdap Gülüm Parçasý Do Re Mi Olarak Buyurun :)
 112. Alt tel'den çalarken orta ve üst teller ile geliþi güzel vurma ?
 113. uzun sap baðlama metodu-temel hakký karaaslan
 114. Arkadaþlar piyasada olan yeniçýkan türküleri bilen varsa isimlerini yazabilirmi?
 115. Uzun sap baglamamdan degisik sesler cikiyor !
 116. HEY ONBEÞLÝ ONBEÞLÝ DO RE MÝ
 117. VURUÞ SÜRELERÝ VE NOTA ÖLÇÜLER HAKKINDA ACÝL YARDIM!!!!
 118. Nem kaldý DO-RE-MÝ
 119. HASTAHANE ÖNÜNDE ÝNCÝR AÐACI DO-RE-MÝ
 120. SORUMA CEVAP ARIYORUM!!
 121. Uzun sapta "si" notasý
 122. uzun sap basit türkü
 123. Türkülerde kullanýlacak egzersizlere ihtiyacým var!!
 124. Üst teller
 125. 1 Sene Sonunda Çalmaya Çalýþtýgým Türküler (video)
 126. Nota Farki, Uzun sap ve kisa sap arasinda
 127. Tavýrlar (Hüdayda Yardým)
 128. uzun sap süsleme için yardým
 129. saz öðrenmek
 130. Kýsa Saptan Uzun Sapa..!
 131. ANKARA TEZENE VURUÞLU PARÇALAR (yeni baþlayanlar için)
 132. GESÝ BAÐLARI Do-Re-Mi usül
 133. Oyun Havalarý Kýrþehirin gülleri do-re-mi gel gel
 134. uzun sapý kýsaya cevirmek
 135. Düzenli Çalýþma..!!
 136. UZUN SAPTA ARAP SAÇI ( ERKÝN KORAY) VÝDEO
 137. Uzun sap kara tren
 138. Uzun ince bir yoldayim denemesi
 139. Arkadaþlar Çarpma Egzersizlerini yapýyorum fakat parça içinde nasýl kullanabilirim!!!
 140. UZUN SAP BAÐLAMADA TEKE TAVRINA ÖRNEK..
 141. Baðlamada Makam
 142. FAYDALI Uzun Sap (Kara Düzen) index
 143. KURSTAKÝ ÖÐRENCÝLERÝM VE BEN :) BAÐLAMA
 144. UZUN SAP BAÐLAMA DERSLERÝ
 145. Uzun sapta Misket düzeni
 146. Tavýrlara Yönelik Örneklemeler lazým!!
 147. Yardým! Sazda 22 perde var, þaka gibi!
 148. Sazým Hakkýnda Bilgi Verebilir Misiniz?
 149. uzun sapta kan çiçekleri do re mi nota
 150. Söyleyerek Çalma Denemelerim :)
 151. kursum durduruldu ilerlemek için?
 152. Tanrýdan Diledim Uzun sap Parmak numaralarý
 153. EFKAR DAÐITAN DOÐAÇLAMA MAKAMLAR
 154. HÜZZAM MAKAMI
 155. UÞÞAK MAKAMI
 156. HÝCAZ BARAK
 157. MUHAYYER DOÐAÇLAMA-ACEM KÜRDÝ
 158. karar ses RE yada MÝ
 159. ALttelde istedimi çalabiliyorum fakat orta tel ve üsttellerle karýstýramýyorum yardým
 160. ÞARKI ARASINDA PARMAK ACELÝTE EÐZERSÝZLERÝ
 161. HOR GÖRME GARÝBÝ
 162. HATASIZ KULOLMAZ
 163. AP1.02 ÝLE UZUN SAP BAÐLAMA TELLERÝNÝN HARFLERÝ NE OLACAK
 164. AP Tuner Baðlama Adaptasyonu
 165. Uzun sap baðlamayý Kýsa Sap(baðlama) düzenine getirme..(soru)
 166. SARHOÞ
 167. Yalan Dünyada (Hep sen mi aðladýn) uzun sap için solfej istek
 168. Uzun Sap Nota Yardýmý Acil ?
 169. Süsleme yapamýyorum
 170. Tezene vurus yönu yardimi
 171. TUTAMADIN SÖZÜNÜ
 172. Ritmi hýzlý parçalar ve tezene vuruþlarý [Yardým]
 173. MAKAM SOLO AYRILIK KOLAY DEÐÝL
 174. Ýsmet Topçu Varmý Üstüne baðlamacý :)
