PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Oyun HavalariSayfa : [1] 2

 1. Gelin Çıkarma Havası
 2. Iğdır Barı
 3. Meyriko
 4. Nare (Halay)
 5. Koçeri
 6. Iğdır barı
 7. Kuyudan su çekerler
 8. Rumtiki Oyun Havasý (Maden)
 9. giresun karþýlamasý
 10. ormancýnýn notalarýný verebilecek var mý??
 11. Biskrem reklamindaki oyun havasinin ismi ney?
 12. Bozdag/Kirsehir/Ankara oyun havalari
 13. Ankaranýn BAðlarý
 14. Mihriban
 15. Bolu Karsilamasi
 16. Ah yalan dünya do-re-mi bi kýsmý
 17. Dar geldi sana ankara amatör notalarý
 18. FAYDALI Kültür bakanlýðý - Halk Müziðimizde Oyun ve Saz Havalarý
 19. Ameninde Mor koyun :)
 20. Bahçada Hurma Yarim - Ýbocan
 21. Atým Araptýr Oyun Havasý
 22. ARKADAÞLAR ACÝL OYUN HAVALARI NOTALARI LAZIM
 23. Eskiþehir Kaval Havasý
 24. Yardým Ankara Oyun Havalarý için ..!
 25. Yalnizim dostlarim, notalari
 26. Hayat yolu
 27. tiridine bandým solfej
 28. ben sana yandým zühdü dore mi notalarý lazým
 29. Ha Babam Ha Do Re Mi Nota Videolu
 30. Gez Oðlu Solfej
 31. Ankara Kalsýn Sizlere (Do-Re-Mi) þeklinde
 32. Þair Oldum Sonunda (Notalarý)
 33. Dilara (gerçekten çok güzel)
 34. KIZ OADANDA ZÝL SESÝ VAR(HÜSEYÝN KAPINDA BEKÇÝ) KURU SAZ + RÝTÝM AMATÖR
 35. kýsa sap oyun havasýyla ilgilenen bi arkadaþ bana yardýmcý olabýlýrmý ?
 36. nane þekerim nane acil
 37. hatça kýz??
 38. Yaprak Baðlama Teknesi Üzerindeki Budak
 39. Berkay Ercan Farkýyla Oyun Havalarý (:
 40. yakarým ankarayý
 41. Yokmu bu Notayý Çýkartacak Üsdatlar :)
 42. BU GECE BU ÞEHRÝ YAKMAYA GELDÝM(ANKARA DENÝLEN BU ÞEHÝR GÝBÝ)
 43. mamudo notasý do-re
 44. en kolay atým arap .....
