PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Egzersiz PaylasimSayfa : [1] 2 3

 1. EÐZERSÝZ / PAYLAÞIM
 2. Kısa Sap Pozisyon!a-1A Egzersizleri-1(yenilendi!!!!)
 3. Egzersiz ( Uzun Sap )
 4. Egzersiz1
 5. Egzersiz2
 6. Egzersiz01
 7. Egzersiz02
 8. Egzersiz03
 9. Egzersiz04
 10. Egzersiz05
 11. Alt-Orta ve Üst Tellerde Alıştırmalar
 12. Uzun Sap ( Kara Düzen) Bağlama Egzersiz
 13. Profesyonel Etüt Calismalar
 14. Bağlama Etüdü ( egzersiz )
 15. Parmak Egzersizi ( by Hasan Firhat )
 16. Profesyonel Etüt Calismalar 2
 17. FAYDALI Kýsa Sap Baðama icim Parmak ve Mýzrap geliþtirme
 18. Mizrap ( Tezene ) Egzersizi
 19. Ceke Cekenin Birinci Ölcüsü Egzersiz
 20. Parmak geliþtirme Egzersizi 1
 21. Uzun Sap Yatay Pozisyonda Parmak ve Acelite Egzersizi
 22. Kısa Sap Bağlamada Tel Gruplarına Geciş (Faydalı)
 23. KISA SAP BAŞLAMADA YETEK GELİŞTİRME EGZERSİZL
 24. Kisap Bağlama Yetek Geliştirme Egzersizi
 25. Uzun Sap Bağlama Egzersizleri!!!!
 26. PARMAK EKSERSIZ
 27. Başlangıç Egzersizleri
 28. faydali bir etüt
 29. Ötme Bülbül Egzersiz 1-2
 30. Bir ufak uzun sap egzersizi de benden
 31. uzun sap egzersizi
 32. uzunsap egzersizi
 33. güzel bir egzersiz video kayýtlý ( kýsa sap baðlama ) link yenilendi.
 34. Bilek Egzersizi Lazým !
 35. Çok yararli Uzun Sap baðlama egzersizleri
 36. Nihavend Üvertür ´ü 1-8.ölcüler Video Egzersiz
 37. Parmak Vurma egsersizi (Yardým) Yok mu Yardým edebilcek kimse lütfen
 38. FAYDALI Orta ve Serçe Parmaklar için Egzersiz
 39. Baglama düzeninde Parmak egzersizi
 40. uzun sap en basit
 41. Zorlu Egzersizler
 42. nota süsleme
 43. Uzun sap egzersiz (video)
 44. Egzersizler, Orta Düzey Parmak Geliþtirme ( Video )
 45. Ýleri Düzey Egzersizler Parmak Geliþtirme ( Video )
 46. Zorlu Egzersiz Parmak Geliþtirme ( Video )
 47. SiBemol2 Nerdedir?
 48. egzersiz ve geçiþ uzun sap baðlamada
 49. Arkadaslar Mýzrap Egzersizleri ve mýzrap geliþtirme çalýþmalarý varmý?
 50. uzun sap kendi yazdýðým iki metronomluk egzersiz
 51. BAÐLAMA EÐZERSÝZ FACEBOOK video
 52. FAYDALI EGZERSÝZ (TOPAL - GEÇÝÞ)
 53. FAYDALI Uzun Sap, Parmak ve Acelite Egzersizi (La Teli)
 54. FAYDALI Uzun Sap, Parmak ve Acelite Egzersizi 2 (Orta Tel)
 55. M VE A PARMAÐINI YANÝ 3.VE4. PARMAÐI AYIRMA EGZERSÝZÝ
 56. SÜSLEME EÐZERSÝZLERÝ
 57. Uzun sap baðlama için, Namý Deðer MOTOR ALÝ'DEN (ALÝ YILMAZ) BÝR EGZERSÝZ
 58. EGZERSÝZ
 59. Kýsa Sap, Baþlangýç Seviyesi egzersiz
 60. Uzun Sap Egzersizi 4 Parmak 3 tel
 61. 5 Faydali Egzersiz VIDEO
 62. Süsleme Alistirma Egzersiz VIDEO
 63. egzersiz nekadar sürüyor
 64. bana alt orta ve üst teli birlikte kullanacaðým egzersizler lazým Umarým
 65. PAYLAÞILDI Çarpma Çekme egsersiz
 66. FAYDALI Bugün Bize Pir Geldi-Ders:cekme carpma
 67. [FAYDALI]Parmak egzersizi[Ýleri düzey]
 68. Tekne vuruþu yapamýyorum yardým!
 69. Egzersiz (Orta-ileri düzey)
 70. Bilek Egzersiz
 71. Dikeyde ve Yatayda Sizi Çok Hýzlandýracak Egzersizler
 72. kýsa sap egzersiz
 73. kýsa sap egzersiz 1
 74. kýsa sap egzersiz 2
 75. kýsa sap egzersiz 3
 76. kýsa sap egzersiz 4
 77. kýsa sap egzersiz 5
 78. ACEMÝLÝK
 79. Kýsa Sap için 10 tane egzersiz (Orta Düzey)
 80. Basit düzeyden profesyonel düzeye kadar 55 tane egzersiz ve video
 81. Ýleri Düzey Geçiþler
 82. Kýsa Sap Egzersizler1 (Do-Re-Mi)
 83. kýsa sap da faydalý egzersiz...
