PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : NOTA VE TEMEL BILGILER!!! 1. FAYDALI Nota Teorisi
 2. Parmak Numaralari
 3. FAYDALI PORTE VE ÜZERINDEKI ISARETLER
 4. FAYDALI Porte Üzerinde nota isimleri
 5. FAYDALI TEZENE VE MIZRAP ÖRNEKLERI
 6. Gam Nedir?
 7. Bağlamada tavırlar
 8. Müzik Notaları Nasıl Bulunmuştur?
 9. Müzik Tarihi
 10. FAYDALI Temel Nota Bilgileri (Videolu Anlatým)
 11. Nota isimleri
 12. FAYDALI TEMPO - Ölcü degerleri ve Nota süreleri
 13. Insan Sesleri
 14. Fiziksel Parmak ve Bilek Egzersizleri
 15. Bağlama Metodu -(Eftal Dodur)-Aksak Ritim - 9/8-Takma Tezene
 16. 1001 Musik Fachwortlexikon (Almanca)
 17. İcra-Nota farklılığı
 18. Notalarýn üzerindeki iþaret..
 19. DÝYEZ ve BEMOL'ün KOMA'larý
 20. Sol Anahtarý Nasýl çizilir ?
 21. kýsa sap baðlamadaki bütün nota yerleri
 22. FAYDALI TÜM MÜZÝK ALETLERÝNÝN TEMEL NOTA DÝZÝMÝ
 23. Karar sesi nedemek
 24. Tek sayili ritmlerde - nota ve mizrap degisikleri
 25. Endiþe Etmeyin
 26. Staccato (notanin üstündeki nokta) Baglamada nasil calinir...
 27. FAYDALI Bati müzikdeki Dur,Moll, Quintenzirkel (almanca) nedir?
 28. NOTA GEÇÝÞLERÝ !!
 29. Porte bilgileri
 30. Porte üzerinde nota yerleri ( yeni )
 31. Müzik Temel Bilginizi Gelistirin (yotube) Video Anlatim
 32. Major ve Minör Akorlarýn Oluþturduðu Sesler ve Gam formülleri
 33. akor nedir...ses aralýklarý nelerdir....akor kuruluþlarý
 34. teorik ufak bilgiler....
 35. halk müziginde tavýr..yorum...
 36. müzikte terimsel bilgiler...
 37. FAYDALI Çoðaltma Noktasý
 38. FAYDALI Kadýn-Erkek Sesleri ve Renkleri
 39. MÜZÝK ESTETÝÐÝ
 40. Ses Yüksekliði & Diyapazon & Sesin Süresi & Sesin Gücü & Ses Rengi
 41. GAM BÝLGÝSÝ..tonalite....majör....akor....
 42. minör....armonik..melodik....doðal....
 43. müziðe ilk adým.....
 44. RÝTÝM VE ÖLÇÜ (USÜL
 45. ------Müzik Türleri----
 46. FAYDALI Baslangic Nota Bilgileri-Pinar&Bozlak84 Tasarimi :)
 47. RÝTM VE ÖLÇÜ--ÖNEMLÝ
 48. trt nota arþivinin olduðu site
 49. FAYDALI Müzikle ilgili temel bilgiler
 50. çalarken söyleme ve aþama kaydetme sorunu
 51. DEÐÝÞÝK NOTA ÞEKLÝ
 52. Tril-Birleþik notalarý nasýl çalacaðýz Yardým:(
 53. Nota egzersizleri.(istek)
 54. HANGÝ TELDEN BASACAÐIZ
 55. hangi nota nerde..
 56. TEZENE YÖNÜ YARDIM
 57. ORJÝNAL HALÝ
 58. BARE ÞEKLÝ
 59. ALT TEL
 60. re
 61. uznsapa takýlan kelepçe dedikleri nedir??
 62. mýzrap
 63. Yardýmcý Olur Musunuz?
 64. Mi Notasýný taramak
 65. Bir türküdeki mi diyez hakkýnda...