 45. mavi boncuk gerdanda
 46. vurgundur-kostak
 47. halime kýz-emmoðlu
 48. hacel obasý do re
 49. Ayþe
 50. ATIM ARAP VÝDEOLU
 51. NALIN DÝLBER
 52. Oy Dedikçe Oy Gelsin
 53. Ýlvanlým-Fadimem
 54. Þair oldum-Ha babam ha
 55. Vur oynasýn Zillere-Yaþamak Lazým
 56. Ölem Ben-Dost Kazýðý
 57. Alkol Aldým-Ankara Kalsýn Sizlere
 58. HüseyinKaðýt Deli Deli
 59. Tridine Bandým-Yine Çekmiþ Alemci
 60. Bana Sarhoþ Diyorlarmýþ-Dilara
 61. Arama Beni-OðLum Bak Git.
 62. Ankaranýn Baðlarý-Edalý Gelin-Ankarayla Polatlýnýn Arasý
 63. ALemler Olmayýnca-Arsýz Sevdiðim-Yalancýsýn Sen
 64. Al Yarim Buda Sana-Nar Tanem-Banane Banane
 65. Aðlattýn Ankaralýyý-Ankarada Bu son Gecem-Zar Ustasý
 66. TOPAL VÝDEOLU SOLFEJ ÝSTEK
 67. Ayrýlmam Ankaradan-Bedirik-Aþkýn Bitirdi Beni
 68. Oðlum Sana Bihteri Alýyýmmý-Deðirmenci Dayý-Mesutmusun Sevdiðim
 69. Yakarým Ankarayý
 70. OÐUZ YILMAZ - NALIN DÝLBER UZUN SAP BAÐLAMA
 71. hayatý tespih yapmýþým sallý yormusum
 72. Þinanari-Bugün Ankarayý Daðýtmam Lazým
 73. DaLýmýn inciri
 74. hayatý tesbih yapmýþ sallýyormuþum
 75. Sevme Diyorlar Ýbocan
 76. Her Türlü Ankara Havasý Ýstek
 77. Halkali seker nota lutfen
 78. sak sak ellere Yk halay
 79. hangi parca soyleyebilirmisin lutfen
 80. Hoy dilan
 81. Aþk Görsün-Neyin Kafasýný Yaþýyorsun Sen
 82. Aþk Görsün (Do Re Mi ) Ýstek
 83. Kaderde gülecekmiþ ne zaman (Do Re Mi) Ýstek
 84. Sevme Diyorlar-Aklýmý Aldýn Yarim
 85. Bir O Bende-Hatça Kýz
 86. Ankaranýn Uþaðý (Ýstek)...
 87. Kýz Meryem-Yolcudur Abbas-Yuvarlak Dünya (Ýstek)
 88. þiþeler ve salla notasý
 89. hatça kýz
 90. ankara kalsýn sizlere
 91. Oy Kara Gözlüm Oy Oy (Sincanlý Erkal)
 92. Sivas düz halayi
 93. mematýmý oldun agýr abý notalarýný býlen varsa yardýmýnýzý beklýyorum
 94. alkol aldým sallanýyorum (murat soyuer )
 95. Mavilim Maviþelim-Süründürdün Aðlattýn
 96. son 1 yýl içinde kursa gitmeden çaldýðým türküler oyun havalarý.