 84. EGZERSÝZ
 85. parmak geliþtirme
 86. Ufak bir egzersiz..
 87. güzel egzersiz
 88. FAYDALI Bir Egzersiz Daha
 89. Geçiþ egzersizi
 90. Bir bakarmýsýnýz istek egsersiz gibi birþey :)
 91. kýsa sap baglama için el geliþtirici alýþtýrma
 92. uzun sap baðlama egzersizleri
 93. FAYDALI kýsa sap egzersiz (videosu bile var)
 94. 3 aylýk biri için egzersiz arýyorumm
 95. Nasýl egzersiz yapmalýyým?
 96. kýsa sapta notalar
 97. Ses nasýl çýkar?
 98. UZUN SAP BAÐLAMA EGZERSÝZLERÝ DERS(1) VÝDEOLU
 99. çekme çarpma egzersizleri
 100. parmak geliþtirme egz.
 101. UZUN SAP BAÐLAMA EGZERSÝZLERÝ DERS(2) VÝDEOLU
 102. Nihavend Longa (Do re mi) Nota Kalýplarýyla birlikte
 103. Baðlama Üvertürü (Orta Seviye-Do Re Mi)
 104. uzun sap parmak geliþtirme egzersiz
 105. uzun sap parmak geliþtirme orhan gencebay
 106. uzun sap parmak geliþtirme böyle oldumu:=)
 107. uzun sap parmak geliþtirme mihriban
 108. uzun sap parmak geliþtirme telli turnam
 109. NEÞET ERTAÞ MIZRABI NASIL ATILIYOR
 110. uzun sap egzersiz benim adým elvan dalton
 111. Egzersiz (Uzun Sap)
 112. uzun sap yýlana bak bak yýlana ve zorunamý gitti
 113. kýsa sap egzersiz topal
 114. uzun sap egzersiz istiklal marþý
 115. uzun sap parmak geliþtirme kýr gonlunun zincirini
 116. Ötme Bülbül Ötme (Egzersiz)
 117. yardýmýnýzý beklýyorum.
 118. Baðlama parmak geliþtirici süper egzersiz
 119. arabesk sarkýlarý neden ihmal ediyoruz
 120. süper baðlama parmak egzersizi super binding finger exercises
 121. Derdim Çoktur Hangisine Yanayým.
 122. Arif Sað Erdal Erzincan METOT KÝTABI
 123. Egzersiz Süresi ve sýklýðý
 124. uzun sap egzersiz sevda yuklu kervanlar
 125. uzun sap egzersiz nar tanesii
 126. yazýlý egzersiz
 127. yardým edermisiniz
 128. uzun sap egzersiz orhan gencebay gönül
 129. BÝLEK EGZERSÝZLERÝ
 130. profesyonel düzeyde egzersiz
 131. uzun sap egzersiz
 132. uzun sap egzersiz 3
 133. uzun sap egzersiz 4
 134. neþet ertaþýn cihazý
 135. 3 ve 4.parmaklar
 136. Sag eli Geliþtirme (Tezene Eli) Ýstekk
 137. su sýzýyor parcasý kýsa sap
 138. Gripmaster ve Varigrip aletleri hakkinda
 139. tarabyada villasý cafcaflý arabasý
 140. Þelpe için baðlamada deðiþiklik gerekli mi?
 141. Kýsa ve uzun sap baðlama egzersiz
 142. yogun istek uzerine gramatik egzersizi
 143. egzersiz orhan gencebay felekle sohbet
 144. saz egzersiz dert bende
 145. saz egzersiz orhan gencebay felekle sohbet
 146. mihriban farklý bir çalýþ þekli
 147. uzun sapta topal calýnmazmýþ.
 148. topal solfej uzun sap
 149. fl studio da yaptýgým bir çalýþma
 150. parmak geliþtirme notasý
 151. parmak egzersizi solfej
 152. unutursun mihribaným solfej
 153. unutursun mihribaným solfej
 154. parmak egzersizi orhan gencebay farkýndamýsýn
 155. Uzun sap amatör kendim caldým 'Böyle olur mu' arkadaslara ýsýk olur umarým
 156. basit turkulerden potpori videolu
 157. uzun sap saz hatça kýz
 158. uzun sap parmak geliþtirme1 video
 159. uzun sap parmak geliþtirme2 video
 160. iç benim için solfej
 161. uzun sap saz ritim egzersizi video
 162. ah yalan dunyada bol geçiþli video
 163. tatlýses (haydi söyle)
 164. topal kýsa sap egzersiz
 165. Baðlamamýn sapý attý yardýmcý olurmusunuz
 166. ah yalan dunyada kýsa solfej
 167. böyle gelmiþ boyle gidecek uzun sap saz deneme
 168. Kurban Olduðum Türküsü
 169. müzik
 170. uzun sap egzersiz hicaz oyun havasý
 171. uzun sap hicaz oyun havasý solfej
 172. SolfeJ
 173. karaüzüm habbesi solfej
 174. sazý sesime gore akord ettim ama..