 175. uzun sap baðlama ilerliemiyorumm
 176. BEN HER GECE SARHOÞUM
 177. dostum dostum
 178. SOLFEJ SARHOÞ
 179. AHÝRÝM SENSÝN
 180. ACI ACI TÜRKÜ SÖYLER GEZERÝM
 181. Duygulu türküler lazým yardým edermisiniz.
 182. LONDRA MÝSKETÝ ÞARKININ ADINI SEN KOY:))
 183. Uzun sapda karadeniz türküleri bilen varmýý???
 184. orhan gencebay DERTLER BENÝM
 185. ZORUNAMI GÝTTÝ GARDAÞ
 186. UZUN SAP ÝÇÝN BOZLAKLAR ÝSTÝYORUM...YARDIM
 187. Uzun sap baglama Yardým
 188. DÜNYA GÜZELÝ
 189. ÝKÝ KELÝME
 190. MÝHRÝBAN AMATÖRCE KAYIDIM
 191. UZUN SAPTA GRAMATÝK HAKKINDA VÝDEONUN SONUNDA ÖYLESÝNE ÇALINMIÞ VE ÇEKÝLMÝÞ BÝR VÝDEO
 192. MAVÝ MAVÝ ÝSTEK ÜZERÝNE
 193. UZUN SAP BAÐLAMANIN EN ÖNEMLÝ VÝRTÖZÜ EN ÝYÝSÝ DENEBÝLÝR MOTOR ALÝ
 194. MEVLANA ÇAKÝLARLÝ ÝÇÝN
 195. MÜHÜR GÖZLÜM
 196. uzun sap baðlamasý olan bir hayýr sever baksýn lütfen?
 197. RÝTMLE BAÐLAMA ÇALMA DERS1
 198. RÝTMLE BAÐLAMA ÇALMA DERS2 9/8 LÝK
 199. Aðladýkça Parçasýnýn notasýný parmak numaralý olarak arýyorum.
 200. sen sivasý seyret
 201. BAÐLAMAYA VEDA
 202. uzun sap baglama ile her türkü calinir mi?
 203. Baðlama Eðitimi Konusunda Yardým !!!
 204. ALDIM AÞKTAN YARA BERE
 205. Elimden gelenler
 206. UZUN ÝNCE BÝR YOLDAYIM - video
 207. önerilerinizi bekliyorum
 208. arpa ektim evlek evlek
 209. Calmayi ögrenmek istiyorum !!!
 210. Uzun Sapta Züheyla Türküsü
 211. LÜTFEN CEVAP !!
 212. Yeni baþladým
 213. ÇÖZÜLDÜ ela gözlüm bu elden gidersem parçasý için yardým lütfen !!!!
 214. Nota Yardým
 215. Uzun Sap Baðlama Nota Yerleri
 216. uzun sap baðlama e kitap
 217. uzun sap baðlama hakkýnda bilgi
 218. Uzun sap baðlamanýn telleri koptu
 219. uzun sap baðlama.....
 220. sitede uzun sap baðlama çalanlar kaç kiþi?
 221. uzun sap baðlama yardým ...
 222. ÇÖZÜLDÜ Döngel Birtanem Dön Gel(Tezene Vuruþlarý Yardým)
 223. Ali Ayþeyi Seviyor(Amatör Kayýdým :)
 224. çok çok önemli kýsa sap egzersizleri uuzun sapta da yapýlýrmý
 225. yardýmlasalým nota hususunda
 226. ARKADAÞLAR ÇOK ÖNEMLÝ ALT TEL DEN ÜSTLERE GEÇEMÝYORUM NOLUR YARDIM :d
 227. Kara Tren - Eksiklerim.
 228. Önceden çýkardýðým türküleri çýkartamýyorum
 229. Frekanslý Mikrofon
 230. herkeze merhabalar..ustalarýn eðiticilerin önerilerini bekliyorum mümkünse
 231. Neþet Ertaþ ve Tufan Altaþ ýn kullandýgý akort
 232. UZUN HAVA
 233. yatayda ve dikeyde hýzlanmak için
 234. Acoustica Mixcraft
 235. Þu Metrisin Önü DO RE MÝ
 236. DÝVAN SAZ
 237. Ah Yalan Dünya Yardým
 238. BOZLAK ÇALMAK
 239. Parçada akýcýlýk yardým
 240. bozlak çalmak için nerden baþlamalýyým
 241. uzun sap saz ankara oyun havasý yardým lütfen
 242. virtual baglama 2.0 aldým ama lisansý nereye girecem
 243. virtual baglama kayýt
 244. nota çýkarma
 245. bu ne demek
 246. AP TUNER KOLAY YOL
 247. Uzun Sap Baglama Yardým
 248. Uzun Sap
 249. ne güzel yaratmýþ seni yaradan... uzun sap ..
 250. uzun sap da akor - org la birlikte calinirken