 97. salla, do re mi
 98. Nolur Yardým edinn
 99. Çýk Ortaya Gel-Þeker Almaya Geldim
 100. Ebru Ebru-Alemcidir Angaralý
 101. Benimle Varmýsýn-Kýz Meyrem
 102. OYUN HAVASI
 103. Atamýn Seðmenleri-Yuvarlak Dünya
 104. Hem Ankaraya Hem Bana Bayram-Zahmetmi Olur
 105. Kesik Çayýr (Deneme)
 106. Ah Yalan Dünya (Denemem)
 107. Ay Gidiyor Batmaya & Deli Deli ( Denemem )
 108. Güzel Emine ( Denemem )
 109. Oy Dedikçe Oy Gelsin (Denemem)
 110. Bedirik-Ayrýlmam Ankaradan-Yine Çekmiþ Alemci (Denemem)
 111. SAZ
 112. vurgundur nota paylaþým
 113. ARKADAÞLAR OYUN HAVASI ORG RÝTMÝ PROÐRAMI TAVSÝYE DEBÝLECEK VARMI ?
 114. nota solfej ýstek
 115. POLATLIYA GÝDELÝM NOTALARI BÝLEN VARSA YAZSIN LÜTFEN
 116. YARE GÝDEN TURNALARA ÞARKISININ NOTALARINI ÝSTÝYORUM
 117. kapanýþ nasýl yapýlýyor notalarýnýsdöylermisibiz
 118. Kýzlar Dura Dura (Denemem)
 119. BÝZE HER YER ANKARA ÝSTEK
 120. hüdayda
 121. tridine tridine bandým
 122. emine
 123. nalýn dilber
 124. hatça kýz
 125. müdür beyin yeþil yükü benden baþka hiþ kimsede yokk
 126. nazlý nazlý
 127. hon ninnayý benden baþka kimde yokk
 128. Güvercinim Süt Beyaz-Pýnarýn Baþýnda-Ay Gidiyor Batmaya
 129. Sevenden Adam Olmaz-La Bize Her Yer Ankara
 130. La Bize Her Yer Ankara-Ayýk Ol Sen-Hem Ankaraya Hem Bana Bayram (Denemem)
 131. hayatý tesbih yapmýsým
 132. ANKARANIN BAÐLARI
 133. Yardým Edebilecek varmý ?
 134. dost kazýðý
 135. neyin kafasýný yaþýyorsun sen
 136. Sarý Kýz - Ayýk Ol Sen - Nalýn Dilber
 137. Hiç Boþuna Yalvarma-Bide Seviyom Dedi
 138. notasý varmý
 139. Bir Bir Biribirlerine-Tesbih
 140. Olmuyor Dayý-Hüdayda
 141. gazla dolmuþcum gazla istek
 142. TEZENE VURUÞU YARDIM
 143. Yolcudur Abbas ( Denemem )
 144. uzun sap tridine bandým
 145. Yandýrdýn Beni
 146. BEN O YARÝ ÖZLÜYOM
 147. Bahçem Kurudu-Yandýrdýn Beni(Denemem)
 148. Ben O Yari Özlüyorum-Hayatý Tesbih Yapmýþým(Denemem)
 149. Ben O Yari Özlüyom-Amma Batar Amma Çýkar ( Denemem )
 150. Adam Gibi Seven Yar Ankarada Kalmadý-Sevme Diyorlar
 151. Süt Ýçtim Dilim Yandý
 152. E30
 153. ANKARA HAVALARI SÖZLERÝ
 154. DÝLEK AÐACI
 155. -OYUN HAVALARI SÖZLERÝ-
 156. Ayaþ da kalmaz sana ( videolu )
 157. AYAÞTA KALMAZ SANA
 158. Bir Gün Sende Yanarsýn & Ayaþta Kalmaz Sana ( Denemem )
 159. Bulamadým Ben ( videolu )
 160. Aþkýn Bitirdi Beni ( videolu )
 161. Siyah Perçemi Dökmüþ Yüzüne ( videolu )
 162. Zahmet mi Olur ( videolu )
 163. Dilek Aðacý ( videolu )
 164. Ben Gidiyorum Ankara ( videolu )
 165. Hayatý tesbih yapmýþým,ankaranýn baðlarý,dost kazýðý
 166. La Bize Her Yer Ankara, Cevahir Taþýmýsýn, Þizofren ( videolu )
 167. delale baðlama solfej
 168. ANKARALIM GEL NOTA DO-RE-MÝ ÞEKLÝ
 169. Sarý Kýz
 170. Angaranýn Uþaðý-Ayaþta Kalmaz Sana ( Denemem )
 171. LA BÝZE HER YER ANKARA DO-RE-MÝ NOTA ÞEKLÝNDE
 172. kötüler ayaþta kalmaz sana ankara dedikleri
 173. sazýmdan bi ses geliyo acill yardým
 174. ANKARAYLA POLATLININ ARASI YARDIM ! ! !
 175. HAPÝSTE OLAN ABÝME ÇALMAK ÝSTÝYORUM YARDIMM
 176. Oyun havasý sözleri arþivi
 177. Ankarada kaldým nota istek
 178. FL STUDÝO 10 KURULMASI (PROÐRAMIN KENDÝSÝNÝN) VE OYUN HAVASI RÝTÝMLERÝ
 179. ahtým var benim
 180. sözüm yine söz
 181. Ayaþta kalmaz sana
 182. oynaya oynaya gelin cocuklar%fýþ fýþ kayýkcý
 183. SENDEN BAÞKA
 184. YAÞASIN OKULUMUZ
 185. KUTU KUTU PENSE
 186. Neþeli Ol
 187. Merdiven
 188. hatýrla sevgili:
 189. postacý:
 190. kardelen ayþe:
 191. karga ile tilki :
 192. ARKADAÞIM EÞÞEK
 193. elgrafýn Telleri
 194. ÇAYIR ÇÝMEN GEZE GEZE
 195. Aldýrma Gönül:
 196. Barýþ manço(unutamadým)
 197. AL YAZMALIM
 198. Yýldýzlarýn Altýnda
 199. bir þarkýsýn sen
 200. ADI BATSIN BU SEVDANIN
 201. BAHÇEM KURUDU GÜLLERÝM SOLDU
 202. HÜDAYDA (FÝDAYDA) SEN NE DERSEN ARTIK :D
 203. alkol aldým sallanýyorum
 204. ANKARA KALSIN SÝZLERE
 205. SÜRÜNDÜRDÜN AÐLATDIN
 206. MAVÝ BONCUK GERDANDA
 207. KIVIRCIK ALÝ OY GÜLÜM
 208. TALAN OLDUK YARR
 209. LA BÝZE HER YER ANKARA
 210. PINARIN BAÞINDA !
 211. ekin ektim çöllere TÜRKÜ
 212. # GAZLA DOLMUÞCUM GAZLA #
 213. # CANANIM #
 214. EDALIDA MODALI YAR DO-RE-MÝ NOTA ACÝL
 215. HAYIRDIR ÝNÞALLAH
 216. SALLANAN KÖPRÜ NOTALARI ACÝL
 217. hozan serhat ser banika nota
 218. penceresiz kaldýmm anne
 219. Angara kalsýn sizlere
 220. Ankarada kaldým Aðlar gezerim notalarý
 221. Dilara notalarý
 222. ADI BATSIN BU SEVDANIN
 223. # ÖLEM BEN #
 224. # KIZLAR DURA DURA #
 225. boslak boslak yörü yörü
 226. TOKMAKLA yeni baslayanlar için
 227. server tek parmak yeni baslayanlar için
 228. hoplayý ver çekirge tek parmak yeni baslayanlar için
 229. tek parmak yeni baslayanlar için
 230. la bize her yer angara tek parmak yeni baslayanlar icin
 231. boslak boslak yörü yörü
 232. halime kýz tek parmak
 233. hastasýyýz dede
 234. Ýsmet Þekerci Aþk Oku
 235. # TAKTIK VÝTESÝ BÝRE #
 236. # Gamzelerin #
 237. # LEYLA MECNUN AÞK GÖRSÜN #
 238. # AL YARÝM BU DA SANA #
 239. # HAYATI TESBÝH YAPMIÞIM #
 240. Gamzelerin Güller Açmýþ ( videolu )
 241. VAY BALIM NOTALARI
 242. Çekirge :)
 243. Yardým
 244. ## EL ALEM DELÝ DER OLDU ##
 245. Ýstek Parça
 246. Yardým!
 247. # DÝLARA #
 248. # BAHÇEM KURUDU #
 249. biliyorum bunun adý aþk
 250. # OLAYDIK #