 175. uzun sap saz yarim þimdi neredesin
 176. HERKES YORUM YAPSIN LÜTFEN
 177. TEZENE EGZERSÝZÝ
 178. uzun sap solfej ankaralý yasemin
 179. EGZERSÝZ
 180. uzun sap parmaklar için egzersiz
 181. saz solfej býrakýnda yaþayalým orhan gencebay
 182. sitede konu silme neden bulunmuyor sayýn yetkili arkadaþlar
 183. saz solfej býrakýnda yaþayalým
 184. ses denemem sazýn sesine nasýl uyum saðlayabilirim
 185. uzun sap saz topal ritimli çalýþmam
 186. hande yener ruya
 187. kývýrcýk Ali ve Koray Çatal tarzý
 188. uzun sap saz kýþ masalý
 189. uzun sap ileri düzey parmak geliþtirme
 190. uzun sap saz orhan gencebay gönül
 191. kýsa sapcýlar böyle olurmu.. oldumu yani?
 192. çalarak söyleme böyle olmalý
 193. Egzersiz
 194. cevizin yapraðý dal arasýnda uzun sapta çaldým
 195. sizin parmaklarý açmaya çalýþýrken benimkiler açýldý
 196. ellik oyun havasý kýsa sap solfej
 197. ellik oyun havasý kýsa sap solfej
 198. 1-2-3-4 PARMAK EGZERSÝZLERÝ
 199. egzersiz solfej nihavend longa
 200. saz solfej tavýrlý kederliymiþ kederli
 201. FAYDALI FAVORÝ EGZERSÝZÝM 1-2-3-4 PARMAKLAR ÝÇÝN
 202. PARMAKLARI HIZLANDIRMA EGZERSÝZÝ
 203. SERÇE PARMAÐI AÇMA EGZERSÝZÝ...
 204. mihribandan bir geçiþ solfeji
 205. býrakýnda yaþayalým orhan gencebay solfej 2
 206. bu da halaylara geçtiðimin belgesi
 207. uzun sap halay solfej
 208. Yalvarýyorum:)
 209. Orta Tel Tarama Egzersiz
 210. hoptek uzun sap saz solfej
 211. saz egzersiz orhan gencebay
 212. uzun sap sazda urfalýyam ezelden
 213. metronomla ritim tutma parmak egzersizi
 214. konya tavrý ayrýntýlý þekil anlatýlmýþ
 215. uzun sap saz hicaz oyun havasý ritimli
 216. uzun sap saz parmak açma egzersizi
 217. saz atým arap oyun havasý
 218. unutursun mihribaným süslemeli çalma
 219. saz halay mardin kapý þen olur güzeller güzel olur
 220. uzun sap saz kaderimin oyunu
 221. ritim programý indirme çalýþtýrma ayrýntýlý anlatým
 222. ritim programý kullanma ayrýntýlý anlatým2
 223. uzun sap denizin dibinde hatçem
 224. baglamada kelepce ile calinabilecek parcalar
 225. Böyle olur mu parçasýna Videodaki giriþ istek
 226. saz egzersiz orhan gencebay gönül yavaþ gösterim
 227. saz egzersiz orhan gencebay yarabbim
 228. youtube nasýl açýlýr çözüm
 229. uzun sap saz yarim þimdi neredesin
 230. uzun sap saz ötme bülbül
 231. uzun sap saz parmak ýsýtma egzersizide olabilir
 232. uzun sap saz arabesk þarký uzaklarda aramam
 233. uzun sap saz ötme bülbül ritimli
 234. ritim eþliðinde türkü denemem
 235. yararlý bir egzersiz hem kulaða hem parmaklara hitap ediyor
 236. yararllý egzersizler serime kaldýðým yerden devam
 237. tempo eþliðinde türkü çalma egzersizi
 238. KELOÐLAN rüþtü asyalý(lütfen yardým)
 239. kýsa sap baðlama parmak egzersizi
 240. kýsa baðlama ankara oyun havasý solfej
 241. tarabyada villasý cafcaflý arabasý
 242. Uzun Sap Saz Kýþ Masalý
 243. Ahmet kaya hadi sen git iþine
 244. saz kara üzüm habbesi la karar
 245. sevda yüklü kervanlar saz re karar
 246. Gesi Baðlarý Tavýrlý Çalma
 247. Baðlama Mihriban Ayrýntýlý Gösterim
 248. Benim adým elvan dalton yavaþ gösterim
 249. yeni baþlayanlar için baðlama seçimi
 250. küçük bir egzersiz