PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Benim Kayýtlarým ( MP3 ) 1. Otur Baþtan Yaz Beni(kendi denemem)
 2. orhan gencebay çilekeþ
 3. Gitme Turnam & KaraTren
 4. Ahmet Kaya - Söyle (Amatör ses kaydý)
 5. Aþkýmýza Gölge Düþürdün (Amatör ses kaydý)
 6. Gittin Gideli - Edip AKBAYRAM (Amatör ses kaydý)
 7. Gel ki þafaklar tutuþsun - Grup Yorum
 8. Gözlerin - Zülfü LÝVANELÝ
 9. Böyle Ýkrar Ýle - Ali Ekber ÇÝÇEK
 10. Çanakkale Ýçinde - Ben çaldým öðrencim söyledi
 11. MAPUSUN ÝÇÝNDE ÜÇ AÐAÇ ÝNCÝR
 12. Toycular - Öðrencilerimle
 13. Üsküdar'a Gider Ýken - Öðrencilerimle
 14. Arkadaþým Eþek - Öðrencilerimle
 15. GÝTME (Yavuz Bingöl)
 16. Yüksek Yüksek Tepelere - Öðrencilerimle
 17. Ýzmir'in Daðlarýnda Çiçekler Açar - Öðrencilerimle
 18. metrisin önünde durdum
 19. NERDEN BÝLECEKSÝNÝZ
 20. Hele bir dinleyin nasil olmus arkadaslar...
 21. Hele bir dinleyin nasil olmus arkadaslar...
 22. Kânatýn Aynasýyým Mademki Ben Bir Ýnsaným
 23. Ben Bir Yakup Ýdim Kendi Halimde
 24. yeni tanýþtýðým arkadaþým Hasandan güzel bir türkü
 25. YAYLADAN GEL
 26. Sen Benden Gittin Gideli Burockk Farkýyla
 27. Sevenlere Gönül Verdim [Ses Kaydý]
 28. Ramazan hocama teþekkürler Ben aklýmý gözlerine takmýþým
 29. Dut Aðacý
 30. eklemedir koca konak
 31. eftelya(baðlama+gitar)
 32. UZUN SAP BAÐLAMADA ALT TELÝ 1 NOTA ÝLERÝ YANÝ SOL YAPSAK OLURMU
 33. PAYLAÞILDI yarim yarim (sevdan ile düþtün yaban ellere)
 34. Sevenlere Gönül Verdim
 35. yaðmur yüreklim
 36. gesi baðlarý baðlama+gitar
 37. Misket Çalýþmam
 38. ceddin deden neslin baban
 39. bir þafaktan bir þafaða
 40. Bu Aksam Icecegim - Mp3/Amatör
 41. ZORUMUÞ MEÐER
 42. SOLFEJ ÝKÝ GÖZÜM ÝKÝ ÇEÞME
 43. SEVDÝÐÝM KIZ GELÝN OLMUÞ
 44. Felek Çakmaðýný Üstüme Çaktý
 45. EN NÝHAYETÝNDE BÝR ÝNSANSIN HEPSÝ :))
 46. MAVÝ MAVÝ SOLFEJÝMSÝ
 47. NÝHAVENT MAKAMI SOLO
 48. UNUTMAM LAZIM
 49. Nerdesin Sen Bi Bakarsanýz Sevinirim
 50. tamzara denemem
 51. ORHAN GENCEBAY EÐZERSÝZ 2
 52. Türkülerle Gömün Beni
 53. ÝÇ BENÝM ÝÇÝN DENEYEMEME
 54. Halil Ýbrahim Yorum Bekliyorum :)
 55. Yar Bize Yar Dediler Yorum At :)
 56. Çökertme
 57. kollarýn boynuma dola gidelim(amatör)
 58. Ýþte türkümmm ..
 59. Ýlk paylaþýmlarým
 60. Yeni Paylaþýmlar
 61. TELLÝ TURNAM
 62. ORHAN GENCEBAY HOR GÖRME GARÝBÝ 2 YIL ÖNCEKÝ KAYIDIM
 63. KAN ÇÝÇEKLERÝ
 64. bir görüþte AÞIK OLDUM
 65. bir daha evlenirsem
 66. EÐZERSÝZ VAZGEÇ GÖNLÜM
 67. eskilerdenacemi-Mihriban
 68. Gözüm Kesmiyor-Deneme
 69. eskilerdenacemi- Belalým Elektro(!) Baðlama
 70. Halil Ýbrahim Denemem
 71. Akþam Güneþi -denemem
 72. eskilerdenacemi-hatasýz kul olmaz(enstrümantal cover)
 73. Aðladýkça Cover
 74. Rast Taksimi
 75. Ýsmail YK-Nerdesin Cover
 76. Doðaçlama Açýþ - Uzun ince bir yoldayým
 77. Ah Bir Ataþ Ver-Gönül Daðý
 78. 4 Zeybek
 79. Orhan gencebay-dilenci çalýþmaya baþladým
 80. eskilerdenacemi-fidayda
 81. Tanrý Ýstemezse ( Ritmli )
 82. eskilerdenacemi-yolun sonu görünüyor enstrümental
 83. Hayatý tesbih yapmýþým ( rtimli )
 84. Götür Beni Gittiðin Yere Enstrümental(eskilerdenacemi)
 85. para mýsýn sen istanbul
 86. Baðlama Açýþ(Uzun Sap)
 87. özel yazýlmýþ notalar
 88. Telgýrafýn Tellerine
 89. Tabib Sen Elleme Benim Yarama
 90. Söðüdün Yapraðý Narindir Narin
 91. Sevda Olmasaydý
 92. Öpüþtüm Resimlernle
 93. Hey Onbeþli Onbeþli
 94. Bülbülüm Bað Gezerim
 95. Deydi Saçlarýma Bahar Güneþi
 96. Plevne Marþý
 97. ÝYAH MAKARADA ÝPLÝÐÝM
 98. KÝRPÝKLERÝN OKMUDUR
 99. nurettin rençber aðlama yar
 100. sandalcý
 101. Sevda olmasaydý
 102. Ben bir yeþil fenerim
 103. Omuzumda sevda yükü
 104. Omuzumda Sevda Yükü (önceki kayýt hatalý)
 105. Omuzumda sevda yükü
 106. HIM HIM YAR
 107. Omuzumda sevda yükü
 108. Baça Duvarýný Aþtým
 109. ALLI GELÝN TAÞ BAÞINI YOL EDER
 110. SABAHINAN ESEN SEHER YELÝMÝ (Hýkgýdýk Tuttu beni)
 111. EY SEVDÝÐÝM BENDEN AYRI GEZERSEN
 112. FELEK ÇAKMAÐINI ÜSTÜME ÇAKTI
 113. ÝÞTE GÝDÝYORUM ZÜLFÜ SÝYAHIM
 114. Kaderimin Oyunu-En Nihayet Bir Ýnsansýn
 115. Ankarada baðlama alýnacak saðlam,güvenilir yerler
 116. ÞU DALMADAN GEÇTÝNMÝ
 117. MOBÝL KAYIT PROGRAMI
 118. Ertan Koç - Var Gibi 2015
 119. Rastlarsa Gözlerin Yaþlý Yavruna- Elektro baðlama
 120. Kral FM Jingle- Elektro Baðlama