PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Solfej istek UZUN SAP 1. Uzun ince bir yoldayým ve çarþambayý sel aldý(Uzun sap)
 2. Süt içtim dilim yandý nota ve solfej (uzun sap)
 3. Denizin dibinde Haccem - Uzun Sap
 4. Cem Karaca - Dost Hakký
 5. Gözel ne gözel olmuþsun...
 6. Açýlýn Kapýlar Þaha Gidelim
 7. Malum Memati Defnedildi
 8. Hacý Tasan- Bugun Ayýn Isýgý
 9. Kesik Çayýr Solfej Ýstek ?
 10. Musa Eroðlu Candan Ýleri Solfej Ýstek
 11. Misget (Güvercin ucuverdi) Uzun-Sap Solfej istek
 12. Muharrem ertaþ - küsmedim neþedim
 13. Yol ver daðlar - Solfej istek (uzun sap)
 14. Yazýmý kýþa çevirdin - Solfej istek (uzun sap)
 15. O Þirin Sözlerine (gel yanýma gel)
 16. Ah Yalan Dünyada Solfejini istiyorum
 17. tel vurdu beni
 18. kaderimin oyunu
 19. Bul Getir ve 1tane Ilahi solfej
 20. Bahce duvarindan astim
 21. Atým Arap Solfej Yardým
 22. Çeþmi siyahým uzun sap (solfej istek)
 23. Genç Osman Solfejini yapabilirmisiz lütfen
 24. Tatlý dillim güler yüzlüm solfej video..
 25. Ozan Ünsal - Yarim Anlar
 26. Bende Bu Aþka Bir Kurþun Sýkar Giderim Solfej istek
 27. Ýç Benim Ýçin (Geçiþleri) Solfej Ýstek
 28. 20.saniyedeki hareket lütfen :)
 29. halil ibrahim solfej istek
 30. Özel bir günde çalacaðým-Yine de yeþillendi acýpayam yollarý SOLFEJ Ýstek
 31. cevizin yapraðý dal arasýnda solfej lütfen :(
 32. solfej istek
 33. Saçlarýný taramýþsýn üst tel le baþlanýodu?
 34. solfej istek
 35. unutursun diye solfej ýstek
 36. arkadaþlar nem kaldý türküsünün solfejinii yapabilirmisiniz video koyuyorum
 37. Misket Uzun Sap Solfej Ýstek
 38. Mevsim Mevsim-Orhan Gencebay-istek
 39. Bir yigit gurbete gitse
 40. sürüler içinde sürmeli koyun solfej istek
 41. AH YALAN DÜNYA
 42. MUSA EROÐLU YARE SÖYLEME solfej istek
 43. gesi baðlarý solfej
 44. "gülümcan" adlý duygusal fon müziði...
 45. Yangýnlardayým gel solfej istek
 46. Ali Kýnýk Bu Þarký Ýstek
 47. tufan altas eminem solfej istekk
 48. Solfej Bul Getir
 49. vay ben öleydim(kara kýz) solfej istek
 50. Gel ha gönül havalanma solfej istek
 51. arkdaþlar bi bakarmýsýnzz
 52. KARLI KAYIN ORMANINDA parcaçýnýn uzun sapa göre notalarýný is
 53. arkadaþlar bi bakarmýsýn
 54. Sarý Kýz Ýstek
 55. Ankaralý Coþkun Sen
 56. FERDÝ TAYFUR VURMAYIN YILLAR SOLFEJ ÝSTEK
 57. Ali Ayþeyi Seviyor
 58. Sîpan Sîpanê Xelatê Solfej Ýstek
 59. Sevdalý Gözlerim Ferdi Tayfur
 60. akorunu bilmediðimiz þarkýyý nasýl çalabiliriz
 61. Kutup Yýldýzý - Brindarým (Solfej istek)
 62. Antepten ötedir maraþýn yolu LÜTFEN YARDIM solfej istek
 63. SEHER YILDIZI SOLFEJ UZUN SAP !!!
 64. aha geldim gidiyorum ve zor kirve zor
 65. Dayan Bebeðim Dayan (Deli Bayram)
 66. Evlerinin Önü Handır
 67. Omuzumda Sevda Yükü - var mý Arkadaþlar :)
 68. Nebuna te çý zore (Ýstek)
 69. Neredesin Sen Ýstek
 70. Hoþgeldin nota istek
 71. Penceresi Cam cama ( Muallim) Uzun sap solfej
 72. az bana gonder
 73. BÝR FIRTINA TUTTU BÝZÝ - SOLFEJ ÝSTEK(Uzun sap)
 74. Lambaya üf De Ýstek uzun sap
 75. Allý turnam bizim ele varýrsan solfej istek
 76. Bu baglama nasýl
 77. verin benim sevdigimi nursani
 78. müslüm gürses yaranamadým nota istek
 79. Yada düþtü
 80. bir ayrýlýk bir yoksulluk ve gelsene solfej istek
 81. FERDÝ TAYFUR NOTALARI VE SOLFEJÝ
 82. HATASIZ KUL OLMAZ-SOLFEJ ÝSTEK
 83. Hasretinle yandi gönlüm
 84. Ýç benim için
 85. Duvar Film Müziði - Hayderi - Solfej Ýstek
 86. menekþe koymuþlar gülün adýný solfej lutfen
 87. kýyamýyorum sana solfej nota istek
 88. Ali kýnýk Nerdesin Reis notalarý istek